Një gjinekologe duke vizituar një grua në zyrën e saj

Gjinekologu

Mjeku i specializuar për kujdesin shëndetësor gjatë shtatzënisë, kontracepsionin dhe sëmundjet e grave. Gjinekologu mund të jetë një grua ose një burrë.

Gynaecoloog

Dokter die gespecialiseerd is in zwangerschap, anticonceptie en vrouwenziekten. Een gynaecoloog kan een vrouw of een man zijn.