Planifikimi familjar natyror

Planifikim familjar natyror do të thotë që nuk përdoren metoda kontracepsioni.

Ekzistojnë metoda të ndryshme të planifikimit familjar natyror:

Metoda e ritmit: është e vështirë të llogarisësh se kur është pjellore një grua dhe nuk mund të kryejë marrëdhënie seksuale

Metoda e tërheqjes

Tërheqja e penisit para se burri të ejakulojë:

 • Para se të ejakulojë, burrit mund t'i dalë pak lëng që mund të përmbajë spermatozoide.
 • Është e vështirë të dihet saktësisht se kur mashkulli ejakulon. Një orgazëm është shpesh shumë çoroditëse ose e shpejtë dhe e papritur. Atëherë është shumë e vështirë të tërhiqet penisi para se të dalë sperma e parë.
 • Nëse burri ejakulon pranë vaginës, spermatozoidet mund të hyjnë në vaginë. Kjo do të thotë që gruaja mund të mbetet shtatzënë.
Metoda e tërheqjes: burri e heq penisin e tij nga vagina para se të ejakulojë.

Ushqyerja me gji

Metoda e ushqyerjes me gji funksionon vetëm në rrethanat në vijim:

 • Metoda funksionon vetëm gjatë 6 muajve të parë pas lindjes. Pas 6 muajve, më mirë përdorni një metodë kontracepsioni, edhe nëse nuk keni pasur një cikël menstrual. Për shembull: prezervativin ose minipilulën.
 • Gruaja duhet ta ushqejë vetëm me gji foshnjën. Kjo do të thotë që fëmija ushqehet vetëm me qumështin e gjirit. Nuk duhet të kalojnë më shumë se 4 orë midis orareve të ushqimit gjatë ditës dhe 6 orë midis orareve të ushqimit gjatë natës.
 • Gruaja nuk duhet ta shtrydhë qumështin. Shtrydhja e qumështit është kur shtrydhet gjoksi me një dorë ose kur përdoret një pompë për thithjen e qumështit nga gjoksi.

Nëse nuk i plotësoni këto kushte, përdorni një metodë kontracepsioni. Kur ushqeni me gji, më e mira është të përdorni një prezervativ ose minipilulën.

Grua duke ushqyer me gji foshnjën e saj.

Jo shumë e sigurt

Është e vështirë të përdorni siç duhet metodat e planifikimit familjar natyror. Ju mund të mbeteni shtatzënë nëse nuk i përdorni këto metoda siç duhet. Rreth 1 në 4 gra ngel shtatzënë kur përdor planifikimin familjar natyror.

Nëse nuk keni dëshirë për të bërë fëmijë është mirë të konsideroni përdorimin e një metode tjetër. Pyesni një mjek për këshillë.

Metoda e ushqyerjes me gji është e sigurt gjatë 6 muajve të parë pas lindjes. Rreth 1 në 50 gra ngel shtatzënë me këtë metodë. Pas 6 muajsh, metoda nuk është më e sigurt.

Jo shumë e sigurt

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Metodat e planifikimit familjar natyror nuk ju mbrojnë nga IST-të ose virusi HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Natuurlijke gezinsplanning

Bij natuurlijke gezinsplanning worden geen anticonceptiemiddelen gebruikt.

Er zijn verschillende natuurlijke methoden:

Kalendermethode: het is moeilijk te berekenen wanneer een vrouw vruchtbaar is en geen geslachtsgemeenschap mag hebben.

Terugtrekken

De penis terugtrekken voordat de man een zaadlozing krijgt:

 • Voor de zaadlozing kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat (voorvocht). 
 • Het is moeilijk om precies te weten wanneer de man een zaadlozing krijgt. Een orgasme is vaak heel overweldigend of snel en onverwacht. Het is dan heel moeilijk om terug te trekken voor het eerste sperma komt. 
 • Als de man vlakbij de vagina klaarkomt, kunnen zaadcellen soms tot in de vagina geraken. De vrouw kan dus toch zwanger worden.
Terugtrekken: de man trekt de penis terug uit de vagina voor hij een zaadlozing heeft.

Borstvoeding geven

De borstvoedingsmethode werkt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • De borstvoedingsmethode werkt alleen in de eerste 6 maanden na de bevalling. Na 6 maanden kunt u het best een anticonceptiemiddel gebruiken, ook als u nog geen menstruatie heeft gehad. Bijvoorbeeld het condoom of de minipil.
 • De vrouw moet uitsluitend borstvoeding aan haar baby geven. De baby krijgt dus alleen moedermelk. Overdag mag er nooit meer dan 4 uur en 's nachts nooit meer dan 6 uur tussen de voedingen zitten. 
 • De vrouw mag niet afkolven. Afkolven is de melk uit de borst duwen met de hand of met een pomp melk zuigen uit de borst.

Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, gebruik dan een anticonceptiemiddel. Zolang u borstvoeding geeft, gebruikt u het best het condoom of de minipil.

Een vrouw geeft haar baby de borst.

Weinig betrouwbaar

De natuurlijke methoden zijn moeilijk om correct toe te passen. U kunt zwanger worden als u deze methoden niet correct toepast. Ongeveer 1 op 4 vrouwen wordt zwanger terwijl ze natuurlijke gezinsplanning gebruikt. 

Als u geen kinderwens heeft, kunt u het best een andere methode overwegen. Vraag een dokter advies.

De borstvoedingsmethode is wel betrouwbaar in de eerste 6 maanden na de bevalling. Dan wordt ongeveer 1 op 50 vrouwen zwanger. Daarna is de methode niet meer betrouwbaar.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Natuurlijke gezinsplanning beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: