Избор на контрацептивен метод

Вие избирате най-добрия контрацептивен метод за вас и етапа от живота, на който се намирате. Контрацептивният метод може да се променя през годините. Добре е да знаете какви контрацептивни методи съществуват и какви въпроси да си задавате, когато избирате даден метод. От вас зависи какъв избор ще направите. Вашият лекар също може да ви помогне да изберете.

За да изберете най-добрия контрацептивен метод за вас, си задайте следните въпроси:

 • На колко години съм?
  Младите жени са много плодовити. От значение е да изберете надежден метод.
 • Забравям ли често?
  Работата ми с нередовно работно време ли е?
  Водя ли напрегнат начин на живот?
  Налага се да запомняте по-често, когато използвате определен контрацептивен метод.
 • Сменям ли често партньорите си?
  Рискът от заразяване с БППП е по-голям, ако често сменяте партньорите си. Предпазете се от БППП.
 • Имам ли полово сношение само от време на време?
  Вие поставяте презерватив, женски презерватив или диафрагма само когато желаете да имате полово сношение. Погрижете се да разполагате със спешно контрацептивно хапче у дома.
 • Пушач ли съм? Имам ли наднормено тегло?
  При някои контрацептивни методи, които съдържат хормони, рисковете за здравето са по-големи, в случай че пушите или имате наднормено тегло.
 • В затруднено финансово положение ли съм?
  Някои контрацептивни методи са по-евтини от другите.
 • Моята религия споделя ли определени схващания за контрацепцията и това важно ли е за мен?
 • Искам ли партньорът или семейството ми да знаят за моя контрацептивен метод?
  Някои контрацептивни методи не се виждат.
 • Искам ли менструацията (кървенето) ми да продължи? Искам ли да имам редовен цикъл?
  Някои контрацептивни методи спомагат цикълът ви да бъде по-редовен. При други контрацептивни методи вашата менструация може да не бъде вече редовна и дори да спре след време.
 • Имам ли нещо против лекарят да инжектира или вкара моя контрацептивен медикамент или средство?
  При някои контрацептивни методи е необходима помощта на лекар, при други - не.

Обърнете се към здравен специалист за съвет. Също така обсъдете контрацепцията с вашия партньор. И двамата партньори са отговорни за контрацепцията. Вие заедно може да се консултирате със здравен специалист.

Ако даден метод не е подходящ за вас, може да го смените с друг. Например: ако не се чувствате физически добре, имате странични ефекти, партньорът ви не го одобрява или е твърде скъпо, ...

Een anticonceptiemiddel kiezen

U kunt een anticonceptiemiddel kiezen dat het best bij uw situatie en uw levensfase past. U kunt op een later moment in uw leven van anticonceptiemiddel veranderen. Het is daarom goed om te weten welke anticonceptiemiddelen er bestaan en welke vragen u zich kunt stellen bij het kiezen van een middel. U beslist welk middel u wil gebruiken. Uw dokter kan u ook helpen bij het maken van een keuze.

Om het anticonceptiemiddel te kiezen dat het best bij u past, kunt u zich deze vragen stellen:

 • Hoe oud ben ik?
  Jonge vrouwen zijn zeer vruchtbaar. Het is belangrijk om een betrouwbare methode te kiezen. 
 • Ben ik vergeetachtig?
  Heb ik een job met onregelmatige uren?
  Heb ik een druk leven? 
  Aan sommige anticonceptiemiddelen moet u vaker denken dan aan andere. 
 • Wissel ik vaak van partner?
  Het risico op het krijgen van een soa is groter wanneer u vaak van partner wisselt. Bescherm u tegen soa’s.  
 • Heb ik af en toe geslachtsgemeenschap
  U kunt een condoomvrouwencondoom of pessarium gebruiken alleen op het moment dat u geslachtsgemeenschap wil hebben. Zorg dat u naast anticonceptie ook een noodpil in huis heeft.
 • Rook ik? Ben ik te zwaar?
  Bij sommige anticonceptiemiddelen met hormonen zijn de risico’s voor de gezondheid groter dan bij andere wanneer u rookt of te zwaar bent. 
 • Is mijn financiële situatie moeilijk?
  Sommige anticonceptiemiddelen zijn goedkoper dan andere.
 • Zegt mijn geloof iets over anticonceptie en is dit belangrijk voor mij? 
 • Mag mijn partner weten dat ik anticonceptie gebruik? 
  Sommige anticonceptiemiddelen zijn niet zichtbaar.
 • Wil ik dat mijn menstruatie (bloeden) blijft terugkomen? Zou ik graag een regelmatige cyclus hebben?
  Sommige anticonceptiemiddelen zorgen voor een meer regelmatige cyclus. Met andere anticonceptiemiddelen kan uw menstruatie onregelmatig worden of zelfs na een tijdje helemaal stoppen.
 • Vind ik het vervelend dat de dokter een anticonceptiemiddel injecteert of in mijn lichaam aanbrengt?
  Voor sommige anticonceptiemiddelen heeft u de hulp van een dokter nodig, voor andere niet. 

Vraag advies aan een zorgverlener. Bespreek anticonceptie ook met uw partner. Beide partners zijn verantwoordelijk voor anticonceptie. U kunt samen naar een zorgverlener gaan.

Als een anticonceptiemiddel niet goed werkt voor u, kunt u een ander kiezen. Bijvoorbeeld wanneer u zich fysiek niet goed voelt, u bijwerkingen heeft, uw partner het niet goedkeurt, het te duur is,…

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
De Kraamtuin
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
02 229 25 58, 0478 88 11 86