Противозачатъчен имплант

Контрацептивният имплант е контрацептивен метод.

Той представлява малка гъвкава пръчица с размерите на кибритена клечка. Тя съдържа 1 хормон. Този хормон предотвратява овулацията. Той също така затруднява проникването на сперматозоидите в матката и достигането им до яйцеклетката.

Противозачатъчен имплант

Как действа противозачатъчният имплант?

Лекарят или гинекологът ще постави импланта. Поставят ви под местна упойка и пръчицата се вкарва точно под кожата от вътрешната страна на горната част на ръката. Това е почти безболезнено.

Контрацептивният имплант действа в продължение на 3 години. След 3 години той трябва да се замени.

Лекар поставя противозачатъчен имплант в горната част на ръката на жена.

Изключително надеждно средство

Противозачатъчният имплант е много надежден, ако се използва правилно. Рискът от забременяване е приблизително 1 на 2 000.

Изключително надеждно средство

Не уврежда вашето здраве

Контрацептивният имплант съдържа 1 хормон. Хормонът по принцип не уврежда вашето здраве. В някои случаи обаче е по-добре да изберете друг контрацептивен метод. Обърнете се към лекар за съвет.

Противозачатъчният имплант не намалява плодовитостта ви. Ако желаете да забременеете, просто махнете импланта.

През първите месеци, през които използвате импланта, може да почувствате странични ефекти, като например болезнени гърди, главоболие и нередовна менструация. Тези ефекти обикновено отминават от само себе си. Ако не изчезнат, се консултирайте с лекар.

Вашата менструация може да преминава по-леко и в чести случаи да спре. Всичко е наред, ако менструацията спре. Кръвта не може да се събира в тялото ви. При някои жени менструациите стават по-болезнени. Други продължават да имат нередовни менструации или кървене между 2 менструации. Това също е нормално.

Не е предпазване от БППП и ХИВ

Противозачатъчният имплант не предпазва от БППП или ХИВ. Единствено презервативът може да ви предпази.

Презерватив

Цена на контрацептивния имплант

Необходима ви е рецепта от лекар, за да закупите хормонален имплант. Без рецепта не можете да закупите импланта. Можете да закупите импланта само от аптека.

Обърнете се към здравен специалист за повече информация.

Някои здравноосигурителни каси възстановяват част от разходите за контрацепция. Питайте вашата здравноосигурителна каса за това.

Трябва също да заплатите лична вноска за прегледа при лекаря. Някои хора имат право на увеличено възстановяване или спешна медицинска помощ. По-долу са посочени адресите, на които можете да посетите лекар безплатно.

Колко струва това?

Hormonaal implantaat

Het hormonaal implantaat is een anticonceptiemiddel

Het hormonaal implantaat is een flexibel plastic staafje, zo groot als een lucifer. Het bevat 1 hormoon. Dit hormoon voorkomt de eisprong. Het maakt het ook moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder binnen te geraken en de eicel te bereiken. 

Hoe werkt het hormonaal implantaat

Een dokter of gynaecoloog zal het implantaat inbrengen. U zal plaatselijke verdoving krijgen en het staafje zal met een naald juist onder de huid aan de binnenkant van uw bovenarm worden geschoven. Dit is bijna pijnloos. 

Het hormonaal implantaat werkt 3 jaar. Na 3 jaar moet het worden vervangen. 

Een dokter brengt het hormonaal implantaat in, in de bovenarm van een vrouw.

Zeer betrouwbaar

Het hormonaal implantaat is zeer betrouwbaar, als het correct wordt gebruikt. Het risico op een zwangerschap is ongeveer 1 op 2.000. 

Geen invloed op uw gezondheid

Het hormonaal implantaat bevat 1 hormoon. Dit hormoon heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van het hormonaal implantaat. Wanneer u zwanger wil worden, laat u gewoon het implantaat verwijderen.   

Tijdens de eerste maanden dat u het hormonaal implantaat gebruikt, kan het bijwerkingen hebben zoals gespannen borsten, hoofdpijn en onregelmatige menstruatie. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter. 

Uw menstruatie kan minder hevig worden of zelfs helemaal stoppen. Het is oké als de menstruatie stopt. Het bloed kan niet opstapelen in het lichaam. Bij sommige vrouwen wordt de menstruatie heviger. Andere vrouwen blijven een onregelmatige menstruatie hebben of hebben tussendoor bloedingen. Ook dat is oké.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het hormonaal implantaat beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Prijs van een hormonaal implantaat

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om het hormonaal implantaat te kopen. Zonder voorschrift kunt u het implantaat niet kopen. U kunt het implantaat alleen in de apotheek kopen.

Vraag meer informatie aan een zorgverlener.

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: