سقط جنین

سقط جنین در بلژیک در شرایطی خاص قانونی است:

  • سقط جنین باید در یک کلینیک سقط جنین یا در بیمارستانی انجام شود که تشکیلات لازم برای این کار را دارند.
  • قبل از سقط جنین، باید یک جلسه مشاوره تشکیل شود که در آن مادر رضایت خود را از سقط جنین اعلام کند. سقط جنین حداقل شش روز بعد انجام می شود، مگر اینکه نظر مادر عوض شود.
  • سقط جنین تا هفته دوازدهم بعد از لقاحِ تخمک مجاز است. لقاح تخمک در حدود دو هفته بعد از آخرین دوره عادت ماهانه اتفاق می افتد. این یعنی سقط جنین باید حدود 14 هفته پس از آخرین دوره عادت ماهانه انجام شود. یعنی هفته چهاردهم پس از باردار شدن. جلسه مشاوره باید یک هفته قبل برگزار شده باشد.
زنی در حال صحبت با یک مشاور در کلینیک سقط جنین

تصمیم گیرنده کیست؟

تصمیم گیرنده درباره سقط جنین زن است. شریک او نمی تواند در این باره تصمیم بگیرید و مطلع ساختن او ضروری نیست.

دختران زیر 18 سال می توانند درباره سقط جنین خودشان تصمیم بگیرند. والدین آن ها یا هیچ فرد دیگری نمی تواند در این خصوص تصمیم بگیرد و ضرورتی هم برای مطلع ساختن آن ها وجود ندارد. با این وجود، به طور کلی، مشاورین کلینیک سقط جنین با نوجوانان درباره اطلاع دادن به والدینشان صحبت می کنند. اگر دختری بسیار جوان باشد، پزشک ممکن است که ازانجام سقط جنین برای او خودداری کند. البته، فقط در صورتی که بتواند او را به پزشکی دیگر معرفی کند

کجا می توانم جنینم را سقط کنم؟

در فلاندر ، اگر می خواهید جنین تان را سقط کنید یا درباره سقط جنین سئوالاتی دارید، میتوانید به یک کلینیک سقط جنین مراجعه کنید. در قسمت فرانسوی زبان بلژیک، می توانید به یک کلینیک سقط جنین یا مراکز تنظیم خانواده (de Planning Familial) مراجعه کنید.

سقط جنین پس از هفته چهاردهم پس از باردار شدن.

سقط جنین پس از هفته چهاردهم پس از بارداری فقط در صورتی قانونی است که:

  • زندگی زن در صورت ادامه بارداریبه خطر بیافتد، یا
  • پزشک ها تشخیص داده باشند که نوزاد ممکن است مبتلا به بیماری یا عیب و نقصی درمان نشدنی باشد.

سقط جنین در هلند و بریتانیا تا 24 هفته بعد از بارداری مجاز است. با این وجود، در این کشورها پس از هفته بیست و دوم بارداری سقط جنین به ندرت انجام می شود.

Abortus

Abortus is in België toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • De abortus wordt uitgevoerd in een abortuscentrum of een ziekenhuis met een abortusdienst.
  • Voor de abortus vindt een consultatiegesprek plaats waarin de vrouw bevestigt dat ze een abortus wil. Minstens 6 dagen later wordt de abortus uitgevoerd, tenzij de vrouw ondertussen van gedacht is veranderd.
  • Abortus is toegestaan tot in week 12 na de bevruchting van de eicel. De bevruchting gebeurt ongeveer 2 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie. De abortus moet dus ten laatste 14 weken na de laatste menstruatie gebeuren. Dit is week 14 van de zwangerschap. Een week eerder moet een consultatiegesprek plaatsvinden.
Een vrouw heeft een gesprek met een zorgverlener in een abortuscentrum

Wie neemt de beslissing?

De vrouw beslist zelf over een abortus. Haar partner mag deze beslissing niet nemen en moet ook niet worden ingelicht.

Meisjes jonger dan 18 mogen zelf beslissen of zij een abortus willen. Hun ouders of andere mensen mogen deze beslissing niet nemen en moeten ook niet worden ingelicht. Meestal zullen zorgverleners in een abortuscentrum wel praten met de tieners over de mogelijkheid om dit aan hun ouders te vertellen. Als een meisje erg jong is, kan de dokter weigeren om de abortus uit te voeren, maar alleen als hij/zij het meisje doorverwijst naar een andere dokter die dit wel wil doen.

Waar kan ik een abortus laten uitvoeren?

In Vlaanderen kunt u naar een abortuscentrum gaan als u vragen heeft over abortus of een abortus wilt laten uitvoeren. In Franstalig België kunt u daarvoor naar een abortuscentrum gaan of naar de meeste Centres de Planning Familial. 

Abortus later dan week 14 van de zwangerschap

Abortus later dan week 14 van de zwangerschap is alleen toegestaan als:

  • het leven van de vrouw gevaar loopt als zij de zwangerschap voortzet, of
  • de dokters weten dat de baby een ongeneeslijke ziekte zal hebben of misvormd zal zijn.

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is abortus toegestaan tot in week 24 van de zwangerschap. In die landen worden abortussen maar zeer zelden na week 22 van de zwangerschap uitgevoerd.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

LUNA abortuscentrum Gent
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص موارد بارداری ناخواسته
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص موارد بارداری ناخواسته
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص موارد بارداری ناخواسته
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص موارد بارداری ناخواسته
03 226 25 25
کلینیک سقط جنین فرانسوی زبان
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص بارداری ناخواسته. کلینیکی را در مجاورت خود پیدا کنید:
Planning familial
کمک در همه زمینه ها: جلوگیری، بارداری (ناخواسته)، ازدواج، آزمایش STI و HIV… Planning familialهمچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کند. یک planning familial را در مجاورت خود پیدا کنید:
Planning Marolles
خدمات پزشکی و روانپزشکی، اطلاعاتی درباره جلوگیری، بکارت و تمایلات جنسی و مرکز سقط جنین
02 511 29 90
Sjerp-Dilemma (VUB)
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص موارد بارداری ناخواسته
02 629 23 40
OCMW (‏CPAS - مرکز رفاه عمومی)
این خدمات پشتیبانی اجتماعی ارائه می کنند و مسئول پروسه «خدمات پزشکی اضطراری» هستند که به افراد امکان می دهد صرفنظر از وضعیت اقامتشان به خدمات پزشکی دسترسی پیدا کنند. پیدا کردن یک OCMW در اطراف:
Medimmigrant
پشتیبانی برای افراد بدون اقامت قانونی که به خدمات پزشکی در منطقه بروکسل نیاز دارند.
02/274.14.33 یا 02/274.14.34
مرکز قانونی اطلاع رسانی وضعیت حقوقی و اقامت - Atlas ، یکسان سازی و ادغام شهر آنتروپ
اطلاع رسانی و راهنمایی درباره حقوق خارجی ها در شهر آنتورپ ،همچنین اطلاعاتی برای دسترسی به اطلااتی درباره مراقبت های پزشکی .
تلفن: 36 33 270 03