Implanti kontraceptiv

Implanti kontraceptiv është një metodë kontracepsioni.

Ai është një shkop i vogël elastik me madhësi sa një fije shkrepëse. Ai përmban 1 hormon. Ky hormon parandalon ovulacionin. Gjithashtu ai e bën më të vështirë për spermatozoidet të futen në mitër dhe të arrijnë vezëzën.

Implanti kontraceptiv

Si punon implanti kontraceptiv?

Një mjek ose gjinekolog do të përshtasë implantin. Do t'ju bëhet një anestetik lokal dhe shkopi do të shtyhet pikërisht poshtë lëkurës nga brenda parakrahut tuaj. Kjo është pothuajse pa dhimbje.

Implanti kontraceptiv punon për 3 vjet. Pas 3 vitesh ai ka nevojë të zëvendësohet.

Një mjek fut implantin kontraceptiv në parakrahun e një gruaje.

Shumë e sigurt

Implanti kontraceptiv është shumë i sigurt nëse përdoret siç duhet. Rreziku i shtatzënisë është afërsisht 1 në 2000.

Shumë e sigurt

Nuk ndikon në shëndetin tuaj

Implanti kontraceptiv përmban 1 hormon. Ky hormon në përgjithësi nuk ndikon në shëndetintuaj. Por, në disa raste është më mirë të zgjidhni një metodë tjetër kontracepsioni. Pyesni një mjek për këshillë.

Implanti kontraceptiv nuk ju bën më pak pjellore. Nëse doni të ngelni shtatzënë, duhet vetëm t'ju heqin implantin.

Gjatë muajve të parë të përdorimit të implantit, mund të keni efekte anësore, si p.sh. gjokse më të ndjeshme, dhimbje koke dhe cikël menstrual të çrregullt. Këto efekte zakonisht zhduken vetë. Nëse nuk zhduken, konsultohuni me një mjek.

Ciklet menstruale mund të bëhen më pak të bollshme dhe shpesh ndalojnë krejtësisht. Nuk ka problem nëse ciklet tuaja menstruale ndalojnë. Gjaku nuk mund të mblidhet në trupin tuaj. Për disa gra, cikli bëhet më i rëndë. Të tjerat vazhdojnë të kenë cikle menstruale të çrregullta ose gjakrrjedhje midis 2 cikleve. Edhe kjo nuk përbën problem.

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Implanti kontraceptiv nuk ju mbron nga IST-të ose virusi HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Prezervativi

Çmimi i një implanti kontraceptiv

Ju keni nevojë për një recetë nga një mjek për të blerë implantin hormonal. Pa recetë, s'mund ta blini implantin. Implantin mund ta blini vetëm në një farmaci.

Pyesni një profesionist të kujdesit shëndetësor për më shumë informacion.

Disa fonde të sigurimeve shëndetësore ripaguajnë një pjesë të shpenzimeve për kontracepsionin. Pyesni fondin tuaj të sigurimeve shëndetësore për këtë.

Duhet të paguani gjithashtu një kontribut personal për vizitën te mjeku. Disa njerëz kanë të drejtë për rimbursimin e shtuar ose për kujdes mjekësor urgjent. Më poshtë janë adresat ku mund të bëni vizitë falas te një mjek.

Sa kushton?

Hormonaal implantaat

Het hormonaal implantaat is een anticonceptiemiddel

Het hormonaal implantaat is een flexibel plastic staafje, zo groot als een lucifer. Het bevat 1 hormoon. Dit hormoon voorkomt de eisprong. Het maakt het ook moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder binnen te geraken en de eicel te bereiken. 

Hormonaal implantaat

Hoe werkt het hormonaal implantaat

Een dokter of gynaecoloog zal het implantaat inbrengen. U zal plaatselijke verdoving krijgen en het staafje zal met een naald juist onder de huid aan de binnenkant van uw bovenarm worden geschoven. Dit is bijna pijnloos. 

Het hormonaal implantaat werkt 3 jaar. Na 3 jaar moet het worden vervangen. 

Een dokter brengt het hormonaal implantaat in, in de bovenarm van een vrouw.

Zeer betrouwbaar

Het hormonaal implantaat is zeer betrouwbaar, als het correct wordt gebruikt. Het risico op een zwangerschap is ongeveer 1 op 2.000. 

Geen invloed op uw gezondheid

Het hormonaal implantaat bevat 1 hormoon. Dit hormoon heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van het hormonaal implantaat. Wanneer u zwanger wil worden, laat u gewoon het implantaat verwijderen.   

Tijdens de eerste maanden dat u het hormonaal implantaat gebruikt, kan het bijwerkingen hebben zoals gespannen borsten, hoofdpijn en onregelmatige menstruatie. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter. 

Uw menstruatie kan minder hevig worden of zelfs helemaal stoppen. Het is oké als de menstruatie stopt. Het bloed kan niet opstapelen in het lichaam. Bij sommige vrouwen wordt de menstruatie heviger. Andere vrouwen blijven een onregelmatige menstruatie hebben of hebben tussendoor bloedingen. Ook dat is oké.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het hormonaal implantaat beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Prijs van een hormonaal implantaat

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om het hormonaal implantaat te kopen. Zonder voorschrift kunt u het implantaat niet kopen. U kunt het implantaat alleen in de apotheek kopen.

Vraag meer informatie aan een zorgverlener.

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: