Kürtaj

Kürtaj Belçika’da aşağıdaki koşullar altında yasaldır:

  • Kürtaj, bir kürtaj kliniğinde veya kürtaj bölümü olan bir hastanede yapılmalıdır.
  • Kürtajdan önce, kadının kürtaj olma konusundaki isteğini doğruladığı bir danışma seansı olmalıdır. Kürtaj en az 6 gün sonra, kadın hala fikrini değiştirmemişse gerçekleşir.
  • Kürtaj yumurta hücresinin döllenmesinden sonraki 12. haftaya kadar yasaldır. Döllenme, son adet döneminin ilk gününden yaklaşık 2 hafta sonra olur. Yani kürtaj, son adet döneminden en az 14 hafta sonra yapılmalıdır. Bu gebeliğin 14. haftasıdır. Danışma seansı bir hafta öncesi yapılmalıdır.
Bir kürtaj kliniğinde sağlık uzmanıyla konuşan bir kadın.

Kim karar verir?

Kürtaja kadın karar verir. Partneri bu karar veremez ve bilgilendirilmek zorunda değildir.

18 yaşından küçük kızlar kürtaj olmayı isteyip istemediklerine kendileri karar verebilirler. Ebeveynleri veya diğer insanlar karar veremezler ve bilgilendirilmek zorunda değildirler. Ancak, bir kürtaj kliniğindeki danışmanlar genellikle gençlerle ebeveynlerine söyleme olasılığı hakkında konuşacaklardır. Eğer kız çok küçükse, doktor kürtaj yapmayı reddedebilir. Ancak bunu yapabilmesinin yolu, kıza kürtaj yapmayı kabul edecek bir doktor önermektir.

Nerede kürtaj olabilirim?

Flanders’te, kürtaj hakkında sorularınız varsa ya da kürtaj olmak istiyorsanız bir kürtaj kliniğine gidebilirsiniz. Fransızca konuşan Belçika’da, bir kürtaj kliniğine ya da çoğu Aile Planlama Kliniği’ne (Centres de Planning Familial) gidebilirsiniz.

Gebeliğin 14. haftasından sonra kürtaj

Gebeliğin 14. haftasından sonra kürtaj aşağıdaki durumlarda yasaldır:

  • Gebelik sürerse kadının hayatı tehlikede olacaktır veya
  • doktorlar bebekte tedavi edilemez bir hastalık veya bozukluk olduğunu biliyorsa.

Hollanda’da ve İngiltere’de, kürtaj gebeliğin 24.haftasına kadar yasaldır. Ancak, bu ülkelerde gebeliğin 22.haftasından sonra kürtajlar çok nadir uygulanmaktadır.

Abortus

Abortus is in België toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • De abortus wordt uitgevoerd in een abortuscentrum of een ziekenhuis met een abortusdienst.
  • Voor de abortus vindt een consultatiegesprek plaats waarin de vrouw bevestigt dat ze een abortus wil. Minstens 6 dagen later wordt de abortus uitgevoerd, tenzij de vrouw ondertussen van gedacht is veranderd.
  • Abortus is toegestaan tot in week 12 na de bevruchting van de eicel. De bevruchting gebeurt ongeveer 2 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie. De abortus moet dus ten laatste 14 weken na de laatste menstruatie gebeuren. Dit is week 14 van de zwangerschap. Een week eerder moet een consultatiegesprek plaatsvinden.
Een vrouw heeft een gesprek met een zorgverlener in een abortuscentrum

Wie neemt de beslissing?

De vrouw beslist zelf over een abortus. Haar partner mag deze beslissing niet nemen en moet ook niet worden ingelicht.

Meisjes jonger dan 18 mogen zelf beslissen of zij een abortus willen. Hun ouders of andere mensen mogen deze beslissing niet nemen en moeten ook niet worden ingelicht. Meestal zullen zorgverleners in een abortuscentrum wel praten met de tieners over de mogelijkheid om dit aan hun ouders te vertellen. Als een meisje erg jong is, kan de dokter weigeren om de abortus uit te voeren, maar alleen als hij/zij het meisje doorverwijst naar een andere dokter die dit wel wil doen.

Waar kan ik een abortus laten uitvoeren?

In Vlaanderen kunt u naar een abortuscentrum gaan als u vragen heeft over abortus of een abortus wilt laten uitvoeren. In Franstalig België kunt u daarvoor naar een abortuscentrum gaan of naar de meeste Centres de Planning Familial. 

Abortus later dan week 14 van de zwangerschap

Abortus later dan week 14 van de zwangerschap is alleen toegestaan als:

  • het leven van de vrouw gevaar loopt als zij de zwangerschap voortzet, of
  • de dokters weten dat de baby een ongeneeslijke ziekte zal hebben of misvormd zal zijn.

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is abortus toegestaan tot in week 24 van de zwangerschap. In die landen worden abortussen maar zeer zelden na week 22 van de zwangerschap uitgevoerd.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

LUNA abortuscentrum Gent
Yasal kürtaj veya istenmeyen gebelik için kürtaj kliniği
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
Yasal kürtaj veya istenmeyen gebelik için kürtaj kliniği
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
Yasal kürtaj veya istenmeyen gebelik için kürtaj kliniği
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
Yasal kürtaj veya istenmeyen gebelik için kürtaj kliniği
03 226 25 25
Fransızca konuşulan kürtaj kliniği
Yasal kürtaj veya istenmeyen gebelik için kürtaj kliniği. Mahallenizde bir klinik bulun:
Planning familial
Gebelik önleme, istenmeyen gebelik ve evlikik, STI ve HIV testleri gibi her türlü konuda destek... Aile planlama, şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Mahallenizde bir aile planlama merkezi bulun:
Planning Marolles
Tıbbi ve psikolojik bakım, gebelik önleme, bakirelik ve cinsellik hakkında bilgilendirme ve kürtaj merkezi
02 511 29 90
Sjerp-Dilemma (VUB)
Yasal kürtaj veya istenmeyen gebelik için kürtaj kliniği
02 629 23 40
OCMW (CPAS - Kamu Yardım Merkezi)
Bu servis sosyal destek vermektedir ve kişinin ikametgahı olmaksızın sağlık hizmetine erişmesini sağlayan "acil sağlık hizmeti" prosedüründe çalışmaktadır. Komşularınızdan bir OCMW bulun:
Medimmigrant
Brüksel bölgesinde tıbbı desteğe ihtiyacı olup yasal ikametgahı olmayan insanlara destek verir.
02/274.14.33 veya 02/274.14.34
İkamet Yeri ve Yasal Statü Bilgi Noktası - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Antwerp şehrinde yabancıların ikamet hakkı ve diğer haklar konusunda bilgi ve tavsiye ve ayrıca sağlık hizmetlerine erişim hakkında bilgi.
03 270 33 36