Acces la îngrijire medicală

În Belgia există multe servicii și profesioniști care vă pot ajuta atunci când aveți nevoie de informații în domeniul sănătății, aveți o problemă de sănătate sau vă aflați într-o situație de urgență.

O femeie care merge la doctor

Cum pot plăti pentru asistența medicală?

Asistența medicală este scumpă. Dacă aveți statut de ședere legală, vă puteți înregistra la un fond de asigurări de sănătate. Dacă sunteți membru al unui fond de asigurări de sănătate, există mai multe modalități în care vă puteți reduce costurile medicale:

 • Schemă de plată de terță parte: plătiți doar contribuția personală la medic. Acest lucru înseamnă că plătiți 6 € pentru o consultație. Întrebați medicul despre acest lucru.
 • Fișă medicală globală (Globaal Medisch Dossier, GMD): alegeți un medic de familie permanent și rugați-l să țină un GMD. Acest lucru îi va permite să aibă o privire globală asupra sănătății dumneavoastră și astfel vă va putea însoți. Vizitele dumneavoastră la un medic de familie cu un GMD vor fi mai ieftine. Contribuția personală este redusă de la 6 € la 4 €.
 • Rambursare majorată: dacă aveți mijloace financiare insuficiente puteți avea dreptul la o rambursare majorată. În acest caz, fondul de asigurări de sănătate rambursează o valoare mai mare din costurile medicale. De exemplu, contribuția personală la medicul de familie este redusă de la 1 € cu GMD și 1,5 € fără GMD. Adresați-vă fondului de asigurări de sănătate pentru acest lucru.

Ce să fac dacă nu am statut de ședere legală?

Dacă nu aveți statut de ședere legală, puteți încă să beneficiați de dreptul la asistență medicală. Pentru acest lucru, solicitați „asistență medicală de urgență” la CPAS (Centrul Public pentru Asistență Socială).

Ce este asistența medicală de urgență?

Dreptul la asistență medicală este un drept de bază pentru oricine, chiar și pentru persoanele care nu au statut de ședere legală.Dreptul la „asistență medicală de urgență” este prevăzut de lege. Prin urmare, persoanele fără statut de ședere legală au la rândul lor acces la serviciile de asistență medicală.

Un medic decide dacă asistența medicală este sau nu urgentă.Asistența medicală de urgență reprezintă mai mult decât îngrijirea pentru care ați merge în general la un serviciu de urgență dintr-un spital.Aceasta poate fi atât curativă, cât și preventivă, în spital sau la medic.În principiu, este vorba de asistența medicală necesară. Dacă medicul consideră că este necesară, o consultație pentru contracepție sau un avort pot fi considerate asistență medicală de urgență și sunt plătite de CPAS.

Medicul, alți profesioniști în domeniul sănătății și CPAS au obligația legală de a vă respecta confidențialitatea și de a nu divulga informațiile pe care le dețin despre dumneavoastră.Informațiile pe care CPAS le transmite serviciilor guvernamentale nu pot fi utilizate decât pentru plata facturilor medicale.

Care sunt condițiile pentru procedura de „asistență medicală de urgență”?

Există 3 condiții care trebuie îndeplinite pentru a avea dreptul la asistență medicală de urgență:

 • Trebuie să trăiți în Belgia fără statut de ședere legală.
 • Trebuie să vă aflați în imposibilitatea de a plăti dumneavoastră asistența medicală primită.
 • Trebuie să dețineți un certificat care specifică faptul că aveți nevoie de „asistență medicală de urgență”.

Ce trebuie să fac pentru a primi „asistență medicală de urgență”?

Trebuie să mergeți mai întâi la CPAS din zona în care locuiți, înainte de a merge la medic. În caz de urgență, este posibil să primiți asistență medicală de la medicul dumneavoastră sau de la serviciul de urgență dintr-un spital fără a merge mai întâi la CPAS.Trebuie să contactați CPAS cât mai curând posibil (la momentul la care primiți asistența medicală sau imediat după aceea).

CPAS va verifica dacă îndepliniți toate condițiile.Centrul va realiza o anchetă socială și vă va pune întrebări privind situația dumneavoastră financiară și condițiile dumneavoastră de trai. Uneori, CPAS vă va vizita acasă.

Toți medicii de familie vă pot oferi asistență medicală prin intermediul procedurii pentru „asistență medicală de urgență”. Un centru comunitar de îngrijirea sănătății (Wijkgezondheidscentrum) sau Maison Médicale are deseori mai multă experiență cu persoanele fără statut de ședere legală.

Puteți merge și la un CAW (Centru pentru bunăstarea generală) dacă doriți mai multe informații sau aveți nevoie de consiliere juridică.

