Pajisja IUD hormonale

Pajisja IUD hormonale është një metodë kontracepsioni. Pajisja IUD hormonale është një tub plastik në formë T-je. Ai përmban 1 hormon.

Pajisja IUD hormonale

Si punon pajisja IUD hormonale?

Pajisja IUD hormonale punon si vijon:

Një mjek ose gjinekolog vendos spiralen në mitrën e gruas gjatë 7 ditëve të para të ciklittë saj.

Pajisja IUD hormonale punon për 5 vjet. Pas 5 vitesh ai ka nevojë të zëvendësohet.

Kur futet pajisja IUD, 2 fije të shkurtra lihen jashtë mitrës. Ato janë thellë në vaginë, ku mund t'i dalloni. Kjo do të thotë që ju gjithmonë mund të kontrolloni që pajisja IUD është ende në vend.

Pamja e legenit të gruas: 1. pajisja IUD hormonale, 2. mitra, 3. vagina, 4. anusi dhe 5. vrima e jashtme e uretrës.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Pajisja IUD e vendosur në mitër. 2 fije të shkurtra janë lënë jashtë mitrës. Ato janë thellë në vaginë.
Pajisja IUD e vendosur në mitër. 2 fije të shkurtra janë lënë jashtë mitrës. Ato janë thellë në vaginë.

Shumë e sigurt

Pajisja IUD hormonale është shumë e sigurt. Rreziku i shtatzënisë është afërsisht 1 në 500.

Shumë e sigurt

Nuk ndikon në shëndetin tuaj

Kjo pajisje IUD hormonale përmban 1 hormon. Ky hormon në përgjithësi nuk ndikon në shëndetintuaj. Por, në disa raste është më mirë të zgjidhni një metodë tjetër kontracepsioni. Pyesni një mjek për këshillë.

Ekziston dhe një pajisje IUD prej bakri. Kjo është një pajisje IUD me një fije bakri të lidhur rrotull saj. Pajisja IUD me bakër mendohet të ndalojë spermatozoidet të lëvizin. Bakri ndalon lëvizjen e spermatozoideve.

Pajisja IUD hormonale nuk ju bën më pak pjellore. Nëse doni të ngelni shtatzënë, duhet vetëm t'ju heqin pajisjen IUD.

Gjatë muajve të parë të përdorimit, ju mund të keni efekte anësore si puçrra, gjokse më të ndjeshëm dhe dhimbje koke. Këto efekte zakonisht zhduken vetë. Nëse nuk zhduken, konsultohuni me një mjek.

Ciklet menstruale mund të bëhen më pak të bollshme dhe shpesh ndalojnë krejtësisht. Nuk ka problem nëse ciklet tuaja menstruale ndalojnë. Gjaku nuk mund të mblidhet në trupin tuaj. Për disa gra, cikli bëhet më i rëndë. Të tjerat vazhdojnë të kenë cikle menstruale të çrregullta ose gjakrrjedhje midis 2 cikleve. Edhe kjo nuk përbën problem.

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Pajisja IUD hormonale nuk mbron nga IST-të ose virusi HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Prezervativi

Çmimi i një pajisjeje IUD hormonale

Ju keni nevojë për një recetë nga një mjek për të blerë pajisjen IUD hormonale. Pa recetë, s'mund ta blini pajisjen IUD. Pajisjen IUD mund ta blini vetëm në një farmaci.

Pyesni një profesionist të kujdesit shëndetësor për më shumë informacion.

Disa fonde të sigurimeve shëndetësore ripaguajnë një pjesë të shpenzimeve për kontracepsionin. Pyesni fondin tuaj të sigurimeve shëndetësore për këtë.

Duhet të paguani gjithashtu një kontribut personal për vizitën te mjeku. Disa njerëz kanë të drejtë për rimbursimin e shtuar ose për kujdes mjekësor urgjent. Më poshtë janë adresat ku mund të bëni vizitë falas te një mjek.

Sa kushton?

Hormonaal spiraal

Het hormonaal spiraal is een anticonceptiemiddel. Het hormonaal spiraal is een T-vormige plastic buisje. Het bevat 1 hormoon

Hoe werkt het hormonaal spiraal?

Het hormonaal spiraal werkt als volgt:

Een dokter of gynaecoloog plaatst het spiraal in de baarmoeder van de vrouw in de eerste 7 dagen van haar cyclus

Het hormonaal spiraal werkt 5 jaar. Na 5 jaar moet het worden vervangen. 

Wanneer het spiraal is ingebracht, blijven 2 draadjes uit de baarmoeder steken. Ze zitten diep in de vagina, waar u ze zelf kan voelen. Zo kunt u controleren of het spiraal nog op zijn plaats zit.

Detail van het bekken van de vrouw: 1. hormonaal spiraal, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Spiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.
Spiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.

Zeer betrouwbaar

Het hormonaal spiraal is zeer betrouwbaar. Het risico op een zwangerschap is ongeveer 1 op 500.

Geen invloed op uw gezondheid

Het hormonaal spiraal bevat 1 hormoon. Dit hormoon heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

Er bestaat ook een koperspiraal. Dit is een spiraal met een koperdraad errond. Er wordt aangenomen dat het koper de zaadcellen doet stoppen met bewegen. Het koper doet de zaadcellen stoppen met bewegen.

U wordt niet minder vruchtbaar van het hormonaal spiraal. Wanneer u zwanger wil worden, laat u gewoon het spiraal verwijderen.  

Tijdens de eerste maanden dat u het hormonaal spiraal gebruikt, kan het bijwerkingen geven zoals acne, gespannen borsten en hoofdpijn. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter. 

Uw menstruatie kan minder hevig worden of zelfs helemaal stoppen. Het is oké als de menstruatie stopt. Het bloed kan niet opstapelen in het lichaam. Bij sommige vrouwen wordt de menstruatie heviger. Andere vrouwen blijven een onregelmatige menstruatie hebben of hebben tussendoor bloedingen. Ook dat is oké.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het hormonaal spiraal beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen. 

Prijs van het hormonaal spiraal

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om het hormonaal spiraal  te kopen. Zonder voorschrift kunt u het spiraal niet kopen. U kunt het spiraal alleen in de apotheek kopen.

Vraag meer informatie aan een zorgverlener.

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: