Iemand vertellen dat u hiv heeft

Leven met hiv is niet altijd gemakkelijk. In moeilijke periodes kan het opluchten om er met iemand over te praten. 
Anderen vertellen dat u hiv heeft kan positieve effecten hebben. Wie het weet zal u beter begrijpen en u beter kunnen steunen.

Wanneer over uw hiv-status vertellen

Praat alleen over hiv wanneer u daar klaar voor bent en u behoefte voelt om erover te praten. Veel mensen hebben behoefte om erover te praten wanneer:

 • Ze pas te horen kregen dat ze hiv hebben.
 • Ze beginnen met medicijnen nemen.
 • Ze aan een nieuwe relatie beginnen.
 • Wanneer het geheim te zwaar begint te wegen.

Kies het beste moment voor uzelf.

Wees voorbereid

Bereid u voor als u het iemand gaat vertellen, want hij/zij zal u vragen stellen. 

 • Probeer te achterhalen wat u zorgen baart en wat u onzeker maakt.
 • Leg zo precies mogelijk uit wat u doormaakt. 
 • Denk na over wat u wil bereiken door het aan iemand te vertellen.
 • Verwacht niet onmiddellijk een antwoord of reactie van de persoon aan wie u het vertelt. 

Praat met mensen die u vertrouwt en die u kunnen helpen. 

Veel mensen weten niet veel over hiv of hebben vooroordelen. Zij kunnen vreemd of negatief reageren. Dat is uw schuld niet. U kunt proberen hen correcte informatie over hiv te geven. 

Praten met andere mensen met hiv

U kunt via het online forum van Sensoa andere mensen met hiv ontmoeten, chatten, vragen stellen en ervaringen delen. Het forum heeft een vertaalfunctie.

Het forum Positief Contact is beschikbaar in de taal van uw keuze.

Uw hiv-status en de wet

U heeft het recht om te beslissen of u iemand in uw dagelijkse leven wil vertellen dat u hiv heeft. U bent niet verplicht iemand in uw omgeving iets te vertellen over uw hiv-status. Ook niet bijvoorbeeld op het werk of in een sportclub.

Het kan belangrijk zijn om zorgverleners te vertellen dat u hiv heeft. Enkel wanneer ze van uw besmetting weten, kunnen ze zo goed mogelijk voor uw gezondheid zorgen. U kunt vrijuit praten met een zorgverlener. Hij/zij mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren. Hij/zij zal u niet veroordelen.

Mensen mogen u niet discrimineren omdat u hiv heeft.

Telling someone you have HIV

Living with HIV is not always easy. At difficult times, it may be a relief to talk to someone about it.
Telling people you have HIV can have positive effects. The people who know will understand you better and can give you better support.

When to talk about your HIV status

Talk about HIV when you are ready and you feel the need to talk about it. Many people feel the need to talk when:

 • They just have been told they have HIV.
 • They have to start taking medicines.
 • They start a new relationship.
 • The pressure of living with a secret becomes too much to handle.

Choose the moment that is best for you.

Be prepared

Be prepared when you tell someone as he/she will ask you questions.

 • Try to discover what you are worried about and what makes you uncertain.
 • Explain what you are going through as accurately as possible.
 • Think about what you want to achieve by telling someone.
 • Do not expect an immediate answer or reaction from the person you are telling.

Talk to people who you trust and who can help you.

Many people do not know much about HIV or have prejudices. They may react in a strange or negative way. This is not your fault. You can try to give them correct information about HIV.

Talking to other people with HIV

You can meet and chat with other people with HIV and ask questions and share experiences through the Sensoa online forum. The forum has a translation function.

The Positive Contact forum is available in your preferred language.

Your HIV status and the law

You have the right to decide whether you want to tell someone in your daily life that you have HIV.

It can be important to tell health professionals that you have HIV. They will only be able to provide the best care for your health if they know about your infection. You can freely talk to a health professional. He/she cannot give any information about you to anybody else. He/she is obliged by law to respect your privacy. He/she will not judge you.

People are not allowed to discriminate against you because you have HIV.

Meer informatie of hulp nodig?

Sensoa Positief
Informatie, activiteiten en begeleiding voor mensen met hiv en hun omgeving. U kunt anoniem blijven.
078 15 11 00 (13-16 u)
Aide Info Sida – Le Libre Espace
Begeleiding van mensen met hiv
02 514 29 65, 0800 20 120 (gratis, 18u-21u)
HIV-SAM project
Begeleiding van mensen uit Sub-Sahara Afrika die leven met hiv en hiv- en soa-preventie bij de Afrikaanse gemeenschap
03 247 07 18
Lhiving
Psychosociale hulp voor mensen met hiv of een andere chronische ziekte
02 201 14 19 (9-17u, niet op dinsdagvoormiddag)
Plate-Forme Prévention Sida
Begeleiding van mensen met hiv en hun omgeving
02 733 72 99
Association Muungano vzw
Organisatie van vrijwilligers met hiv voor mensen met hiv. Muungano biedt sociale steun en counseling aan personen van Sub-Saharaans Afrikaanse origine.
0465 98 86 13
Vhiva
Praatgroep voor vrouwen met hiv in Antwerpen. Sociaal verpleegkundigen begeleiden de groep professioneel.
03 247 64 65
Espace Mandela
Organisatie voor mensen met een migratieachtergrond die hiv-positief zijn. Anderen ontmoeten, ervaringen en informatie uitwisselen, en zichzelf versterken staan centraal. Gezellige activiteiten in alle vertrouwelijkheid.
02 733 72 99
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt: