Data e skadimit në një mbështjellëse prezervativi

Data e skadimit

Dita e fundit në të cilën mund të përdoret një produkt. Pas kësaj dite, produkti nuk mund të jetë më i efektshëm.

Vervaldatum

Laatste dag waarop een product mag worden gebruikt. Na de vervaldatum werkt het product soms niet goed meer.

Termi standard: Vervaldatum
Neutral: Vervaldag