دسترسی به مراقبت های پزشکی

در بلژیک وقتی به اطلاعات پزشکی نیاز دارید، یا با مشکلی در ارتباط با سلامت خود مواجه اید، یا در یک موقعیت اضطراری هستید، خدمات و کارشناسان بسیاری برای کمک به شما حاضرند.

زنی نزد پزشک

چگونه می توانم هزینه مراقبت های پزشکی را پرداخت کنم؟

مراقبت های پزشکی بسیار پرهزینه اند. اگر شما از لحاظ قانونی مقیم محسوب می شوید ، می توانید در صندوق بیمه درمانی ثبت نام کنید. وقتی که شماعضو یک صندوق بیمه درمانی باشید، راه های گوناگونی برای کاهش هزینه ها ی پزشکی خود پیش رو دارید:

 • طرح پرداخت شخص ثالث:شما صرفا حق ویزیت را به پزشک می پردازید. این یعنی شما برای مشاوره 6 یورو پرداخت می کنید. در این باره از پزشکِتان سئوال کنید.
 • پرونده مدارک پزشکی (GMD): یک پزشک خانوادگیِ همیشگی برای خود انتخاب کنید و از وی بخواهید برایتان پرونده تشکیل دهد. این پرونده او را قادر می سازد که گزارشی کلی از وضعیت عمومی سلامت شما داشته باشد و بهتر شما را همراهی کند. با همراه داشتن پرونده پزشکی ویزیتِ پزشک خانواده ارزان تر خواهد بود. حق ویزیت شما از 6 یورو به 4 یورو کاهش می یابد.
 • بازپرداخت با بهره: اگر توانِ مالیِ پایینی داشته باشید، ممکن است که تسهیلات بازپرداخت با بهره شامل تان شود. در این صورت صندوق بیمه درمانی پرداخت سهمِ بیشترِ هزینه های درمان را برعهده می گیرد. به عنوان مثال، حق ویزیت دکتر، برایتان با همراه داشتن پرونده پزشکی به 1 یورو و بدون آن به 1.5 یورو کاهش می یابد. در این باره از صندوق بیمه درمانیِ خود سئوال کنید.
هزینه آن چقدر است؟

اگر اقامت قانونی نداشته باشم چه کار کنم؟

اگر اقامت قانونی ندارید، همچنان از حق دریافت خدمات درمانی برخوردارید. در این صورت می توانید به OCMW (مرکز تأمین اجتماعی)، برای استفاده از "مراقبت های پزشکیِ اضطراری" درخواست بدهید.

کدام خدمات درمانی "مراقبت های پزشکیِ فوری" محسوب می شوند؟

حقِ استفاده از مراقبت های پزشکی، از حقوق اولیه برای همگان است ، حتی شامل حال کسانی که اقامت قانونی ندارند، نیز می شود. حق استفاده از "مراقبت های پزشکی اضطراری " در قانون عنوان شده است. بنابراین کسانی که اقامت قانونی ندارند، نیز می توانند به مراقبت های بهداشتی دسترسی پیدا کنند.

پزشک تصمیم می گیرد که وضعیت درمانی شما اضطراری است یا خیر . مراقبت های پزشکی فوری بیش از خدماتی است که در بخش اورژانسِ بیمارستان دریافت می کنید. این مراقبت ها هم می توانند درمانی باشند و هم پیشگیرانه ، و در بیمارستان یا نزد دکتر نیز ارائه می شوند. به طور کلی ، تمامیِ مراقبت های ضروری را شامل می شود. اگر پزشکتان تشخیص دهد که مشاوره در انتخابِ روش جلوگیری یا سقط جنین برای شما ضروری است ،آن ها نیز مراقبت های پزشکی اضطراری محسوب شده و هزینه شان را OCMW تأمین می کند.

پزشک، سایر کارشناسان سلامت و OCMW موظف اند که به حریم خصوصی شما احترام بگذارند و اطلاعات پزشکی شما را محرمانه حفظ کنند. اطلاعاتی که OCMW به خدمات دولتی می دهد، فقط برای پرداخت صورت حساب های پزشکی استفاده می شود.

