Confidențialitate

Confidențialitatea înseamnă că aveți dreptul să discutați cu o persoană sau cu mai multe persoane fără ca acestea să transmită datele dumneavoastră personale către o altă persoană, cu excepția cazului în care ați fost de acord cu acest lucru.

Confidențialitatea este garantată și prin lege în următoarele situații:

  • OCMW (CPAS - Centrul public pentru asistență socială) este obligat să vă respecte confidențialitatea. Acesta nu poate partaja informații privind certificatele medicale sau orice alte informații care pot fi deduse din acestea cu serviciile de imigrări, cu poliția sau cu orice altă instituție. OCMW nu poate utiliza aceste informații decât pentru plata facturilor medicale.
  • Medicii și instituțiile medicale sunt ținute de secretul profesional (confidențialitate). Medicii nu au dreptul să partajeze informații privind pacienții. Există unele excepții descrise în lege. De exemplu: pentru a proteja un pacient care este victima unui comportament sexual abuziv.
  • Organizațiile sociale, precum CAW (centre pentru bunăstarea generală) sunt de asemenea ținute de secretul profesional.
Un medic asigurându-și pacientul că nu va partaja informații confidențiale

Confidențialitatea adolescenților

Cât timp copiii depind financiar de părinții lor, aceștia utilizează același cont de asigurări sociale ca și părinții lor, chiar dacă au peste 18 ani. Fondul de asigurări sociale va partaja cu părinții informații privind analizele și consultațiile la medic, de exemplu. Pentru ca aceste informații să rămână confidențiale, adolescenții pot solicita:

  • un medic plătit printr-un aranjament de plată din partea unui terț („derdebetalersregeling”);
  • să primească facturile medicale la propria adresă, nu la adresa părinților.

Acest lucru este posibil și în cazul unui avort.

Privacy

Privacy (confidentialiteit) betekent dat u het recht heeft om met een persoon of personen te praten zonder dat zij uw persoonlijke informatie doorgeven aan iemand anders, tenzij u daarmee instemt.

Ook in de volgende situaties is uw privacy wettelijk gegarandeerd:

  • Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) is verplicht uw privacy te respecteren. Zij mogen geen informatie uit medische documenten of informatie die daaruit kan worden afgeleid, delen met migratiediensten, de politie of andere organisaties. Het OCMW mag deze informatie alleen gebruiken voor de betaling van medische facturen.
  • Dokters en medische instellingen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie over hun patiënten delen met anderen. Er zijn enkele uitzonderingen opgenomen in de wet. Bijvoorbeeld: om een patiënt te beschermen die het slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Sociale organisaties zoals CAW's (Centrum Algemeen Welzijnswerk) zijn ook gebonden aan het beroepsgeheim.
Een dokter verzekert een patiënt dat hij geen vertrouwelijke informatie zal doorgeven

Privacy van adolescenten

Zolang kinderen financieel afhankelijk zijn van hun ouders, vallen zij onder de sociale zekerheid van hun ouders, zelfs als zij ouder zijn dan 18 jaar. Het ziekenfonds deelt informatie over bijvoorbeeld testen en doktersbezoeken met hun ouders. Om deze informatie privé te houden, kunnen adolescenten:

  • een dokter vragen om een derdebetalersregeling;
  • vragen om medische facturen naar hun eigen adres te laten verzenden in plaats van naar het adres van hun ouders.

Dit is ook mogelijk in geval van abortus.

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

Agentschap Integratie & Inburgering - Servicii juridice pe legea imigrației
Informații despre legislația privind statutul de rezident, reîntregirea familiei, azilul și accesu la serviciile de îngrijire medicală. Identificați o echipă în cartierul dumneavoastră:
02 205 00 55 (helpdesk juridic)
Medic de familie
Puteți vorbi cu un medic de familie cu privire la aproape orice chestiune intimă. Dacă este necesar, medicul de familie vă poate face o recomandare către un medic de specialitate. Găsiți un medic de familie în cartierul dumneavoastră:
Wijkgezondheidscentrum
Puteți vizita un medic de familie într-un centru comunitar de sănătate. La centrele comunitare de sănătate lucrează și alți profesioniști în domeniul sănătății, de exemplu asistenți medicali și asistenți sociali. Îngrijirea este oferită gratuit. Găsiți un centru comunitar de sănătate în cartierul dumneavoastră:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW:
OCMW (CPAS - Centrul public pentru asistență socială)
Acest serviciu oferă sprijin social și este responsabil pentru procedura de „asistență medicală de urgență”, care permite persoanelor fără statut de rezident accesul la serviciile de îngrijire medicală. Găsiți un CPAS în cartierul dumneavoastră:
Medimmigrant
sprijin pentru persoanele fără rezidență legală care au nevoie de servicii de îngrijire medicală în regiunea Bruxelles
02/274.14.33 sau 02/274.14.34
Punct de informații privind rezidența și statutu juridic - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Informații și consiliere privind dreptul de ședere și alte drepturi ale străinilor în orașul Anvers și, de asemenea, informații privind accesul la asistență medicală.
03 270 33 36