Globaal Medisch Dossier

Dossier dat een huisdokter kan maken en bijhouden met gegevens over uw gezondheid. Bijvoorbeeld: welke medicijnen u neemt, welke behandelingen en vaccins u heeft gehad en verslagen van andere zorgverleners. Zo kan de dokter u beter begeleiden. Als u een Globaal Medisch Dossier heeft, betaalt u minder remgeld voor uw bezoek aan de huisdokter.

Centralized Medical Record

A record containing information about your health that a family doctor can create and update. For instance, the medicines that you take, the treatments and vaccines that you have had and reports from other healthcare providers. It enables your doctor to accompany you better. If you have a Centralized Medical Record, you pay a lower personal contribution for visits to your family doctor.