شرایط استفاده از ِ"مراقبت های پزشکی فوری" کدامند؟

برای حق دریافت "مراقبت های درمانی فوری"، 3 شرط وجود دارد:

 • باید ساکن بلژیک باشید، اما وضعیت اقامت قانونی شما معلوم نباشد.
 • نباید توان مالی را برای پرداخت هزینه این مراقبت ها داشته باشید.
 • باید از پزشک گواهی ای مبنی برای لزوم دریافت"خدمات درمانی فوری" داشته باشید.

برای دریافت حق استفاده از"مراقبت های پزشکی اضطراری" باید چه کارکنم؟

ابتدا لازم است که قبل از مراجعه به پزشک، به OCMW(مرکز تأمین اجتماعی)ِ محلِ سکونت تان بروید در صورت بروز شرایط اضطراری، می توانید از پزشکتان یا بخش اورژانس بیمارستان، خدمات درمانی دریافت کنید، بدون اینکه نیاز باشد ابتدا به فهرست OCMW وارد شوید. در اسرع وقت باید با OCMW تماس بگیرید (در زمان دریافت خدمات یا بلافاصله پس از آن).

OCMW تعیین میکند که آیا این مراقبت ها شامل شما می شود یا خیر. این مرکز بررسی های لازم را از وضعیت اجتماعی شما انجام داده و سئوالاتی درباره وضعیت مالی و معیشتی تان از شما خواهد پرسید. گاه نیز بازرسان OCMW با شما در خانه تان ملاقات خواهند کرد.

همه پزشکان خانوادگی میتوانند مراقبت های پزشکی خود را با استفاده از روش "مراقبتهای پزشکی فوری" ارائه دهند. یک مرکز انجمن خدمات درمانی (Wijkgezondheidscentrum یاMaison médicale ) اغلب در زمینه کمک به افراد با وضعیت اقامت نامشخص ، تجربه بیشتری دارد.

همچنین می توانید در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی حقوقی، به CAW (مرکز سلامت و رفاه عمومی) بروید.

اگر وضعیت اقامتم قانونی باشد از چه حقوقی برخودارم؟

فداسیل یا تأمین اجتماعی بسته به جایگاه پناهجویان هزینه های درمانی را می پردازد.

اگر کارت اقامت الکترونیک داشته باشید ،یا در برخی موارد با “appendix 15” مدارک اقامت موقت نیز می توانید عضو صندوق بیمه درمانی شوید. در آن صورت همسر شما، فرزندان زیر 25 سال و والدین تان نیز می توانند ثبت نام کنند. بنابراین پناهندگان شناخته شده و افراد تحت قیمومیت آنها می توانند عضو صندوق بیمه درمانی شوند.

اگر یک کارشناس سلامت به زبان من صحبت نکند چه می شود؟

کارشناس سلامت مانند پزشک یا مددکار اجتماعی می تواند به یکی از روش های زیر برای ترجمه همزمان از یک مترجم استفاده کند:

 • یک مترجم همزمان طی مشاوره در محل حاضر باشد؛
 • یا مترجم از تلفن برای ترجمه استفاده کند.
 • ممکن است در صورت امکان مترجم از طریق وب -کم ترجمه کند.

این نکته بسیار حائز اهمیت است که بدانید آن مترجم:

 • تابع قوانین رازداری حرفه ای است؛
 • به صورت اول شخص (با ضمیر من) صحبت می کند؛
 • بی طرف است و هر چیزی را که گفته می شود بدون افزودن، تغییر یا حذفِ اطلاعات ترجمه می کند.
 • و از بیماران دستمزدی دریافت نمی کند.
مترجمی در حال ترجمه صحبت های کارشناس سلامت و بیمار

Toegang tot medische zorg

In België zijn er heel wat diensten en professionals die u kunnen helpen wanneer u informatie nodig heeft over gezondheid, u een gezondheidsprobleem heeft of u zich in een noodsituatie bevindt.

