Sağlık hizmetine erişim

Belçika’da, sağlık ile ilgili bilgiye ihtiyacınız olduğunda, bir sağlık probleminiz olduğunda veya acil bir durumda size yardım edebilecek birçok hizmet ve profesyonel çalışan bulunmaktadır.

Doktora giden bir kadın

Sağlık hizmeti için nasıl ödeme yapabilirim?

Sağlık hizmeti pahalıdır. Yasal olarak ikamet ediyorsanız, sağlık sigorta fonuna kaydınızı yaptırabilirsiniz. Sağlık sigorta fonu üyesi olduğunuzda, sağlık harcamalarınızı birkaç yolla azaltabilirsiniz:

 • Üçüncü kişilere ödeme planı: Yalnızca doktora hasta katılım payı ödersiniz. Bu da, konsültasyon için 6 € ödeyeceğiniz anlamına gelir. Bilgi için doktorunuza danışın.
 • Küresel Sağlık Kaydı (Globaal Medisch Dossier, GMD): Kalıcı bir aile doktoru belirleyin ve ondan GMD tutmasını isteyin. Bu; doktorun tam bir genel sağlık değerlendirmenize ulaşmasını ve size daha sağlıklı yardımcı olmasını sağlayacak. GMD ile aile doktorunuza gitmeniz daha ucuza mal olur. Hasta katılım payı 6 €’dan 4 €’ya düşer.
 • Artan geri ödeme: Finansal durumunuz yeterli değilse, artan geri ödemeden yararlanmaya hak kazanacağınız anlamına gelir. Bu durumda sağlık sigorta fonu sağlık harcamalarının daha büyük bir kısmı için geri ödeme yapar. Örneğin; aile doktoruna gittiğinizde hasta katılım payı GMD ile 1€’dan, GMD olmadan 1,5€’dan düşülür. Bilgi için sağlık sigorta fonuna danışın.
Fiyatı ne kadar?

Yasal ikamet iznim yoksa ne yapmalıyım?

Yasal ikamet izniniz yoksa, yine de sağlık hizmeti alma hakkına sahipsiniz. Bunun için OCMW (Sosyal Yardım Merkez)’de “acil sağlık hizmetine” başvurabilirsiniz.

Acil sağlık hizmeti nedir?

Acil sağlık hizmeti hakkı, yasal ikameti bulunmayanlar da dahil olmak üzere herkes için geçerlidir. “Acil sağlık hizmeti” hakkı yasa ile belirlenmiştir. Bu nedenle, yasal ikameti bulunmayan kişiler de sağlık hizmetine erişebilir.

Belirli bir müdahalenin acil olup olmadığına bir doktor karar verir. Acil sağlık hizmeti, bir hastanenin acil servisine gittiğinizde aldığınız hizmetten daha fazlasını içermektedir. Bir hastane ya da doktorda hem tedavi edici hem de önleyici işlemler olabilir. Prensipte, gerekli hizmeti içermektedir. Doktorunuz gerekli gördüğü takdirde, gebelik önleme ya da kürtaj muayenesi dahi acil sağlık hizmeti kabul edilebilir, ödemesi de OCMW tarafından yapılır.

Doktorun, diğer sağlık uzmanlarının ve OCMW’nin mahremiyetinize saygı gösterme ve sizin hakkınızdaki gizli bilgileri saklama ile ilgili yasal bir zorunluluğu vardır. OCMW’nin kamu hizmetlerine verdiği bilgiler sadece tıbbi faturaların ödenmesi için kullanılabilir.

“Acil sağlık hizmeti” prosedürü için koşullar nelerdir?

Acil sağlık hizmeti almaya hak kazanmak için karşılanması gereken 3 koşul vardır:

 • Belçika’da yasal ikamet izni olmadan yaşıyor olmalısınız.
 • Sağlık hizmetlerinizi kendiniz ödeyemiyor durumda olmanız gerekir.
 • “Acil sağlık hizmeti”ne ihtiyacınız olduğunu gösteren, doktorun yazdığı bir sertifikanız olmalıdır.

“Acil sağlık hizmeti” almak için ne yapmalıyım?

Doktora gitmeden önce, yaşadığınız yerdeki OCMW’ye gitmelisiniz. Acil bir durum söz konusu olduğunda, OCMW’ye gitmeden önce doktorunuzdan veya bir hastanenin acil servisinden tıbbi hizmet almak mümkündür. OCMW’ ile mümkün olan en yakın zamanda iletişime geçmelisiniz (hizmet aldığınız zamanda veya hemen ardından).

OCMW koşulları taşıyıp taşımadığınızı kontrol eder. Sosyal bir anket dolduracaksınız, bu ankette size finansal durumunuz ve yaşam koşullarınız ile ilgili sorular sorulur. Zaman zaman OCMW size ev ziyaretinde bulunur.

Aile doktorlarının hepsi size “acil sağlık hizmeti” prosedürüyle hizmet sunabilir. Halk Sağlığı Hizmet Merkezi (Wijkgezondheidscentrum veya Maison médicale), genellikle yasal ikamet izni olmayan kişilere yardım etme konusunda daha fazla deneyime sahiptir.

Eğer daha fazla bilgi veya kanuni yardıma ihtiyacınız varsa bir CAW’a da (Genel Sağlık Merkezi) gidebilirsiniz.

Yasal ikametim varsa haklarım nelerdir?

Fedasil ya da OCMW; ikamet ettikleri yere bağlı olarak sığınmacıların sağlık harcamalarını karşılar.

Elektronik oturum kartınız ya da belli durumlarda “ek 15” geçici oturum belgeniz varsa, sağlık sigorta fonuna kayıt yaptırabilirsiniz. Daha sonra kocanız/karınız, 25 yaşın altındaki çocuklarınız ve ebeveynleriniz de kayıt yaptırabilirler. Bu sayede, tanınmış mülteciler ve himayelerindeki kişiler, sağlık sigorta fonuyla kayıt yaptırabilir.

Eğer bir sağlık uzmanı dilimi konuşmuyorsa ne yapmalıyım?

Doktor veya sosyal hizmetli gibi bir sağlık uzmanı, bir tercümandan aşağıdaki yollardan biriyle tercüme yapmasını isteyebilir:

 • Tercüman muayene esnasında hazır bulunur;
 • Tercüman telefon üzerinden çeviri yapar;
 • Tercüman mümkünse web kamerası aracılığıyla tercüme yapar.

Tercümanın aşağıdaki özelliklere sahip olduğunu bilmek önemlidir:

 • Profesyonel gizliliğe bağlı olması;
 • Birinci tekil şahıs ile konuşması (’ben’);
 • tarafsız olması ve söylenen her şeyi ekleme yapmadan, değiştirmeden veya eksik bilgi olmadan tercüme etmesi.
 • Hasta için ücretsiz olması.
Sağlık uzmanının ve hastasının söylediklerini tercüme eden bir tercüman

Toegang tot medische zorg

In België zijn er heel wat diensten en professionals die u kunnen helpen wanneer u informatie nodig heeft over gezondheid, u een gezondheidsprobleem heeft of u zich in een noodsituatie bevindt.

Een vrouw gaat naar een dokter

Hoe kan ik gezondheidszorg betalen?

Gezondheidszorg is duur. Als u een wettig verblijf heeft, kunt u zich inschrijven bij een ziekenfonds. Als lid van het ziekenfonds, heeft u verschillende mogelijkheden om uw medische kosten te verlagen:

 • Derdebetalersregeling: u betaalt bij de huisdokter enkel het remgeld. U betaalt dan € 6 voor een consultatie. Vraag ernaar bij uw dokter.
 • Globaal Medisch Dossier (GMD): kies voor een vaste huisdokter en vraag hem een GMD bij te houden. Daarmee heeft hij een volledig zicht op uw gezondheid en kan hij u beter begeleiden. Uw bezoeken aan de huisdokter met een GMD worden ook goedkoper. Het remgeld daalt van € 6 naar € 4.
 • Verhoogde tegemoetkoming: als u weinig financiële middelen heeft, heeft u misschien recht op het statuut van Verhoogde tegemoetkoming. Het ziekenfonds betaalt dan meer terug voor medische kosten. Het remgeld bij de huisdokter daalt bijvoorbeeld van € 1 met GMD en € 1,5 zonder GMD. Vraag ernaar bij uw ziekenfonds. 

Wat moet ik doen als ik geen verblijfsvergunning heb?

Als u geen verblijfsvergunning heeft, heeft u wel nog recht op medische zorg. Daarvoor kunt u ‘dringende medische hulp’ vragen aan het OCMW.

Wat is dringende medische hulp?

Het recht op gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen, ook voor mensen zonder wettig verblijf. Het recht op ‘dringende medische hulp’ ligt vast in de wet. Zo krijgen mensen zonder wettig verblijf ook toegang tot gezondheidszorg.

Een dokter beslist of de medische hulp al dan niet dringend is. Dringende medische hulp is meer dan de zorg waarvoor u naar de spoedafdeling van een ziekenhuis zou gaan. Deze hulp kan zowel een behandeling als preventieve zorg zijn, in een ziekenhuis of bij een dokter. Het gaat in principe om noodzakelijke zorg. Als uw dokter het noodzakelijk vindt, kan een consultatie voor anticonceptie of een abortus ook dringende medische hulp zijn en betaald worden door het OCMW.

De dokter, andere zorgverleners en het OCMW zijn wettelijk verplicht om uw privacy te respecteren en informatie over u vertrouwelijk te behandelen. De informatie die het OCMW aan overheidsdiensten geeft, mag alleen worden gebruikt om medische facturen te betalen.

Wat zijn de voorwaarden voor de procedure voor 'dringende medische hulp'?

Er zijn 3 voorwaarden om in aanmerking te komen voor dringende medische hulp:

 • U woont zonder verblijfsvergunning in België.
 • U kunt de zorg niet zelf betalen.
 • U heeft een attest van een dokter waarin staat dat het om ‘dringende medische hulp’ gaat.

Wat moet ik doen om 'dringende medische hulp' te krijgen?

Als het mogelijk is, ga dan eerst naar het OCMW van de gemeente waar u woont, voor u naar de dokter gaat. In geval van nood kunt u echter ook medische zorg krijgen van uw dokter of via de spoedafdeling van een ziekenhuis zonder eerst naar het OCMW te gaan. U moet wel zo snel mogelijk contact opnemen met het OCMW (wanneer u verzorgd wordt of onmiddellijk daarna).

Het OCMW gaat na of u aan de voorwaarden voldoet. Het voert daarvoor een sociaal onderzoek en stelt u vragen over uw financiële situatie en uw woonsituatie. Soms komt het OCMW ook bij u thuis langs.

Elke huisdokter kan u medische zorg bieden via de procedure voor 'dringende medische hulp'. Een Wijkgezondheidscentrum of Maison médicale heeft vaak meer ervaring met mensen zonder verblijfsvergunning.

U kunt ook naar een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) gaan als u meer informatie of juridische hulp nodig heeft.

Wat zijn mijn rechten als ik een verblijfsvergunning heb?

Fedasil of het OCMW betalen de medische kosten van asielzoekers, afhankelijk van waar ze worden opgevangen.

Als u een elektronische verblijfskaart heeft of in bepaalde gevallen een voorlopig verblijfsdocument ‘bijlage 15’ kunt u lid worden van een ziekenfonds. Ook uw echtgenote/echtgenoot, uw kinderen jonger dan 25 jaar en uw ouders kunnen zich dan inschrijven. Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen zich dus inschrijven bij een ziekenfonds.

Wat als een zorgverlener mijn taal niet spreekt?

Een zorgverlener, zoals een dokter of sociaal werker, kan een tolk vragen om op een van de volgende manieren te tolken:

 • De tolk is aanwezig tijdens de consultatie;
 • De tolk tolkt via de telefoon;
 • De tolk tolkt indien mogelijk via een webcam.

Het is belangrijk te weten dat de tolk:

 • gebonden is aan het beroepsgeheim;
 • in de eerste persoon ('ik') zal spreken;
 • neutraal is en alles vertaalt zonder informatie toe te voegen, te wijzigen of weg te laten;
 • gratis is voor de patiënt.
Een tolk vertaalt wat de zorgverlener en de cliënt zeggen

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

OCMW (CPAS - Kamu Yardım Merkezi)
Bu servis sosyal destek vermektedir ve kişinin ikametgahı olmaksızın sağlık hizmetine erişmesini sağlayan "acil sağlık hizmeti" prosedüründe çalışmaktadır. Komşularınızdan bir OCMW bulun:
Agentschap Integratie & Inburgering - Göçmenlik Yasası Hukuk Servisi
Oturma durumu, aile birleşimi, sığınma ve sağlık hizmetlerine erişim ile ilgili mevzuat hakkında bilgi. Mahallenizde bir yasal yardım masası bulun:
02 205 00 55 (yasal yardım masası)
Wijkgezondheidscentrum
Aile hekimine gitmek yerine, bir Wijkgezondheidscentrum'a (halk sağlığı merkezine) gidin. Mahallenizde bir Wijkgezondheidscentrum bulun:
Geneeskunde voor het volk
Geneeskunde voor het Volk’taki (Halk Sağlığı Merkezi) bir aile doktorunu ziyaret edebilirsiniz Bu gibi merkezlerde hemşireler veya diyetisyenler gibi diğer profesyoneller de bulunur. Buralardaki hizmetler ücretsizdir. “Groepspraktijken” (Grup Merkezleri) sayfasından mahallenizdeki bir merkezini bulun:
Maison médicale
Belçika'nın fransızca konuşan kesimi için tıbbi, sosyal ve psikososyal destek. Mahallenizde bir destek evi médicale bulun.
Dokters van de wereld - Antwerpen
Ücretsiz tıbbi destek
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Ücretsiz tıbbi destek
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Ücretsiz tıbbi destek
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being (Genel Sağlık Merkezi) - Geçimsiz ilişkiler, tıbbi, ekonomik, idari, yasal veya maddi sorunlar, ailevi sorunlar gibi her türlü konuda destek Genel Sağlık Merkezleri şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Bir Genel Sağlık Merkezi bulun:
Medimmigrant
Brüksel bölgesinde tıbbı desteğe ihtiyacı olup yasal ikametgahı olmayan insanlara destek verir.
02/274.14.33 veya 02/274.14.34
İkamet Yeri ve Yasal Statü Bilgi Noktası - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Antwerp şehrinde yabancıların ikamet hakkı ve diğer haklar konusunda bilgi ve tavsiye ve ayrıca sağlık hizmetlerine erişim hakkında bilgi.
03 270 33 36
Relais Santé Charleroi
Ana akım sağlık hizmetlerinden dışlananlar için tıbbi bakım, barınak ve sosyal hizmetlere erişim imkanı.
071 31 98 05, 0473 11 03 58