Care sunt drepturile mele dacă am statut de ședere legală?

Fedasil sau CPAS plătesc costurile medicale pentru solicitanții de azil, în funcție de locul în care sunt cazați.

Dacă dețineți un card electronic de rezidență sau, în anumite cazuri, un document temporar de rezidență „anexa 15”, vă puteți înscrie la un fond de asigurări de sănătate. Apoi soțul/soția dumneavoastră, copiii dumneavoastră sub 25 de ani și părinții dumneavoastră se pot înregistra la rândul lor. Prin urmare, refugiații recunoscuți și persoanele aparținătoare protejate se pot înregistra la un fond de asigurări de sănătate.

Ce se întâmplă dacă un profesionist în domeniul sănătății nu vorbește limba mea?

Un profesionist în domeniul sănătății, de exemplu un medic sau un lucrător social, poate solicita ajutorul unui interpret în una din aceste modalități:

 • Interpretul este prezent în timpul consultației;
 • Interpretul traduce prin telefon;
 • Interpretul traduce prin intermediul unei camere web, dacă este posibil.

Este important să știți că interpretul:

 • este ținut de secretul profesional;
 • va vorbi la persoana I („eu”);
 • este neutru și va traduce tot ce se spune fără a adăuga, a modifica sau a omite informații;
 • este gratuit pentru pacient.
Interpret care traduce ce spun profesionistul în domeniul sănătății și clientul

Toegang tot medische zorg

In België zijn er heel wat diensten en professionals die u kunnen helpen wanneer u informatie nodig heeft over gezondheid, u een gezondheidsprobleem heeft of u zich in een noodsituatie bevindt.

Een vrouw gaat naar een dokter

Hoe kan ik gezondheidszorg betalen?

Gezondheidszorg is duur. Als u een wettig verblijf heeft, kunt u zich inschrijven bij een ziekenfonds. Als lid van het ziekenfonds, heeft u verschillende mogelijkheden om uw medische kosten te verlagen:

 • Derdebetalersregeling: u betaalt bij de huisdokter enkel het remgeld. U betaalt dan € 6 voor een consultatie. Vraag ernaar bij uw dokter.
 • Globaal Medisch Dossier (GMD): kies voor een vaste huisdokter en vraag hem een GMD bij te houden. Daarmee heeft hij een volledig zicht op uw gezondheid en kan hij u beter begeleiden. Uw bezoeken aan de huisdokter met een GMD worden ook goedkoper. Het remgeld daalt van € 6 naar € 4.
 • Verhoogde tegemoetkoming: als u weinig financiële middelen heeft, heeft u misschien recht op het statuut van Verhoogde tegemoetkoming. Het ziekenfonds betaalt dan meer terug voor medische kosten. Het remgeld bij de huisdokter daalt bijvoorbeeld van € 1 met GMD en € 1,5 zonder GMD. Vraag ernaar bij uw ziekenfonds. 

Wat moet ik doen als ik geen verblijfsvergunning heb?

Als u geen verblijfsvergunning heeft, heeft u wel nog recht op medische zorg. Daarvoor kunt u ‘dringende medische hulp’ vragen aan het OCMW.

Wat is dringende medische hulp?

Het recht op gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen, ook voor mensen zonder wettig verblijf. Het recht op ‘dringende medische hulp’ ligt vast in de wet. Zo krijgen mensen zonder wettig verblijf ook toegang tot gezondheidszorg.

Een dokter beslist of de medische hulp al dan niet dringend is. Dringende medische hulp is meer dan de zorg waarvoor u naar de spoedafdeling van een ziekenhuis zou gaan. Deze hulp kan zowel een behandeling als preventieve zorg zijn, in een ziekenhuis of bij een dokter. Het gaat in principe om noodzakelijke zorg. Als uw dokter het noodzakelijk vindt, kan een consultatie voor anticonceptie of een abortus ook dringende medische hulp zijn en betaald worden door het OCMW.

De dokter, andere zorgverleners en het OCMW zijn wettelijk verplicht om uw privacy te respecteren en informatie over u vertrouwelijk te behandelen. De informatie die het OCMW aan overheidsdiensten geeft, mag alleen worden gebruikt om medische facturen te betalen.

Wat zijn de voorwaarden voor de procedure voor 'dringende medische hulp'?

Er zijn 3 voorwaarden om in aanmerking te komen voor dringende medische hulp:

 • U woont zonder verblijfsvergunning in België.
 • U kunt de zorg niet zelf betalen.
 • U heeft een attest van een dokter waarin staat dat het om ‘dringende medische hulp’ gaat.

Wat moet ik doen om 'dringende medische hulp' te krijgen?

Als het mogelijk is, ga dan eerst naar het OCMW van de gemeente waar u woont, voor u naar de dokter gaat. In geval van nood kunt u echter ook medische zorg krijgen van uw dokter of via de spoedafdeling van een ziekenhuis zonder eerst naar het OCMW te gaan. U moet wel zo snel mogelijk contact opnemen met het OCMW (wanneer u verzorgd wordt of onmiddellijk daarna).

Het OCMW gaat na of u aan de voorwaarden voldoet. Het voert daarvoor een sociaal onderzoek en stelt u vragen over uw financiële situatie en uw woonsituatie. Soms komt het OCMW ook bij u thuis langs.

Elke huisdokter kan u medische zorg bieden via de procedure voor 'dringende medische hulp'. Een Wijkgezondheidscentrum of Maison médicale heeft vaak meer ervaring met mensen zonder verblijfsvergunning.

U kunt ook naar een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) gaan als u meer informatie of juridische hulp nodig heeft.

Wat zijn mijn rechten als ik een verblijfsvergunning heb?

Fedasil of het OCMW betalen de medische kosten van asielzoekers, afhankelijk van waar ze worden opgevangen.

Als u een elektronische verblijfskaart heeft of in bepaalde gevallen een voorlopig verblijfsdocument ‘bijlage 15’ kunt u lid worden van een ziekenfonds. Ook uw echtgenote/echtgenoot, uw kinderen jonger dan 25 jaar en uw ouders kunnen zich dan inschrijven. Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen zich dus inschrijven bij een ziekenfonds.

Wat als een zorgverlener mijn taal niet spreekt?

Een zorgverlener, zoals een dokter of sociaal werker, kan een tolk vragen om op een van de volgende manieren te tolken:

 • De tolk is aanwezig tijdens de consultatie;
 • De tolk tolkt via de telefoon;
 • De tolk tolkt indien mogelijk via een webcam.

Het is belangrijk te weten dat de tolk:

 • gebonden is aan het beroepsgeheim;
 • in de eerste persoon ('ik') zal spreken;
 • neutraal is en alles vertaalt zonder informatie toe te voegen, te wijzigen of weg te laten;
 • gratis is voor de patiënt.
Een tolk vertaalt wat de zorgverlener en de cliënt zeggen

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

OCMW (CPAS - Centrul public pentru asistență socială)
Acest serviciu oferă sprijin social și este responsabil pentru procedura de „asistență medicală de urgență”, care permite persoanelor fără statut de rezident accesul la serviciile de îngrijire medicală. Găsiți un CPAS în cartierul dumneavoastră:
Agentschap Integratie & Inburgering - Servicii juridice pe legea imigrației
Informații despre legislația privind statutul de rezident, reîntregirea familiei, azilul și accesu la serviciile de îngrijire medicală. Identificați o echipă în cartierul dumneavoastră:
02 205 00 55 (helpdesk juridic)
Wijkgezondheidscentrum
Puteți vizita un medic de familie într-un centru comunitar de sănătate. La centrele comunitare de sănătate lucrează și alți profesioniști în domeniul sănătății, de exemplu asistenți medicali și asistenți sociali. Îngrijirea este oferită gratuit. Găsiți un centru comunitar de sănătate în cartierul dumneavoastră:
Geneeskunde voor het volk
Puteți vizita un medic de familie la un cabinet Geneeskunde voor het Volk (Medicină de familie). La aceste cabinete lucrează și alți profesioniști în domeniul sănătății, de exemplu asistenți medicali și nutriționiști. Îngrijirea este oferită gratuit. Găsiți un cabinet în cartierul dumneavoastră pe pagina „Groepspraktijken” (Cabinete de grup):
Maison médicale
Ajutor medical, social și psihologic în Belgia vorbitoare de limbă franceză. Găsiți o Maison médicale în cartierul dumneavoastră:
Dokters van de wereld - Antwerpen
Asistență medicală gratuită - În fiecare zi de luni, miercuri și vineri de la 9:00 la 12:00 (înregistrări la ora 9:00)
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Servicii gratuite de îngrijire medicală
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Servicii gratuite de îngrijire medicală
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW:
Medimmigrant
sprijin pentru persoanele fără rezidență legală care au nevoie de servicii de îngrijire medicală în regiunea Bruxelles
02/274.14.33 sau 02/274.14.34
Punct de informații privind rezidența și statutu juridic - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Informații și consiliere privind dreptul de ședere și alte drepturi ale străinilor în orașul Anvers și, de asemenea, informații privind accesul la asistență medicală.
03 270 33 36
Relais Santé Charleroi
Acces la asistență medicală, adăpost și servicii sociale pentru persoanele excluse din sistemul național de sănătate.
071 31 98 05, 0473 11 03 58