Abortus

Abortus is in België toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • De abortus wordt uitgevoerd in een abortuscentrum of een ziekenhuis met een abortusdienst.
  • Voor de abortus vindt een consultatiegesprek plaats waarin de vrouw bevestigt dat ze een abortus wil. Minstens 6 dagen later wordt de abortus uitgevoerd, tenzij de vrouw ondertussen van gedacht is veranderd.
  • Abortus is toegestaan tot in week 12 na de bevruchting van de eicel. De bevruchting gebeurt ongeveer 2 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie. De abortus moet dus ten laatste 14 weken na de laatste menstruatie gebeuren. Dit is week 14 van de zwangerschap. Een week eerder moet een consultatiegesprek plaatsvinden.
Een vrouw heeft een gesprek met een zorgverlener in een abortuscentrum

Wie neemt de beslissing?

De vrouw beslist zelf over een abortus. Haar partner mag deze beslissing niet nemen en moet ook niet worden ingelicht.

Meisjes jonger dan 18 mogen zelf beslissen of zij een abortus willen. Hun ouders of andere mensen mogen deze beslissing niet nemen en moeten ook niet worden ingelicht. Meestal zullen zorgverleners in een abortuscentrum wel praten met de tieners over de mogelijkheid om dit aan hun ouders te vertellen. Als een meisje erg jong is, kan de dokter weigeren om de abortus uit te voeren, maar alleen als hij/zij het meisje doorverwijst naar een andere dokter die dit wel wil doen.

Waar kan ik een abortus laten uitvoeren?

In Vlaanderen kunt u naar een abortuscentrum gaan als u vragen heeft over abortus of een abortus wilt laten uitvoeren. In Franstalig België kunt u daarvoor naar een abortuscentrum gaan of naar de meeste Centres de Planning Familial. 

Abortus later dan week 14 van de zwangerschap

Abortus later dan week 14 van de zwangerschap is alleen toegestaan als:

  • het leven van de vrouw gevaar loopt als zij de zwangerschap voortzet, of
  • de dokters weten dat de baby een ongeneeslijke ziekte zal hebben of misvormd zal zijn.

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is abortus toegestaan tot in week 24 van de zwangerschap. In die landen worden abortussen maar zeer zelden na week 22 van de zwangerschap uitgevoerd.

Abortion

Abortion is legal in Belgium, under the following conditions:

  • The abortion must be performed in an abortion clinic or a hospital that has an abortion service.
  • Before the abortion, a counselling session must take place in which the woman confirms her wish to have an abortion. The abortion is performed at least 6 days later, unless in the meantime the woman changes her mind.
  • Abortion is legal up to the 12th week after fertilization of the egg cell. Fertilization happens around 2 weeks after the first day of the last menstrual period. This means the abortion must take place at least 14 weeks after the last menstrual period. This is the 14th week of pregnancy. A counselling session must take place a week before.
A woman having a discussion with a health professional in an abortion clinic

Who decides?

The woman decides about an abortion. Her partner cannot take this decision and does not need to be informed.

Girls under the age of 18 can decide for themselves whether they want an abortion. Their parents or other people cannot decide and do not have to be informed. However, in general, counsellors at an abortion clinic will talk with teenagers about the possibility of telling their parents. If the girl is very young, the doctor may refuse to perform the abortion. However, only if he/she refers the girl to another doctor who wants to perform the abortion.

Where can I have an abortion?

In Flanders, you can go to an abortion clinic if you have questions about abortion or want to have an abortion. In French-speaking Belgium, you can go to an abortion clinic or to most Centres de Planning Familial (Family Planning Clinics).

Abortion after the 14th week of pregnancy

Abortion after the 14th week of pregnancy is only legal if:

  • the life of the woman will be in danger if she continues the pregnancy, or
  • the doctors know that the baby has an incurable disease or will be deformed.

In the Netherlands and the United Kingdom, abortion is legal until 24 weeks of pregnancy. However, in those countries abortions are very rarely performed after 22 weeks of pregnancy.

Meer informatie of hulp nodig?

LUNA abortuscentrum Gent
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
03 226 25 25
Franstalig abortuscentrum
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap. Vind een centrum in uw buurt:
Planning familial
Hulp bij allerlei vragen: anticonceptie, (ongeplande) zwangerschap, huwelijk, soa- en hiv-testen... Planning familial biedt ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een Planning familial in uw buurt:
Planning Marolles
Medische en psychologische hulp en informatie over anticonceptie, maagdelijkheid en seksualiteit, en abortuscentrum
02 511 29 90
Sjerp-Dilemma (VUB)
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
02 629 23 40
OCMW (CPAS)
Deze gemeentelijke dienst geeft sociale steun en is verantwoordelijk voor de procedure 'dringende medische hulp' die mensen zonder wettig verblijf toegang geeft tot medische zorg. Vind een OCMW in uw buurt:
Medimmigrant
Informatie en ondersteuning voor mensen zonder wettig verblijf die medische hulp nodig hebben, in Brussel.
02 274 14 33 of 02 274 14 34
Infopunt verblijf en rechtspositie - Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Informatie en advies over verblijfsrecht en andere rechten van vreemdelingen in de stad Antwerpen, ook over toegang tot gezondheidszorg.
03 270 33 36