Mahremiyet

Mahremiyet (gizlilik), bir kişiyle veya kişilerle, o kişiler sizin onayınız olmadan kişisel bilgilerinizi başka birine aktarmaksızın konuşma hakkınız olduğu anlamına gelmektedir.

Mahremiyet, aşağıdaki durumlarda yasanın güvencesi altındadır:

Bir hastaya, gizli bilgilerini paylaşmayacağına dair güvence veren bir doktor.

Gençlerin mahremiyeti

Çocuklar finansal olarak ebeveynlerine bağlı oldukları sürece, 18 yaşının üstünde olsalar bile ebeveynlerinin sosyal güvenlik hesaplarını ebeveynleriyle paylaşırlar. Karşılıklılık, testler ve doktor ziyaretleri gibi bilgileri ebeveynleriyle paylaşır. Bu bilgiyi gizli tutmak için, gençler aşağıdakileri talep edebilirler:

  • üçüncü tarafın ödemesinin sağlandığı bir doktor (“derdebetalersregeling”);
  • tıbbi faturaların ebeveynlerin adresi yerine kendi adresine gönderilmesi.

Bu, bir kürtaj durumunda da mümkündür.

Privacy

Privacy (confidentialiteit) betekent dat u het recht heeft om met een persoon of personen te praten zonder dat zij uw persoonlijke informatie doorgeven aan iemand anders, tenzij u daarmee instemt.

Ook in de volgende situaties is uw privacy wettelijk gegarandeerd:

Een dokter verzekert een patiënt dat hij geen vertrouwelijke informatie zal doorgeven

Privacy van adolescenten

Zolang kinderen financieel afhankelijk zijn van hun ouders, vallen zij onder de sociale zekerheid van hun ouders, zelfs als zij ouder zijn dan 18 jaar. Het ziekenfonds deelt informatie over bijvoorbeeld testen en doktersbezoeken met hun ouders. Om deze informatie privé te houden, kunnen adolescenten:

  • een dokter vragen om een derdebetalersregeling;
  • vragen om medische facturen naar hun eigen adres te laten verzenden in plaats van naar het adres van hun ouders.

Dit is ook mogelijk in geval van abortus.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

Agentschap Integratie & Inburgering - Göçmenlik Yasası Hukuk Servisi
Oturma durumu, aile birleşimi, sığınma ve sağlık hizmetlerine erişim ile ilgili mevzuat hakkında bilgi. Mahallenizde bir yasal yardım masası bulun:
02 205 00 55 (yasal yardım masası)
Aile hekimi
Neredeyse her mahrem konu hakkında aile hekiminize danışabilirsiniz. Gerekli durumda aile hekimi sizi bir sağlık uzmanına sevk edebilir. Mahallenizde bir aile hekimi bulun:
Wijkgezondheidscentrum
Aile hekimine gitmek yerine, bir Wijkgezondheidscentrum'a (halk sağlığı merkezine) gidin. Mahallenizde bir Wijkgezondheidscentrum bulun:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being (Genel Sağlık Merkezi) - Geçimsiz ilişkiler, tıbbi, ekonomik, idari, yasal veya maddi sorunlar, ailevi sorunlar gibi her türlü konuda destek Genel Sağlık Merkezleri şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Bir Genel Sağlık Merkezi bulun:
OCMW (CPAS - Kamu Yardım Merkezi)
Bu servis sosyal destek vermektedir ve kişinin ikametgahı olmaksızın sağlık hizmetine erişmesini sağlayan "acil sağlık hizmeti" prosedüründe çalışmaktadır. Komşularınızdan bir OCMW bulun:
Medimmigrant
Brüksel bölgesinde tıbbı desteğe ihtiyacı olup yasal ikametgahı olmayan insanlara destek verir.
02/274.14.33 veya 02/274.14.34
İkamet Yeri ve Yasal Statü Bilgi Noktası - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Antwerp şehrinde yabancıların ikamet hakkı ve diğer haklar konusunda bilgi ve tavsiye ve ayrıca sağlık hizmetlerine erişim hakkında bilgi.
03 270 33 36