T'i thuash dikujt se keni HIV

Jetesa me HIV nuk është gjithmonë e lehtë. Në kohëra të vështira, mund të jetë lehtësim të flisni me dikë rreth tij.
T'u thuash njerëzve se keni HIV mund të ketë efekte pozitive. Njerëzit të cilët e dinë do ju kuptojnë më mirë dhe mund t'ju japin mbështetje më të mirë.

Kur ju flisni rreth statusit tuaj HIV

Flisni rreth HIV kur të jeni gati dhe të ndjeni nevojën të flisni rreth tij. Shumë njerëz ndjejnë nevojën të flasin kur:

 • Sapo u është thënë se kanë HIV.
 • Duhet të fillojnë marrjen e ilaçeve.
 • Janë duke filluar një marrëdhënie të re.
 • Presioni i jetesës me një sekret bëhet shumë tepër për t'u përballuar.

Zgjidhni momentin më të përshtatshëm për ju.

Jini të përgatitur

Jini të përgatitur kur i tregoni dikujt sepse ai ose ajo do t'ju bëjë pyetje.

 • Përpiquni të zbuloni se çfarë ju shqetëson dhe çfarë ju bën të pasigurt.
 • Shpjegoni se çfarë po kaloni sa më saktë që të jetë e mundur.
 • Mendoni për atë që doni të arrini duke ia thënë dikujt.
 • Mos prisni një përgjigje ose reagim të menjëhershëm nga personi të cilit po ia tregoni.

Flisni me njerëz që i besoni dhe që mund t'ju ndihmojnë.

Shumë njerëz nuk dinë shumë rreth HIV-it ose kanë paragjykime. Ata mund të reagojnë në një mënyrë të çuditshme ose negative. Ky nuk është faji juaj. Mund të provoni t'u jepni informacion të saktë për HIV-in.

Biseda me njerëz të tjerë me HIV

Mund të takoheni dhe të bisedoni me njerëz të tjerë me HIV dhe të bëni pyetje e të ndani përvojat nëpërmjet forumit të Sensoa në linjë. Forumi ka një funksion përkthimi.

Forumi Kontakti pozitiv është në dispozicion në gjuhën tuaj të preferuar.

Statusi juaj i HIV-it dhe ligji

Keni të drejtën të vendosni nëse doni t'i thoni dikujt në jetën tuaj të përditshme se keni HIV.

Mund të jetë e rëndësishme t'u thoni profesionistëve të shëndetit se ju keni HIV. Ata do të mund të ofrojnë kujdesin më të mirë për shëndetin tuaj, vetëm nëse janë në dijeni të infeksionit tuaj. Ju mund të flisni lirisht me një profesionist të shëndetit. Ai/ajo nuk mund t'i japë ndonjë informacion për ju dikujt tjetër. Ai/ajo detyrohet me ligj të respektojë privatësinë tuaj. Ai/ajo nuk do ju gjykojë juve.

Njerëzit nuk janë të lejuar t'ju diskriminojnë sepse ju keni HIV.

Iemand vertellen dat u hiv heeft

Leven met hiv is niet altijd gemakkelijk. In moeilijke periodes kan het opluchten om er met iemand over te praten. 
Anderen vertellen dat u hiv heeft kan positieve effecten hebben. Wie het weet zal u beter begrijpen en u beter kunnen steunen.

Wanneer over uw hiv-status vertellen

Praat alleen over hiv wanneer u daar klaar voor bent en u behoefte voelt om erover te praten. Veel mensen hebben behoefte om erover te praten wanneer:

 • Ze pas te horen kregen dat ze hiv hebben.
 • Ze beginnen met medicijnen nemen.
 • Ze aan een nieuwe relatie beginnen.
 • Wanneer het geheim te zwaar begint te wegen.

Kies het beste moment voor uzelf.

Wees voorbereid

Bereid u voor als u het iemand gaat vertellen, want hij/zij zal u vragen stellen. 

 • Probeer te achterhalen wat u zorgen baart en wat u onzeker maakt.
 • Leg zo precies mogelijk uit wat u doormaakt. 
 • Denk na over wat u wil bereiken door het aan iemand te vertellen.
 • Verwacht niet onmiddellijk een antwoord of reactie van de persoon aan wie u het vertelt. 

Praat met mensen die u vertrouwt en die u kunnen helpen. 

Veel mensen weten niet veel over hiv of hebben vooroordelen. Zij kunnen vreemd of negatief reageren. Dat is uw schuld niet. U kunt proberen hen correcte informatie over hiv te geven. 

Praten met andere mensen met hiv

U kunt via het online forum van Sensoa andere mensen met hiv ontmoeten, chatten, vragen stellen en ervaringen delen. Het forum heeft een vertaalfunctie.

Het forum Positief Contact is beschikbaar in de taal van uw keuze.

Uw hiv-status en de wet

U heeft het recht om te beslissen of u iemand in uw dagelijkse leven wil vertellen dat u hiv heeft. U bent niet verplicht iemand in uw omgeving iets te vertellen over uw hiv-status. Ook niet bijvoorbeeld op het werk of in een sportclub.

Het kan belangrijk zijn om zorgverleners te vertellen dat u hiv heeft. Enkel wanneer ze van uw besmetting weten, kunnen ze zo goed mogelijk voor uw gezondheid zorgen. U kunt vrijuit praten met een zorgverlener. Hij/zij mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren. Hij/zij zal u niet veroordelen.

Mensen mogen u niet discrimineren omdat u hiv heeft.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Sensoa Positief
Informacion, aktivitete dhe mbështetje për personat me HIV dhe të afërmit e tyre. Mund të mbeteni anonim.
078 15 11 00 (13:00-16:00)
Aide Info Sida – Le Libre Espace
Mbështetje për personat që jetojnë me virusin HIV
02 514 29 65, 0800 20 120 (falas 18:00-21:00)
HIV-SAM project
Këshillim për personat nga vendet afrikane poshtë shkretëtirës së Saharasë, të cilët jetojnë me virusin e HIV dhe për parandalimin e HIV-it dhe IST-së për komunitetin afrikan
03 247 07 18
Lhiving
Asistencë psiko-sociale për njerëz me HIV ose sëmundje tjetër kronike.
02 201 14 19 (orari 9-17, jo të martave në mëngjes)
Plate-Forme Prévention Sida
Mbështetje për personat që jetojnë me virusin HIV dhe të afërmit e tyre
02 733 72 99
Association Muungano vzw
Organizatë e drejtuar nga vullnetarë me HIV për njerëzit me HIV. Muungano ofron mbështetje dhe këshilla për njerëzit me origjinë nga Pjesa e Afrikës në jug të Saharasë.
0465 98 86 13
Vhiva
Grup mbështetës për gratë me HIV në Antwerp. Infermierët e mirëqenies sociale ofrojnë mbështetje profesionale për grupin.
03 247 64 65
Espace Mandela
Organizatë për njerëzit që kanë emigruar, të cilët janë HIV-pozitivë. Fokusohet në takimin me të tjerët, ndarjen e eksperiencave dhe të informacionit dhe se si të bëhesh më i fortë. Aktivitete zbavitëse në fshehtësi të plotë.
02 733 72 99
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: