Pajisje IUD e vendosur brenda mitrës

Pajisja IUD

Pajisja IUD është pajisja intrauterine. Ajo është një mjet për parandalimin e shtatzënisë (një metodë kontracepsioni). Pajisja IUD është një objekt i vogël që mjeku ose gjinekologu e vendos në mitër. Një pajisje IUD parandalon mbetjen shtatzënë të një gruaje gjatë të paktën 3 viteve të ardhshme. Nëse një grua ka kryer marrëdhënie seksuale pa përdorur një pajisje IUD ose kontracepsion tjetër, një pajisje UID mund ta parandalojë ende shtatzëninë, nëse futet në mitrën e gruas brenda 5 ditëve pasi ka kryer marrëdhënie seksuale.

Spiraal

Middel om zwangerschap te voorkomen (anticonceptie). Het spiraal is een klein voorwerp dat een dokter of gynaecoloog in de baarmoeder plaatst. Met een spiraal kan een vrouw minstens 3 jaar niet zwanger worden. Als een vrouw geslachtsgemeenschap had zonder spiraal of andere anticonceptie, kan een spiraal soms toch nog een zwangerschap voorkomen. Dit werkt alleen als het spiraal binnen de 5 dagen na de geslachtsgemeenschap geplaatst wordt.

Termi standard: Spiraal
Neutral: Spiraaltje, hormonaal spiraal, koperspiraal