Sağlık sigorta fonu

Doktor, hastane ve ilaç masrafının büyük kısmını ödeyen ya da geri ödemesini yapan kuruluştur. Sağlık sigorta fonu ancak üye olursanız ödeme yapar.

Ziekenfonds

Instelling die een groot deel van de kosten voor dokters, ziekenhuizen en medicijnen betaalt of terugbetaalt. Het ziekenfonds betaalt alleen als u lid bent.

Standart terim: Ziekenfonds
Nötr: Mutualiteit, ziekenkas