Здравноосигурителна каса

Институция, която плаща или възстановява голяма част от разходите за лекари, болнично лечение и лекарства. Здравноосигурителната каса плаща само ако сте неин член.

Ziekenfonds

Instelling die een groot deel van de kosten voor dokters, ziekenhuizen en medicijnen betaalt of terugbetaalt. Het ziekenfonds betaalt alleen als u lid bent.

Стандартен термин: Ziekenfonds
Неутрален: Mutualiteit, ziekenkas