Diafragma

Diafragma është një metodë kontracepsioni.
Diafragma është një kapak i vogël silikoni. Gjerësia e saj maksimale është 8,5 cm. Skaji elastik i diafragmës mbulon hyrjen e mitrës (qafën e mitrës) dhe i pengon spermatozoidet që të mos e arrijnë vezëzën.

Disa diafragma prodhohen me masa të ndryshme. Një mjek do të përcaktojë masën që ju nevojitet. Diafragma që shitet në farmacitë belge (Caya) prodhohet vetëm në 1 masë standarde.

Diafragma, e disponueshme në masa të ndryshme
Diafragma, e disponueshme në masa të ndryshme
Caya, e disponueshme në 1 masë standarde
Caya, e disponueshme në 1 masë standarde

Si përdoret një diafragmë?

Vendosni diafragmën brenda në vaginë para penetrimit. Bëjeni në mënyrën e mëposhtme:

  • Vendosni një xhel të veçantë (spermicid) në brendësi të diafragmës. Xheli i vret spermatozoidet ose i ngadalëson ato. Xheli rrit mbrojtjen.
  • Paloseni diafragmën më dysh dhe futeni atë maksimumi 2 orë para marrëdhënies seksuale.
  • Futeni diafragmën thellë në vaginë, mbi hyrjen e mitrës. Mbajeni anën bosh të diafragmës në drejtim të mitrës. Qafa e mitrës duhet mbuluar.
  • Hiqeni diafragmën 6 deri në 24 orë pas ejakulacionit. Tërhiqeni poshtë dhe jashtë.
  • Lajeni me ujë të ngrohtë dhe lëreni të thahet.
Pamja e legenit të gruas: 1. diafragma, 2. mitra, 3. vagina, 4. anusi dhe 5. vrima e jashtme e uretrës.
Vendosni një xhel të veçantë (spermicid) në brendësi të diafragmës. Xheli i vret spermatozoidet ose i ngadalëson ato.
Vendosni një xhel të veçantë (spermicid) në brendësi të diafragmës. Xheli i vret spermatozoidet ose i ngadalëson ato.
Paloseni diafragmën më dysh.
Paloseni diafragmën më dysh.
Mbajeni anën bosh të diafragmës në drejtim të mitrës.
Mbajeni anën bosh të diafragmës në drejtim të mitrës.
Futeni diafragmën thellë në vaginë, mbi hyrjen e mitrës. Qafa e mitrës duhet mbuluar.
Futeni diafragmën thellë në vaginë, mbi hyrjen e mitrës. Qafa e mitrës duhet mbuluar.
Diafragma kur është e futur
Diafragma kur është e futur
Diafragma qëndron në vend kur kryeni marrëdhënie seksuale.
Diafragma qëndron në vend kur kryeni marrëdhënie seksuale.
Hiqni diafragmën duke e tërhequr poshtë dhe jashtë.
Hiqni diafragmën duke e tërhequr poshtë dhe jashtë.
Lajeni me ujë të ngrohtë dhe lëreni të thahet.
Lajeni me ujë të ngrohtë dhe lëreni të thahet.

Është më pak e sigurt kur nuk përdoret siç duhet

Kur një diafragmë përdoret siç duhet, ajo është një metodë kontracepsioni shumë e sigurt. Por, shpesh diafragma nuk përdoret në mënyrën e shpjeguar më sipër. Në këtë rast, ajo është më pak e sigurt. Për më tepër, diafragma funksionon vetëm nëse përdorni masën e duhur. Nëse shtoni ose humbisni më shumë se 5 kilogram në peshë, duhet të bëni një kontroll për të parë nëse ju duhet një diafragmë me masë tjetër. Zakonisht do t'ju duhet një masë e re pas lindjes. Rreth 16 në 100 gra ngelin shtatzëna kur përdorin diafragmën për 1 vit gjatë marrëdhënies seksuale.

Nuk duhet ta përdorni diafragmën gjatë 6 javëve të para pas lindjes. Pyesni një mjek për këshillë.

Më pak e sigurt

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Diafragma nuk mbron nga IST-të ose virusi HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Prezervativi

Blerja e diafragmës

Në Belgjikë, mund të blini Caya vetëm në një farmaci. Nuk keni nevojë për recetë. Pyesni një profesionist të kujdesit shëndetësor për më shumë informacion.

Disa fonde të sigurimeve shëndetësore ripaguajnë një pjesë të shpenzimeve për kontracepsionin. Pyesni fondin tuaj të sigurimeve shëndetësore për këtë.

Duhet të bëni vizitë te mjeku për një diafragmë të përshtatshme për masën tuaj. Në këtë rast, paguani edhe kontributin personal për vizitën te mjeku. Disa njerëz kanë të drejtë për rimbursimin e shtuar ose për kujdes mjekësor urgjent.

Sa kushton?

Pessarium

Het pessarium is een anticonceptiemiddel.
Het pessarium is een kapje van silicone. Het heeft een maximale breedte van 8,5 cm. De flexibele rand van het pessarium bedekt de ingang van de baarmoeder (baarmoederhals) en voorkomt dat de zaadcellen de eicel kunnen bereiken. 

Sommige pessariums bestaan in verschillende maten. Een dokter bepaalt dan welke maat u nodig heeft. Het pessarium dat in de Belgische apotheek te koop is (Caya), bestaat maar in 1 standaardmaat. 

Pessarium, beschikbaar in verschillende maten
Pessarium, beschikbaar in verschillende maten
Caya, beschikbaar in 1 standaardmaat
Caya, beschikbaar in 1 standaardmaat

Hoe een pessarium gebruiken?

Breng het pessarium in de vagina in voor penetratie. Doe het als volgt: 

  • Breng een speciale gel (zaaddodende pasta) aan op de binnenkant van het pessarium. De gel doodt de zaadcellen of remt ze af. De gel verhoogt de bescherming. 
  • Vouw het pessarium in twee en breng het in maximum 2 uur voor de geslachtsgemeenschap
  • Breng het pessarium diep in de vagina in, tot aan de baarmoederhals. Houd de holle kant van het pessarium naar de baarmoeder gedraaid. De baarmoederhals moet afgedekt zijn.
  • Verwijder het pessarium tussen 6 en 24 uur na de zaadlozing. Trek het naar beneden en uit de vagina. 
  • Was het met warm water en laat het aan de lucht drogen. 
Detail van het bekken van de vrouw: 1. pessarium, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Breng een speciale gel (zaaddodende pasta) aan op de binnenkant van het pessarium. De gel doodt de zaadcellen of remt ze af.
Breng een speciale gel (zaaddodende pasta) aan op de binnenkant van het pessarium. De gel doodt de zaadcellen of remt ze af.
Vouw het pessarium in twee.
Vouw het pessarium in twee.
Houd de holle kant van het pessarium naar de baarmoeder gedraaid.
Houd de holle kant van het pessarium naar de baarmoeder gedraaid.
Breng het pessarium diep in de vagina in, tot aan de baarmoederhals. De baarmoederhals moet afgedekt zijn.
Breng het pessarium diep in de vagina in, tot aan de baarmoederhals. De baarmoederhals moet afgedekt zijn.
Ingebracht pessarium
Ingebracht pessarium
Het pessarium blijft op zijn plaats zitten tijdens de geslachtsgemeenschap.
Het pessarium blijft op zijn plaats zitten tijdens de geslachtsgemeenschap.
Trek het pessarium naar beneden en uit de vagina.
Trek het pessarium naar beneden en uit de vagina.
Was het met warm water en laat het aan de lucht drogen.
Was het met warm water en laat het aan de lucht drogen.

Minder betrouwbaar bij fout gebruik

Bij correct gebruik is het pessarium een betrouwbaar anticonceptiemiddel. Het pessarium wordt echter vaak niet gebruikt zoals hierboven uitgelegd. Dan is het minder betrouwbaar. Het pessarium op maat werkt bovendien alleen als u de juiste maat gebruikt. Wanneer u 5 kilogram verliest of bijkomt, zou u moeten laten nakijken of u een andere maat nodig heeft. Na een bevalling heeft u meestal een nieuwe maat nodig. Ongeveer 16 vrouwen op 100 worden zwanger wanneer ze het pessarium 1 jaar lang gebruiken bij geslachtsgemeenschap.

U mag het pessarium niet gebruiken in de eerste 6 weken na een bevalling. Vraag advies aan een dokter

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het pessarium beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Het pessarium kopen

In België kunt u in de apotheek enkel Caya kopen. U heeft geen voorschrift nodig. Vraag meer informatie aan een zorgverlener.

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

Voor een pessarium op maat moet u naar de dokter. Dan betaalt u ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Farmacia
Dyqan ku mund të blini ilaçet. Aty mund të merrni këtu edhe këshilla për ilaçet. Gjeni një farmaci në lagjen tuaj: