Injeksioni kontraceptiv

Injeksioni kontraceptiv është një metodë kontracepsioni.

Injeksioni kontraceptiv përmban 1 hormon. Ky hormon parandalon ovulacionin. Gjithashtu ai e bën më të vështirë për spermatozoidet të futen në mitër dhe parandalon implantimin e një vezëze.

Injeksioni kontraceptiv

Si punon injeksioni kontraceptiv?

Injeksioni punon për 3 muaj. Përdoret në mënyrën e mëposhtme:

Mjeku duke bërë një injeksion kontraceptiv në vithen ose parakrahun e një gruaje.

I sigurt

Injeksioni kontraceptiv është i sigurt nëse bëni një injeksion të ri çdo 3 muaj. Rreth 6 në 100 gra ngelin shtatzëna kur përdorin injeksionin kontraceptiv për 1 vit.

I sigurt

Nuk ndikon në shëndetin tuaj

Injeksioni kontraceptiv përmban 1 hormon. Ky hormon në përgjithësi nuk ndikon në shëndetintuaj. Por, në disa raste është më mirë të zgjidhni një metodë tjetër kontracepsioni. Pyesni një mjek për këshillë.

Injeksioni nuk ju bën më pak pjellore. Nëse doni të ngelni shtatzënë, thjesht ndaloni bërjen e injeksionit. Mundet, megjithatë, të duhen disa muaj ose deri në një vit, për ciklin tuaj të kthehet në normal.

Injeksioni kontraceptiv mund të shkaktojë efekte anësore si dhimbje koke, cikël menstrual të çrregullt dhe gjokse më të ndjeshëm. Konsultoni një mjek nëse efektet anësore janë të rënda.

Ciklet menstruale mund të bëhen më pak të bollshme dhe shpesh ndalojnë krejtësisht. Nuk ka problem nëse ciklet tuaja menstruale ndalojnë. Gjaku nuk mund të mblidhet në trupin tuaj. Për disa gra, cikli bëhet më i rëndë. Të tjerat vazhdojnë të kenë cikle menstruale të çrregullta ose gjakrrjedhje midis 2 cikleve. Edhe kjo nuk përbën problem.

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Injeksioni kontraceptiv nuk mbron nga IST-të ose virusi HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Prezervativi

Blerja e injeksionit kontraceptiv

Ju keni nevojë për recetë nga një mjek për të blerë injeksionin kontraceptiv. Nuk mund ta blini pa recetë injeksionin kontraceptiv. Mund ta blini injeksionin kontraceptiv vetëm në një farmaci. Pyesni një profesionist të kujdesit shëndetësor për më shumë informacion.

Disa fonde të sigurimeve shëndetësore ripaguajnë një pjesë të shpenzimeve për kontracepsionin. Pyesni fondin tuaj të sigurimeve shëndetësore për këtë.

Duhet të paguani gjithashtu një kontribut personal për vizitën te mjeku. Disa njerëz kanë të drejtë për rimbursimin e shtuar ose për kujdes mjekësor urgjent. Më poshtë janë adresat ku mund të bëni vizitë falas te një mjek.

 

Sa kushton?

Prikpil

De prikpil is een anticonceptiemiddel.

De prikpil bevat 1 hormoon. Dit hormoon voorkomt de eisprong. Het maakt het ook moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder binnen te geraken en voorkomt ook de innesteling van een eicel

Hoe werkt de prikpil

De prikpil werkt 3 maanden. Ze wordt gebruikt als volgt:

Een dokter geeft een injectie met de prikpil in de bil of bovenarm van een vrouw.

Betrouwbaar

De prikpil is betrouwbaar, als u elke 3 maanden een nieuwe injectie laat zetten. Ongeveer 6 op 100 vrouwen worden zwanger wanneer ze de prikpil 1 jaar lang gebruiken.

Geen invloed op uw gezondheid

De prikpil bevat 1 hormoon. Dit hormoon heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van de prikpil. Wanneer u zwanger wil worden, laat u de prikpil gewoon niet vernieuwen. Het kan wel enkele maanden, tot zelfs een jaar, duren alvorens uw cyclus zich herstelt.

De prikpil kan bijwerkingen geven, zoals hoofdpijn, onregelmatige menstruatie en gespannen borsten. Neem contact op met een dokter als de bijwerkingen ernstig zijn. 

Uw menstruatie kan minder hevig worden of zelfs helemaal stoppen. Het is oké als de menstruatie stopt. Het bloed kan niet opstapelen in het lichaam. Bij sommige vrouwen wordt de menstruatie heviger. Andere vrouwen blijven een onregelmatige menstruatie hebben of hebben tussendoor bloedingen. Ook dat is oké.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

De prikpil beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

De prikpil kopen

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om de prikpil te kopen. Zonder voorschrift kunt u de prikpil niet kopen. U kunt de prikpil alleen in de apotheek kopen. Vraag meer informatie aan een zorgverlener.

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Farmacia
Dyqan ku mund të blini ilaçet. Aty mund të merrni këtu edhe këshilla për ilaçet. Gjeni një farmaci në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: