Гърди

Гърдите представляват 2 изпъкнали форми отпред на тялото на жената.

Всяка гърда се състои от:

Мастна тъкан, млечни жлези и канали вътре в нея:

 • млечни жлези: малки органи, които произвеждат майчино мляко;
 • млечни канали: малки тръбопроводи, които пренасят млякото към зърното;

Зърно и ареола отвън на гърдата:

 • зърно: малко изпъкнало топче в средата на гърдата;
 • ареола: тъмен кръг около зърното.
Жена в изправено положение. Фокусът е върху гърдите.
Жена в изправено положение. Фокусът е върху гърдите.
Гърдите се състоят от : 1. млечни жлези, 2. млечни канали.
Гърдите се състоят от : 1. млечни жлези, 2. млечни канали.
Гърдите външно се състоят от: 3. зърно, 4. ареола.
Гърдите външно се състоят от: 3. зърно, 4. ареола.

Функции на гърдите

Гърдите изпълняват 2 функции:

 1. Жената може да кърми бебето си с майчино мляко.
 2. Зърната са много чувствителни. Докосването или галенето на зърната може да достави сексуално удоволствие на жената. Когато жената е възбудена, зърната се втвърдяват. Зърната могат да се втвърдяват и по други причини, например когато е студено.

Видове гърди

Гърдите на всяка жена изглеждат различно. Гърдите могат да бъдат малки или големи, кръгли или леко овални. Как изглеждат те, не е важно за начина, по който функционират.

Различни гърди: малки и заострени гърди
Различни гърди: малки и заострени гърди
Различни гърди: големи гърди
Различни гърди: големи гърди
Различни гърди: гърди, средни по големина, крушовидни (леко овални)
Различни гърди: гърди, средни по големина, крушовидни (леко овални)
Различни гърди: гърди, средни по големина, заоблени
Различни гърди: гърди, средни по големина, заоблени

Гърдите по време на бременност

При бременност гърдите се подготвят за кърмене. Те:

 • растат;
 • стават по-чувствителни и понякога болезнени;
 • могат да започнат да изпускат малко майчино мляко.

Borsten

De borsten zijn de 2 zwellingen aan de voorkant van het vrouwenlichaam. 

Elke borst bestaat uit:

Vet, borstklieren en kanaaltjes binnenin de borst:

 • borstklieren: kleine orgaantjes die moedermelk produceren;  
 • kanaaltjes: kleine buisjes die de melk naar de tepel transporteren;

De tepel en het tepelhof aan de buitenkant van de borst:

 • tepel: klein knopje in het midden van de borst;
 • tepelhof: donkere cirkel rond de tepel.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de borsten.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de borsten.
De delen van de borsten binnenin zijn: 1. borstklieren, 2. kanaaltjes.
De delen van de borsten binnenin zijn: 1. borstklieren, 2. kanaaltjes.
De delen van de borsten vanbuiten zijn: 3. tepel, 4. tepelhof.
De delen van de borsten vanbuiten zijn: 3. tepel, 4. tepelhof.

Functies van de borsten

De borsten hebben 2 functies:

 1. Een vrouw kan haar baby borstvoeding geven met moedermelk. 
 2. De tepels zijn erg gevoelig. De tepels aanraken of strelen kan een vrouw seksueel plezier geven. Als een vrouw opgewonden is, worden haar tepels hard. De tepels kunnen ook voor andere redenen hard worden. Bijvoorbeeld wanneer de vrouw het koud heeft. 

Soorten borsten

De borsten van elke vrouw zijn anders. Borsten kunnen klein of groot zijn, rond of een beetje ovaal. Hoe ze eruitzien is niet belangrijk voor de manier waarop ze werken. 

Verschillende borsten: kleine en puntige borsten
Verschillende borsten: kleine en puntige borsten
Verschillende borsten: grote borsten
Verschillende borsten: grote borsten
Verschillende borsten: middelgrote, peervormige (beetje ovale) borsten
Verschillende borsten: middelgrote, peervormige (beetje ovale) borsten
Verschillende borsten: middelgrote, ronde borsten
Verschillende borsten: middelgrote, ronde borsten

Borsten tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap bereiden de borsten zich voor op het produceren van moedermelk. Zij: 

 • worden groter;
 • worden gevoeliger en soms pijnlijk; 
 • kunnen al een beetje moedermelk verliezen. 

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Гинеколог
В Белгия можете да си запишете част директно при гинеколога, без да ви е необходимо направление от семейния лекар. Вашият семеен лекар обаче може да ви помогне да намерите гинеколог.