Een vrouw gaat naar een dokter

Hoe kan ik gezondheidszorg betalen?

Gezondheidszorg is duur. Als u een wettig verblijf heeft, kunt u zich inschrijven bij een ziekenfonds. Als lid van het ziekenfonds, heeft u verschillende mogelijkheden om uw medische kosten te verlagen:

 • Derdebetalersregeling: u betaalt bij de huisdokter enkel het remgeld. U betaalt dan € 6 voor een consultatie. Vraag ernaar bij uw dokter.
 • Globaal Medisch Dossier (GMD): kies voor een vaste huisdokter en vraag hem een GMD bij te houden. Daarmee heeft hij een volledig zicht op uw gezondheid en kan hij u beter begeleiden. Uw bezoeken aan de huisdokter met een GMD worden ook goedkoper. Het remgeld daalt van € 6 naar € 4.
 • Verhoogde tegemoetkoming: als u weinig financiële middelen heeft, heeft u misschien recht op het statuut van Verhoogde tegemoetkoming. Het ziekenfonds betaalt dan meer terug voor medische kosten. Het remgeld bij de huisdokter daalt bijvoorbeeld van € 1 met GMD en € 1,5 zonder GMD. Vraag ernaar bij uw ziekenfonds. 

Wat moet ik doen als ik geen verblijfsvergunning heb?

Als u geen verblijfsvergunning heeft, heeft u wel nog recht op medische zorg. Daarvoor kunt u ‘dringende medische hulp’ vragen aan het OCMW.

Wat is dringende medische hulp?

Het recht op gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen, ook voor mensen zonder wettig verblijf. Het recht op ‘dringende medische hulp’ ligt vast in de wet. Zo krijgen mensen zonder wettig verblijf ook toegang tot gezondheidszorg.

Een dokter beslist of de medische hulp al dan niet dringend is. Dringende medische hulp is meer dan de zorg waarvoor u naar de spoedafdeling van een ziekenhuis zou gaan. Deze hulp kan zowel een behandeling als preventieve zorg zijn, in een ziekenhuis of bij een dokter. Het gaat in principe om noodzakelijke zorg. Als uw dokter het noodzakelijk vindt, kan een consultatie voor anticonceptie of een abortus ook dringende medische hulp zijn en betaald worden door het OCMW.

De dokter, andere zorgverleners en het OCMW zijn wettelijk verplicht om uw privacy te respecteren en informatie over u vertrouwelijk te behandelen. De informatie die het OCMW aan overheidsdiensten geeft, mag alleen worden gebruikt om medische facturen te betalen.

Wat zijn de voorwaarden voor de procedure voor 'dringende medische hulp'?

Er zijn 3 voorwaarden om in aanmerking te komen voor dringende medische hulp:

 • U woont zonder verblijfsvergunning in België.
 • U kunt de zorg niet zelf betalen.
 • U heeft een attest van een dokter waarin staat dat het om ‘dringende medische hulp’ gaat.

Wat moet ik doen om 'dringende medische hulp' te krijgen?

Als het mogelijk is, ga dan eerst naar het OCMW van de gemeente waar u woont, voor u naar de dokter gaat. In geval van nood kunt u echter ook medische zorg krijgen van uw dokter of via de spoedafdeling van een ziekenhuis zonder eerst naar het OCMW te gaan. U moet wel zo snel mogelijk contact opnemen met het OCMW (wanneer u verzorgd wordt of onmiddellijk daarna).

Het OCMW gaat na of u aan de voorwaarden voldoet. Het voert daarvoor een sociaal onderzoek en stelt u vragen over uw financiële situatie en uw woonsituatie. Soms komt het OCMW ook bij u thuis langs.

Elke huisdokter kan u medische zorg bieden via de procedure voor 'dringende medische hulp'. Een Wijkgezondheidscentrum of Maison médicale heeft vaak meer ervaring met mensen zonder verblijfsvergunning.

U kunt ook naar een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) gaan als u meer informatie of juridische hulp nodig heeft.

Wat zijn mijn rechten als ik een verblijfsvergunning heb?

Fedasil of het OCMW betalen de medische kosten van asielzoekers, afhankelijk van waar ze worden opgevangen.

Als u een elektronische verblijfskaart heeft of in bepaalde gevallen een voorlopig verblijfsdocument ‘bijlage 15’ kunt u lid worden van een ziekenfonds. Ook uw echtgenote/echtgenoot, uw kinderen jonger dan 25 jaar en uw ouders kunnen zich dan inschrijven. Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen zich dus inschrijven bij een ziekenfonds.

Wat als een zorgverlener mijn taal niet spreekt?

Een zorgverlener, zoals een dokter of sociaal werker, kan een tolk vragen om op een van de volgende manieren te tolken:

 • De tolk is aanwezig tijdens de consultatie;
 • De tolk tolkt via de telefoon;
 • De tolk tolkt indien mogelijk via een webcam.

Het is belangrijk te weten dat de tolk:

 • gebonden is aan het beroepsgeheim;
 • in de eerste persoon ('ik') zal spreken;
 • neutraal is en alles vertaalt zonder informatie toe te voegen, te wijzigen of weg te laten;
 • gratis is voor de patiënt.
Een tolk vertaalt wat de zorgverlener en de cliënt zeggen

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

OCMW (‏CPAS - مرکز رفاه عمومی)
این خدمات پشتیبانی اجتماعی ارائه می کنند و مسئول پروسه «خدمات پزشکی اضطراری» هستند که به افراد امکان می دهد صرفنظر از وضعیت اقامتشان به خدمات پزشکی دسترسی پیدا کنند. پیدا کردن یک OCMW در اطراف:
Agentschap Integratie & Inburgering - خدمات حقوقی برای قوانین مهاجرت
اطلاع رسانی درباره قوانین وضعیت اقامت، بازگرداندن افراد به جمع خانواده، و پناهجویان در دسترسی به مراقبت های بهداشتی. یکی از این گروه ها را در همسایگیِ خود بیابید:
تلفن: 55 00 205 02
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
Geneeskunde voor het volk
شما می توانید پزشک خانواده را در "Geneeskunde voor het volk" مرکز فعالیت هایِ (پزشکی عمومی) بیابید . دیگر کارشناسانِ سلامت از جمله پرستاران و متخصصان تغذیه نیز در این مراکز فعالیت می کنند. این مراقبتها رایگان در اختیار ارباب رجوع قرار می گیرند. یکی از این مراکز را با استفاده از صفحه "Groepspraktijken" (فعالیت های گروهی) در همسایگی خود بیابید.
Maison médicale
کمک پزشکی، اجتماعی و رونپزاشکی به فرانسوی زبان هایی که به زبان بلژیکی صبحت می کنند. یک Maison médicale را در مجاورت خود پیدا کنید:
پزشکان جهان - آنتورپ
مراقبت های پزشکی رایگان- هر دوشنبه، چهارشنبه، و جمعه از 9 تا 12 ساعت (تعیین وقت در ساعت 9).
تلفن: 41 36 231 03
Dokters van de wereld - Brussel
مرکز درمانی رایگان
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
مرکز درمانی رایگان
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
Medimmigrant
پشتیبانی برای افراد بدون اقامت قانونی که به خدمات پزشکی در منطقه بروکسل نیاز دارند.
02/274.14.33 یا 02/274.14.34
مرکز قانونی اطلاع رسانی وضعیت حقوقی و اقامت - Atlas ، یکسان سازی و ادغام شهر آنتروپ
اطلاع رسانی و راهنمایی درباره حقوق خارجی ها در شهر آنتورپ ،همچنین اطلاعاتی برای دسترسی به اطلااتی درباره مراقبت های پزشکی .
تلفن: 36 33 270 03
ریلیس سنته شارلروی
دسترسی به مراقبت های پزشکی، پناهگاه و خدمات اجتماعی برای افرادی که از مراقبت های سلامت عمومی محرومند.
تلفن ریلیس سنته شارلروی:05 98 31 071 و 58 03 11 0473