Prezervativi

Prezervativi është një metodë kontracepsioni. Prezervativ është një mbështjellëse e hollë gome për penisin. Ai kap spermën kur një burrë ejakulon.

Prezervativët janë të disponueshëm në madhësi të ndryshme, në varësi të trashësisë së penisit. Prezervativi nuk duhet të jetë shumë i ngushtë ose shumë i gjerë.

Prezervativi

Si të vendosni një prezervativ

Vendosni një prezervativ para penetrimit. Bëjeni në mënyrën e mëposhtme:

 • Kontrolloni që data e skadimit nuk ka kaluar ende. Përdorni vetëm prezervativë me etiketën e cilësisë CE në paketim.
 • Griseni qesen duke e hapur te çarja. Mos e hapni me gërshërë, thikë ose me dhëmbë dhe bëni kujdes me thonjtë e gjatë të duarve. Prezervativi mund të çahet.
 • Tërhiqni mbrapa lafshën nëse penisi nuk është bërë synet. Shtypni majën e prezervativit për të lënë hapësirë për spermën dhe vendosni prezervativin në majë të penisit. Penisi duhet të jetë i ngritur (ereksion).
 • Sigurohuni që buza e mbështjelljes së prezervativit është nga jashtë. Rrotulloni poshtë prezervativin mbi tërë penisin në mënyrë të tillë që të mos hiqet gjatë seksit.
 • Pas ejakulacionit, hiqeni prezervativin nga penisi. Bëjeni këtë gjatë kohës që penisi është ende i fortë.
 • Mbajeni prezervativin nga buza dhe sigurohuni që të mos derdhet sperma.
 • Lidheni nyje prezervativin. Kjo pengon derdhjen e spermës. Hidheni prezervativin e përdorur në një kosh plehrash.
Kontrolloni që data e skadimit nuk ka kaluar ende. Përdorni vetëm prezervativë me etiketën e cilësisë CE në paketim.
Kontrolloni që data e skadimit nuk ka kaluar ende. Përdorni vetëm prezervativë me etiketën e cilësisë CE në paketim.
Griseni qesen duke e hapur te çarja.
Griseni qesen duke e hapur te çarja.
Shtypni majën e prezervativit për të lënë hapësirë për spermën dhe vendosni prezervativin në majë të penisit.
Shtypni majën e prezervativit për të lënë hapësirë për spermën dhe vendosni prezervativin në majë të penisit.
Sigurohuni që buza e mbështjelljes së prezervativit është nga jashtë. Rrotulloni poshtë prezervativin mbi tërë penisin kështu ai nuk do të hiqet.
Sigurohuni që buza e mbështjelljes së prezervativit është nga jashtë. Rrotulloni poshtë prezervativin mbi tërë penisin kështu ai nuk do të hiqet.
Prezervativi është gati për përdorim.
Prezervativi është gati për përdorim.
Pas ejakulacionit, hiqeni prezervativin nga penisi. Bëjeni këtë gjatë kohës që penisi është ende i fortë.
Pas ejakulacionit, hiqeni prezervativin nga penisi. Bëjeni këtë gjatë kohës që penisi është ende i fortë.
Mbajeni prezervativin nga buza dhe sigurohuni që të mos derdhet sperma.
Mbajeni prezervativin nga buza dhe sigurohuni që të mos derdhet sperma.
Lidheni nyje prezervativin. Kjo pengon derdhjen e spermës. Hidheni prezervativin e përdorur në një kosh plehrash.
Lidheni nyje prezervativin. Kjo pengon derdhjen e spermës. Hidheni prezervativin e përdorur në një kosh plehrash.

Përdoreni prezervativin vetëm një herë.

Mos përdorni 2 prezervativë në të njëjtën kohë. Prezervativët mund të çahen.

Përdorni vetëm lubrifikues me bazë uji mbi prezervativ.

Është më pak i sigurt kur nuk përdoret siç duhet

Kur një prezervativ përdoret siç duhet, ai është një metodë kontracepsioni shumë e sigurt. Por, shpesh prezervativi nuk përdoret në mënyrën e shpjeguar më sipër. Në këtë rast, prezervativi është më pak i sigurt. Rreth 18 në 100 gra ngelin shtatzëna kur përdorin prezervativin për 1 vit gjatë marrëdhënies seksuale.

Më pak i sigurt

Mbrojtja nga HIV dhe IST-të

Prezervativi gjithashtu mbron nga HIV dhe zvogëlon rrezikun e infeksionit me një IST.

Prezervativi dhe prezervativi femëror janë mënyrat e vetme të kontracepsionit që mund t'ju mbrojnë nga ato.

Të përgjegjshëm së bashku

Të dy partnerët mbajnë përgjegjësi për përdorimin e një prezervativi. Flisni me partnerin tuaj rreth kësaj.

Çift i shtrirë në shtrat dhe duke folur rreth kontracepsionit.

Ruajtja e një prezervativi

Prezervativin duhet ta mbani në një vend të freskët.

Mos e vendosni prezervativin në kuletë. Kështu prezervativi mund të dëmtohet. Vendoseni prezervativin, për shembull, në çantën e dorës ose në xhepin e xhaketës ose të këmishës.

Mos e vendosni prezervativin në kuletë. Vendoseni prezervativin, për shembull, në çantën e dorës ose në xhepin e xhaketës ose të këmishës.

