Хормонална ВМС

Хормоналната ВМС е контрацептивен метод. Хормоналната ВМС представлява Т-образна пластмасова тръбичка. Тя съдържа 1 хормон.

Хормонална ВМС

Как функционира хормоналната ВМС?

Хормоналната ВМС функционира по следния начин:

Лекарят или гинекологът поставя спиралата в матката на жената през първите 7 дни от нейния цикъл.

Хормоналната ВМС действа в продължение на 5 години. След 5 години тя трябва да се замени.

При вкарване на ВМС 2 къси кончета остават извън матката. Те се намират дълбоко във влагалището, където ще ги усещате. Това означава, че вие може по всяко време да проверите дали ВМС е все още на мястото си.

Детайл на женски таз: 1. хормонална ВМС, 2. матка, 3. влагалище, 4. анус и 5. външен отвор на пикочния канал.
Жена в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи.
Жена в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи.
ВМС, поставена в матката. 2 къси кончета остават извън матката. Те се намират дълбоко във влагалището.
ВМС, поставена в матката. 2 къси кончета остават извън матката. Те се намират дълбоко във влагалището.

Изключително надеждно средство

Хормоналната ВМС е изключително надеждно средство. Рискът от забременяване е приблизително 1 на 500.

Изключително надеждно средство

Не уврежда вашето здраве

Тази хормонална ВМС съдържа 1 хормон. Хормонът по принцип не уврежда вашето здраве. В някои случаи обаче е по-добре да изберете друг контрацептивен метод. Обърнете се към лекар за съвет.

Има също така медна ВМС. Това е ВМС с меден конец, завързан около нея. Смята се, че медната ВМС не позволява на сперматозоидите да се движат. Медта не позволява на сперматозоидите да се движат.

Хормоналната ВМС не ви прави по-малко плодовита. Ако желаете да забременеете, просто махнете ВМС.

През първите месеци, през които я използвате, може да почувствате странични ефекти, като например акне, болезнени гърди и главоболие. Тези ефекти обикновено отминават от само себе си. Ако не изчезнат, се консултирайте с лекар.

Вашата менструация може да преминава по-леко и в чести случаи да спре. Всичко е наред, ако менструацията спре. Кръвта не може да се събира в тялото ви. При някои жени менструациите стават по-болезнени. Други продължават да имат нередовни менструации или кървене между 2 менструации. Това също е нормално.

Не е предпазване от БППП и ХИВ

Хормоналната ВМС не предпазва от БППП или ХИВ. Единствено презервативът може да ви предпази.

Презерватив

Цена на хормоналната ВМС

Необходима ви е рецепта от лекар, за да закупите хормонална ВМС. Без рецепта не можете да закупите ВМС. Можете да закупите ВМС само от аптека.

Обърнете се към здравен специалист за повече информация.

Някои здравноосигурителни каси възстановяват част от разходите за контрацепция. Питайте вашата здравноосигурителна каса за това.

Трябва също да заплатите лична вноска за прегледа при лекаря. Някои хора имат право на увеличено възстановяване или спешна медицинска помощ. По-долу са посочени адресите, на които можете да посетите лекар безплатно.

Колко струва това?

Hormonaal spiraal

Het hormonaal spiraal is een anticonceptiemiddel. Het hormonaal spiraal is een T-vormige plastic buisje. Het bevat 1 hormoon

Hoe werkt het hormonaal spiraal?

Het hormonaal spiraal werkt als volgt:

Een dokter of gynaecoloog plaatst het spiraal in de baarmoeder van de vrouw in de eerste 7 dagen van haar cyclus

Het hormonaal spiraal werkt 5 jaar. Na 5 jaar moet het worden vervangen. 

Wanneer het spiraal is ingebracht, blijven 2 draadjes uit de baarmoeder steken. Ze zitten diep in de vagina, waar u ze zelf kan voelen. Zo kunt u controleren of het spiraal nog op zijn plaats zit.

Detail van het bekken van de vrouw: 1. hormonaal spiraal, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Spiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.
Spiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.

Zeer betrouwbaar

Het hormonaal spiraal is zeer betrouwbaar. Het risico op een zwangerschap is ongeveer 1 op 500.

Geen invloed op uw gezondheid

Het hormonaal spiraal bevat 1 hormoon. Dit hormoon heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

Er bestaat ook een koperspiraal. Dit is een spiraal met een koperdraad errond. Er wordt aangenomen dat het koper de zaadcellen doet stoppen met bewegen. Het koper doet de zaadcellen stoppen met bewegen.

U wordt niet minder vruchtbaar van het hormonaal spiraal. Wanneer u zwanger wil worden, laat u gewoon het spiraal verwijderen.  

Tijdens de eerste maanden dat u het hormonaal spiraal gebruikt, kan het bijwerkingen geven zoals acne, gespannen borsten en hoofdpijn. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter. 

Uw menstruatie kan minder hevig worden of zelfs helemaal stoppen. Het is oké als de menstruatie stopt. Het bloed kan niet opstapelen in het lichaam. Bij sommige vrouwen wordt de menstruatie heviger. Andere vrouwen blijven een onregelmatige menstruatie hebben of hebben tussendoor bloedingen. Ook dat is oké.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het hormonaal spiraal beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen. 

Prijs van het hormonaal spiraal

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om het hormonaal spiraal  te kopen. Zonder voorschrift kunt u het spiraal niet kopen. U kunt het spiraal alleen in de apotheek kopen.

Vraag meer informatie aan een zorgverlener.

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: