Gezinsplanning en anticonceptie

Anticonceptie

Elke vrouw en elk meisje in België heeft het recht om anticonceptie te gebruiken. Meisjes jonger dan 18 hoeven hun ouders niet in te lichten wanneer zij de pil of een ander anticonceptiemiddel gebruiken.

De dokter die het anticonceptiemiddel voorschrijft, is wettelijk verplicht de privacy van zijn/haar patiënt te respecteren. Hij/zij mag anderen geen informatie geven over het anticonceptiegebruik van zijn/haar patiënt, zelfs niet wanneer de patiënt jonger dan 18 is.

Via de procedure voor dringende medische hulp kan een dokter een anticonceptiemiddel zoals de pil of een spiraal voorschrijven voor vrouwen zonder verblijfsvergunning.

Zwangerschap en bevalling

Elke zwangere vrouw heeft voor, tijdens en na de bevalling recht op professionele zorg. Sommige van deze diensten zijn gratis.

Vrouwen zonder verblijfsvergunning kunnen deze zorg krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Zwanger zijn betekent niet dat iemand automatisch recht heeft op een verblijfsvergunning. Het is wel mogelijk om een 'kort uitstel van vertrek' te bekomen. Normaal heeft een zwangere vrouw het recht om van 2 maanden voor tot 2 maanden na de bevalling in het land te blijven. In de meeste gevallen zullen de migratiediensten een vrouw na 24 weken zwangerschap niet meer uitwijzen, en na 36 weken (dit is 2 weken voor de gemiddelde bevallingsdatum) zal dit zeker het geval niet meer zijn.

Een dokter neemt een echografie van een zwangere vrouw

De baby krijgt altijd de verblijfsstatus van de ouder met de meest gunstige status. Als de vader een Belg is, dan zal de baby de Belgische nationaliteit krijgen, op voorwaarde dat de vader het kind erkent.

Een moeder die bevalt van een Belgisch kind komt niet automatisch in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Zij kan een aanvraag voor regularisatie van haar status indienen via de procedure voor gezinshereniging. Als de vader het kind erkent, kan hij via dezelfde procedure een aanvraag indienen voor de regularisatie van zijn verblijfsstatus.

Family planning and contraception

Contraception

Every woman or girl in Belgium has the right to use contraception. Girls under the age of 18 do not have to inform their parents if they use the contraceptive pill or another method of contraception.

The doctor who prescribes contraception is obliged by law to respect the privacy of his/her patient. He/she is not allowed to give information to other people about the use of contraception by her/her patient, even if the patient is under 18 years of age.

Via the procedure for urgent medical care, a doctor can prescribe contraception such as the contraceptive pill or the IUD to women without legal residence status.

Contraceptive pill

Pregnancy and delivery

Every pregnant woman has the right to professional care before, during and after delivery. Some of these services are free of charge.

Women without legal residence status have access to this care via the procedure for urgent medical care.

Being pregnant does not automatically entitle someone to legal residence. It is, however, possible to get a “temporary postponement of departure”. Normally, a pregnant mother has the right to stay in the country from 2 months before until 2 months after delivery. In most cases, migration services will not expel a woman after 24 weeks of pregnancy and they will never expel her after 36 weeks (which is 2 weeks before the average delivery date).

A doctor carrying out an ultrasound scan on a pregnant woman

The baby always gets the residence status of the parent with the most favourable status. If the father is Belgian the baby gets Belgian citizenship, provided that the father recognizes the child.

A mother who gives birth to a Belgian child does not automatically get legal residence. She can apply for regularization of her status through the family reunification procedure. If the father recognizes the child, he can apply for regularization of his residence status through the same procedure.

Meer informatie of hulp nodig?

Kind en Gezin
Begeleiding van (toekomstige) ouders met informatie, praktische tips en medische opvolging tot het kind 3 jaar is. De diensten zijn gratis.
078 150 100
Medimmigrant
Informatie en ondersteuning voor mensen zonder wettig verblijf die medische hulp nodig hebben, in Brussel.
02 274 14 33 of 02 274 14 34
Agentschap Integratie & Inburgering - Juridische Dienst Vreemdelingenrecht
Informatie over de wet rond verblijfsstatus, gezinshereniging, asiel en toegang tot gezondheidszorg. Vind een team in uw buurt:
02 205 00 55 (juridische helpdesk)
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Gynaecoloog
In België kunt u rechtstreeks bij de gynaecoloog een afspraak maken, ook zonder doorverwijzing van de huisdokter. Uw huisdokter kan u wel helpen een gynaecoloog te vinden.
Vroedvrouw
Een vroedvrouw helpt zwangere vrouwen voor, tijdens en na de bevalling. Vindt een vroedvrouw in uw buurt:
Aquarelle
Prenatale en postnatale zorg voor vrouwen die naar België zijn geëmigreerd
02 535 47 13
De Kraamtuin
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Fara
Fara luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes. Hulp bij ongeplande zwangerschap, zwangerschap op jonge leeftijd, testen voor de geboorte, en verwerking na abortus.
016 38 69 50 (9-16u)
Parel
Hulp bij vragen over zwangerschap en over ouderschap op jonge leeftijd.
0484 44 01 60
OCMW (CPAS)
Deze gemeentelijke dienst geeft sociale steun en is verantwoordelijk voor de procedure 'dringende medische hulp' die mensen zonder wettig verblijf toegang geeft tot medische zorg. Vind een OCMW in uw buurt:
Infopunt verblijf en rechtspositie - Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Informatie en advies over verblijfsrecht en andere rechten van vreemdelingen in de stad Antwerpen, ook over toegang tot gezondheidszorg.
03 270 33 36