Blerja e prezervativëve

Mund të blini prezervativë pa recetëfarmaci ose qendër tregtare. Ndonjëherë, mund t'i gjeni edhe në dyqane të tjera, bare dhe klube nate ose makina shitjeje. Mund t'i blini prezervativët edhe në internet.

Një prezervativ kushton rreth 0,30 €. Prezervativë të veçantë, për shembull me një shije të veçantë ose me të ngritura, mund të kushtojnë deri në € 1 për copë.

Disa fonde të sigurimeve shëndetësore ripaguajnë një pjesë të shpenzimeve për kontracepsionin. Pyesni fondin tuaj të sigurimeve shëndetësore për këtë.

Disa organizata i ofrojnë prezervativët falas. Pyesni një prej profesionistëve të shëndetit më poshtë.

Sa kushton?

Condoom

Het condoom is een anticonceptiemiddel. Het condoom is een dun rubber hoesje voor de penis. Het vangt het sperma van de man op bij een zaadlozing

Er bestaan condooms in allerlei maten, afhankelijk van de dikte van de penis. Zorg dat het condoom niet te strak of te los zit. 

Hoe een condoom aanbrengen

Breng een condoom aan voor penetratie. Doe het als volgt:

 • Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking. 
 • Scheur de verpakking open aan de inkeping. Gebruik geen schaar, mes of tanden en wees voorzichtig met lange nagels. U zou het condoom kunnen scheuren. 
 • Trek de voorhuid terug als de penis niet besneden is. Knijp het topje van het condoom dicht om plaats te laten voor het sperma en plaats het condoom op de top van de penis. De penis moet stijf zijn (erectie). 
 • Zorg dat de opgerolde rand aan de buitenkant zit. Rol het condoom af over de volledige lengte van de penis om te voorkomen dat het afglijdt tijdens het vrijen. 
 • Trek na de zaadlozing terug. Doe dit als de penis nog stijf is.
 • Houd het condoom vast bij de rand en voorkom dat er sperma uit het condoom lekt. 
 • Maak een knoopje in het condoom. Zo kan er geen sperma lekken. Gooi de gebruikte condoom in de vuilnisbak. 
Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking.
Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Knijp het topje van het condoom dicht om plaats te laten voor het sperma en plaats het condoom op de top van de penis.
Knijp het topje van het condoom dicht om plaats te laten voor het sperma en plaats het condoom op de top van de penis.
Zorg dat de opgerolde rand aan de buitenkant zit. Rol het condoom af over de volledige lengte van de penis om te voorkomen dat het afglijdt.
Zorg dat de opgerolde rand aan de buitenkant zit. Rol het condoom af over de volledige lengte van de penis om te voorkomen dat het afglijdt.
Het condoom is klaar voor gebruik.
Het condoom is klaar voor gebruik.
Trek na de zaadlozing terug. Doe dit als de penis nog stijf is.
Trek na de zaadlozing terug. Doe dit als de penis nog stijf is.
Houd het condoom vast bij de rand en voorkom dat er sperma uit het condoom lekt.
Houd het condoom vast bij de rand en voorkom dat er sperma uit het condoom lekt.
Maak een knoopje in het condoom. Zo kan er geen sperma lekken. Gooi de gebruikte condoom in de vuilnisbak.
Maak een knoopje in het condoom. Zo kan er geen sperma lekken. Gooi de gebruikte condoom in de vuilnisbak.

Gebruik het condoom maar 1 keer. 

Gebruik nooit 2 condooms tegelijk. De condooms zouden kunnen scheuren. 

Breng alleen glijmiddel op waterbasis aan op een condoom. 

Minder betrouwbaar bij fout gebruik

Bij correct gebruik is het condoom een zeer betrouwbaar anticonceptiemiddel. Maar het condoom wordt vaak niet gebruikt zoals hierboven uitgelegd. Dan is het condoom minder betrouwbaar. Ongeveer 18 vrouwen op 100 worden zwanger wanneer ze het condoom 1 jaar lang gebruiken bij geslachtsgemeenschap.

Bescherming tegen hiv en soa's

Het condoom beschermt ook tegen hiv en vermindert het risico op besmetting met een soa

Het condoom en het vrouwencondoom zijn de enige anticonceptiemiddelen die u daartegen kunnen beschermen.

Samen verantwoordelijk

Beide partners zijn verantwoordelijk voor het gebruik van een condoom. Praat erover met uw partner.  

Koppel ligt in bed en praat over anticonceptie.

Een condoom bewaren

Een condoom bewaart u het best op een koele plaats. 

Steek een condoom niet in uw portefeuille. Dit kan het condoom beschadigen. Steek het condoom bijvoorbeeld in uw handtas of in de zak van uw jas of hemd.

Steek een condoom niet in uw portefeuille. Steek het condoom bijvoorbeeld in uw handtas of in de zak van uw jas of hemd.

Condooms kopen

U kunt condooms zonder voorschrift kopen in de apotheek en de supermarkt. Ze zijn soms ook te krijgen in andere winkels, cafés en nachtclubs en aan automaten. Ook via internet zijn condooms te koop.

Een condoom kost ongeveer € 0,30. Specialere condooms, bijvoorbeeld met een speciale smaak of ribbels, kunnen tot € 1 per stuk kosten.

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

Sommige organisaties bieden gratis condooms aan. Vraag het aan een van de zorgverleners onderaan deze pagina.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Farmacia
Dyqan ku mund të blini ilaçet. Aty mund të merrni këtu edhe këshilla për ilaçet. Gjeni një farmaci në lagjen tuaj: