Вагинален пръстен

Вагиналният пръстен е контрацептивен метод.

Вагиналният пръстен е тънък гъвкав пръстен, направен от пластмаса. Той съдържа същите 2 хормона като противозачатъчното хапче.
Тези хормони предотвратяват овулацията. Те също така затрудняват достигането на сперматозоидите до лигавицата на шийката на матката. Тогава сперматозоидите по-трудно достигат до матката, където се намира яйцеклетката. Освен това, хормоните пречат на имплантацията на яйцеклетката.

Вагинален пръстен
Вагинален пръстен
Стиснете вагиналния пръстен
Стиснете вагиналния пръстен

Как се използва вагиналният пръстен

Използвайте вагиналния пръстен по следния начин:

 • Стиснете пръстена.
 • Поставете пръстена дълбоко навътре във влагалището. Може да вкарате пръстена в различни положения, например в изправено положение, като вдигнете 1 си крак, в легнало положение или коленичейки.
 • Вкарайте 1 пръст във влагалището и избутайте пръстена дълбоко навътре във влагалището. Пръстенът трябва да застане удобно. Точното му положение във влагалището не е от значение.
 • Пръстенът остава на мястото си при полово сношение. Може да махнете пръстена при полово сношение, но трябва да го вкарате обратно в рамките на 3 часа.
 • За да махнете пръстена, вкарайте пръста си във влагалището и го хванете. Извадете пръстена внимателно.
 • Използвайте пръстена непрекъснато в продължение на 3 седмици. Махнете пръстена в същия ден от седмицата, в който сте го поставили (например сряда). След това изхвърлете пръстена в кошчето за боклук.
 • През следващите 7 дни (1 седмица) не използвайте вагинален пръстен. През тази седмица ще започнете да кървите (менструация). Освен това вие сте предпазена през тази седмица.
 • След 7 дни вкарайте нов пръстен, дори да продължавате да кървите.
 • Повторете предходните действия.
Детайл на женски таз: 1. вагинален пръстен, 2. матка, 3. влагалище, 4. анус и 5. външен отвор на пикочния канал.
Стиснете пръстена.
Стиснете пръстена.
Поставете пръстена дълбоко навътре във влагалището.
Поставете пръстена дълбоко навътре във влагалището.
Вкарайте 1 пръст във влагалището и притиснете пръстена нагоре и колкото е възможно по-навътре.
Вкарайте 1 пръст във влагалището и притиснете пръстена нагоре и колкото е възможно по-навътре.
Пръстенът е поставен правилно във влагалището.
Пръстенът е поставен правилно във влагалището.
Пръстенът остава на мястото си при полово сношение. Може да махнете пръстена при полово сношение, но трябва да го вкарате обратно в рамките на 3 часа.
Пръстенът остава на мястото си при полово сношение. Може да махнете пръстена при полово сношение, но трябва да го вкарате обратно в рамките на 3 часа.
За да махнете пръстена, вкарайте пръста си във влагалището и го хванете. Извадете пръстена внимателно.
За да махнете пръстена, вкарайте пръста си във влагалището и го хванете. Извадете пръстена внимателно.
Използвайте пръстена непрекъснато в продължение на 3 седмици. След това изхвърлете пръстена в кошчето за боклук.
Използвайте пръстена непрекъснато в продължение на 3 седмици. След това изхвърлете пръстена в кошчето за боклук.
Използвайте пръстена непрекъснато в продължение на 3 седмици. През следващите 7 дни (1 седмица) не използвайте вагинален пръстен. През тази седмица ще започне вашата менструация. След 7 дни вкарайте нов пръстен, дори да продължавате да кървите. Повторете предходните действия.
Използвайте пръстена непрекъснато в продължение на 3 седмици. През следващите 7 дни (1 седмица) не използвайте вагинален пръстен. През тази седмица ще започне вашата менструация. След 7 дни вкарайте нов пръстен, дори да продължавате да кървите. Повторете предходните действия.

Можете също да поставите вагиналния пръстен с помощта на апликатор вместо с пръст.

Вагинален пръстен в апликатор

Надеждно средство

Вагиналният пръстен е много надежден, ако се използва правилно. Около 9 от всеки 100 жени забременяват, когато използват вагинален пръстен в продължение на 1 година.

Вагиналният пръстен не е надежден или е по-малко надежден, ако:

 • Приемате някои лекарства, като например жълт кантарион. Кажете на вашия лекар, че използвате вагинален пръстен. Той ще вземе това предвид, когато ви предписва лекарства.
 • Забравите да поставите вагиналния пръстен след 7-дневна пауза или забравите да го смените; или ако забравите да смените вагиналния пръстен;
 • Ако изгубите пръстена по време на полово сношение и не го вкарате обратно в рамките на 3 часа.

Вагиналният пръстен може да се използва в продължение на до 4 месеца, считано от деня на закупуване от аптеката.

Надеждно средство

Не уврежда вашето здраве

Вагиналният пръстен съдържа хормони. Тези хормони по принцип не застрашават вашето здраве. В някои случаи обаче е по-добре да изберете друг контрацептивен метод. Обърнете се към лекар за съвет.

Вагиналният пръстен не ви прави по-малко плодовита. Ако желаете да забременеете, просто премахнете вагиналния пръстен.

През първите месеци на употреба на вагинален пръстен може да почувствате странични ефекти като главоболие, вагинални инфекции и гадене. Тези ефекти обикновено отминават от само себе си. Ако не изчезнат, се консултирайте с лекар.

Вашата менструация често преминава по-леко и по-безболезнено.

Не е предпазване от БППП и ХИВ

Вагиналният пръстен не ви предпазва от БППП или ХИВ. Единствено презервативът може да ви предпази.

Презерватив

Закупуване на вагинален пръстен

Необходима ви е рецепта от лекар, за да купите вагинален пръстен. Без рецепта не можете да купите вагинален пръстен. Може да закупите вагиналния пръстен само от аптека. Обърнете се към здравен специалист за повече информация.

Някои здравноосигурителни каси възстановяват част от разходите за контрацепция. Питайте вашата здравноосигурителна каса за това.

Трябва също да заплатите лична вноска за прегледа при лекаря. Някои хора имат право на увеличено възстановяване или спешна медицинска помощ. По-долу са посочени адресите, на които можете да посетите лекар безплатно.

Колко струва това?

Vaginale ring

De vaginale ring is een anticonceptiemiddel.

De vaginale ring is een dunne, flexibele ring gemaakt van plastic. De ring bevat dezelfde 2 hormonen als de pil.  
Deze hormonen voorkomen de eisprong. De hormonen maken het ook moelijker voor de zaadcellen om door het slijmvlies van de baarmoederhals te geraken. De zaadcellen geraken dan moeilijk in de baarmoeder, waar de eicel zit. De hormonen bemoeilijken ook de innesteling van een eicel.

Vaginale ring
Vaginale ring
Vaginale ring samengeknepen
Vaginale ring samengeknepen

Hoe een vaginale ring gebruiken

Gebruik een vaginale ring als volgt:

 • Knijp de ring samen. 
 • Breng de ring diep in de vagina in. U kunt de ring in verschillende houdingen inbrengen, bijvoorbeeld: staand met 1 been omhoog, liggend of gehurkt.
 • Steek 1 vinger in de vagina en duw de ring diep in de vagina. De ring moet comfortabel zitten. De precieze plaats in de vagina is niet belangrijk. 
 • De ring blijft op zijn plaats tijdens de geslachtsgemeenschap. U kunt de vaginale ring tijdens de geslachtsgemeenschap verwijderen, maar u moet de ring binnen 3 uur terug inbrengen. 
 • Om de ring te verwijderen, steek uw vinger in uw vagina en haak hem in de ring. Trek de ring zachtjes naar buiten. 
 • Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Verwijder de ring op dezelfde dag van de week als wanneer u hem heeft ingebracht (bijvoorbeeld woensdag). Gooi de ring daarna in de vuilnisbak. 
 • Gebruik de vaginale ring niet in de volgende 7 dagen (1 week). Deze week zal u bloed beginnen te verliezen (menstruatie). U bent deze week ook beschermd.  
 • Na 7 dagen brengt u een nieuwe ring in, ook als u nog bloed verliest.
 • Herhaal de vorige stappen.
Detail van het bekken van de vrouw: 1. vaginale ring, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Knijp de ring samen.
Knijp de ring samen.
Breng de ring diep in de vagina in.
Breng de ring diep in de vagina in.
Steek 1 vinger in de vagina en duw de ring zo ver mogelijk.
Steek 1 vinger in de vagina en duw de ring zo ver mogelijk.
De ring correct ingebracht in de vagina.
De ring correct ingebracht in de vagina.
De ring blijft op zijn plaats tijdens de geslachtsgemeenschap. U kunt de vaginale ring tijdens de geslachtsgemeenschap verwijderen, maar u moet de ring binnen 3 uur terug inbrengen.
De ring blijft op zijn plaats tijdens de geslachtsgemeenschap. U kunt de vaginale ring tijdens de geslachtsgemeenschap verwijderen, maar u moet de ring binnen 3 uur terug inbrengen.
Om de ring te verwijderen, steek uw vinger in uw vagina en haak hem in de ring. Trek de ring zachtjes naar buiten.
Om de ring te verwijderen, steek uw vinger in uw vagina en haak hem in de ring. Trek de ring zachtjes naar buiten.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gooi de ring daarna in de vuilnisbak.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gooi de ring daarna in de vuilnisbak.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gebruik de vaginale ring niet in de volgende 7 dagen (1 week). Deze week start uw menstruatie. Na 7 dagen brengt u een nieuwe ring in, ook als u nog bloedt. Herhaal de vorige stappen.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gebruik de vaginale ring niet in de volgende 7 dagen (1 week). Deze week start uw menstruatie. Na 7 dagen brengt u een nieuwe ring in, ook als u nog bloedt. Herhaal de vorige stappen.

U kunt de vaginale ring ook inbrengen met een applicator in plaats van met de vinger.

Vaginale ring in applicator

Betrouwbaar

De vaginale ring is betrouwbaar als hij correct wordt gebruikt. Ongeveer 9 op 100 vrouwen worden zwanger wanneer ze de vaginale ring 1 jaar lang gebruiken.

De vaginale ring is niet of minder betrouwbaar als:

 • U bepaalde medicijnen neemt, zoals Sint-Janskruid. Zeg tegen uw dokter dat u de vaginale ring gebruikt. Dan kan hij daar rekening mee houden bij het voorschrijven van medicijnen. 
 • U de vaginale ring vergeet in te brengen na de onderbreking van 7 dagen. Of als u de ring vergeet te vervangen;
 • U de vaginale ring verliest en hem niet opnieuw inbrengt of geen nieuwe inbrengt binnen 3 uur.   

De vaginale ring is bruikbaar tot 4 maanden nadat u hem in de apotheek heeft gekocht.

Geen invloed op uw gezondheid

De vaginale ring bevat hormonen. Deze hormonen hebben over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezenVraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van de vaginale ring. Wanneer u zwanger wil worden, verwijdert u gewoon de vaginale ring. 

Tijdens de eerste maanden dat u de vaginale ring gebruikt, kan de ring bijwerkingen hebben zoals hoofdpijn, vaginale infecties en misselijkheid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter. 

Uw menstruatie wordt vaak minder hevig en minder pijnlijk.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

De vaginale ring beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

De vaginale ring kopen

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om de vaginale ring te kopen. Zonder voorschrift kunt u de vaginale ring niet kopen. U kunt de vaginale ring alleen in de apotheek kopen. Vraag meer informatie aan een zorgverlener. 

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Аптека
Магазин, от който можете да купите лекарства. Както и да получите съвет за лекарствата. Намерете аптека във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: