Sterilizimi

Sterilizimi është një metodë e përhershme kontracepsioni.

Sterilizimi është një veprim që e bën të pamundur fekondimin . Spermatozoidi nuk mundet më të arrijë vezëzën.

Kjo në përgjithësi nuk ndikon shëndetintuaj.

Njëlloj burra dhe gra mund të sterilizohen.

Mjeku duke kryer sterilizim te një burrë

Sterilizimi për burra

Pas sterilizimit burri ende ka ejakulacione. Ai prodhon spermë pa spermatozoide. Ai mund të kryejë marrëdhënie seksuale si zakonisht.

Mjeku bllokon kanalet e spermës.

Spermatozoidet nuk mund të udhëtojnë më gjatë kanaleve të spermës te prostata dhe fshikëzat seminale, ku sperma është prodhuar.

Çojeni spermën për testim pas 3 muajsh. Nëse sperma juaj nuk përmban spermatozoide, mund të ndaloni përdorimin emetodave të tjera të kontracepsionit.

Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Sterilizimi për burra: kanalet e spermës janë bllokuar.
Sterilizimi për burra: kanalet e spermës janë bllokuar.

Sterilizimi për gra

Sterilizimi nuk ka ndonjë efekt mbi ciklin, ovulacionin ose ciklin menstrual.

Mjeku bllokon gypat e falopit.

Spermatozoidet nuk munden më të arrijnë vezëzën.

Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Sterilizimi për gra: gypat e falopit janë bllokuar.
Sterilizimi për gra: gypat e falopit janë bllokuar.

Sterilizimi: operimi

Për burrat, operacioni kryhet me anestetik lokal. Për gratë, operacioni kryhet zakonisht duke përdorur laparoskopinë, me anestetik lokal. Ndonjëherë mjeku duhet të bëjë një prerje në bark. Kjo bëhet me anestetik të përgjithshëm. Pas operimit, ju mund të shkoni në shtëpi menjëherë, po të mos keni bërë një anestezi të përgjithshme.

Sterilizimi nuk ndikon zakonisht në dëshirën seksuale ose në jetën tuaj seksuale . Burra dhe gra mund të kenë ende orgazma.

Sterilizimi është një metodë e përhershme kontracepsioni. Kthimi pas i sterilizimit është i vështirë dhe jo gjithmonë me sukses.

Shumë e sigurt

Sterilizimi është shumë i sigurt. Rreziku i shtatzënisë është pak më i madh kur sterilizohet një grua, sesa kur sterilizohet një burrë. Kur sterilizohet një burrë, rreziku është rreth 1 në 2.000. Kur sterilizohet një grua, rreziku është rreth 1 në 200.

Shumë e sigurt

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Sterilizimi nuk mbron nga IST-të ose virusi HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Prezervativi

Çmimi i sterilizimit

Sterilizimi për një burrë kushton € 40 deri në € 400.
Sterilizimi për një grua kushton më shumë. Ai kushton € 100 deri në € 800.

Çmimet varen nga:

  • fakti nëse keni bërë anestetik lokal apo të përgjithshëm;
  • materialet e përdorura nga mjeku;
  • fakti nëse qëndroni apo jo në një dhomë teke në spital.

Disa njerëz kanë të drejtë për një rimbursim të rritur.

Sa kushton?

Sterilisatie

Sterilisatie is een permanente vorm van anticonceptie

Sterilisatie is een operatie die bevruchting onmogelijk maakt. De zaadcellen kunnen na de operatie niet langer de eicel bereiken.

Het heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid.

Zowel mannen als vrouwen kunnen worden gesteriliseerd.

Dokter voert een sterilisatie uit bij een man

Sterilisatie bij mannen

Na de sterilisatie heeft de man nog altijd zaadlozingen. Hij produceert sperma zonder zaadcellen. Hij kan gewoon geslachtsgemeenschap hebben.

De dokter blokkeert de zaadleiders

De zaadcellen kunnen niet langer langs de zaadleiders de prostaat en de zaadblaasjes bereiken, waar het sperma wordt geproduceerd. 

Laat 3 maanden na de operatie uw sperma testen. Als het sperma geen zaadcellen meer bevat, kunt u stoppen met andere anticonceptiemiddelen te gebruiken. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Sterilisatie bij mannen: de zaadleiders worden geblokkeerd.
Sterilisatie bij mannen: de zaadleiders worden geblokkeerd.

Sterilisatie bij vrouwen

Sterilisatie heeft geen invloed op de cyclus, eisprong of menstruatie

De dokter blokkeert de eileiders

De zaadcellen kunnen niet langer de eicel bereiken.

Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Sterilisatie bij vrouwen: de eileiders worden geblokkeerd.
Sterilisatie bij vrouwen: de eileiders worden geblokkeerd.

Sterilisatie: de ingreep

De ingreep wordt bij de man uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Bij vrouwen gebeurt de ingreep meestal via een kijkbuisoperatie onder plaatselijke verdoving. Soms moet de dokter een snee in de buik maken. Dat gebeurt onder algemene verdoving. Na de ingreep kunt u onmiddellijk naar huis gaan, tenzij u algemene verdoving heeft gekregen.  

Sterilisatie heeft meestal geen effect op uw seksueel verlangen of seksleven. Mannen en vrouwen kunnen nog altijd orgasmes krijgen. 

Sterilisatie is een permanente vorm van anticonceptie. De operatie ongedaan maken is moeilijk en niet altijd succesvol. 

Zeer betrouwbaar

Sterilisatie is zeer betrouwbaar. Het risico op een zwangerschap is iets groter bij sterilisatie van de vrouw dan bij de man. Bij sterilisatie van de man is het risico ongeveer 1 op 2.000, bij de vrouw 1 op 200. 

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Sterilisatie beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Prijs van een sterilisatie

Sterilisatie van de man kost tussen € 40 en € 400. 
Sterilisatie van de vrouw is duurder, tussen € 100 en € 800.

De prijzen hangen af van, onder meer: 

  • lokale of algemene verdoving;
  • de materialen die de dokter gebruikt;
  • verblijf in een eenpersoonskamer of niet.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: