Kanun

Yapabileceklerinize ve yapamayacaklarınıza karar veren kurallar. Her ülkenin farklı yasaları vardır. Yasayı çiğnerseniz, cezalandırılabilirsiniz (para cezası ödemeniz, hatta hapse girmeniz söz konusu olabilir).

Wet

Regels die bepalen wat u wel en niet mag doen. Elk land heeft andere wetten. Als u de wet overtreedt, kunt u een straf krijgen (u moet misschien geld betalen of zelfs naar de gevangenis gaan).

Standart terim: Wet
Nötr: Wetgeving