مطلع کردن دیگری از ابتلای تان به HIV

زندگی کردن با HIV همیشه آسان نیست. در شرایط سخت، شاید صحبت کردن با شخصی دیگر التیام بخش باشد.
مطلع کردن دیگران از ابتلای تان به HIV ممکن است که تأثیراتی مثبت را در پی داشته باشد. افراد مطلع شما را بهتر درک می کنند و بیشتر می توانند از شما حمایت کنند.

زمان مناسب برای صحبت کردن درباره وضعیت HIV تان

وقتی فکر می کنید که آمادگی و نیاز به صحبت با کسی را دارید، درباره HIV تان صحبت کنید. بسیاری افراد در مواقع زیر نیاز به صحبت کردن دارند:

 • زمانیکه تازه به آن ها گفته شده است که مبتلا به HIV هستند؛
 • وقتی که باید مصرف داروهایشان را شروع کنند؛
 • وقتی که رابطه ای جدید را شروع کرده اند؛
 • زمانیکه فشار زندگی با این راز ، برایشان تحمل ناپذیر شده است.

زمانی را انتخاب کنید که برایتان بهتر است.

آماده باشید

زمانی که این موضوع را با دیگری در میان می گذارید، آماده پاسخگویی به سئوالات وی نیز باشید.

 • سعی کنید که دریابید چه چیزهایی شما را نگران ، و نامطمئن می کنند.
 • تا جایی که برایتان ممکن است صریح و روشن آنچه می کشید را توضیح دهید.
 • فکر کنید با صحبت کردن با دیگران می خواهید به چه چیزی برسید.
 • انتظار یک پاسخ فوری یا عکس العملی صریح را از طرف صحبت تان نداشته باشید.

با افرادی صحبت کنید که به آن ها اعتماد دارید و می توانند کمک تان کنند.

بسیارند افرادی که چندان اطلاعاتی درباره HIV ندارند ،یا عقایدی تبعیض آمیز و متعصب در این باره دارند. عکس العمل آنها ممکن است که منفی یا عجیب باشد. شما مقصر نیستید. می توانید،سعی کنید که درباره HIV، به آن ها اطلاعاتی صحیح بدهید.

گفتگو با دیگر مبتلایان به HIV

شما می توانید از طریق the Sensoa online forum، با دیگر مبتلایان به HIV صحبت کنید و سئوالات و تجربیات تان را با آن ها در میان بگذارید. این forum ترجمه پذیر است.

تماس و شرکت در این اجماع به زبان دلخواه تان در دسترس شماست.

وضعیت HIV شما و قانون

شما حق تصمیم گیریدارید که آیا می خواهید درباره ابتلای تان به HIV با اطرافیانتان صحبت کنید یا خیر.

مطلع کردن کارشناسان سلامت از وضعیت ابتلایتان به HIV مهم است. آنها فقط زمانی می توانند بهترین مراقبت ها را جهت حفظ سلامتشما فراهم کنند که از وضعیت ابتلایتان مطلع باشند. می توانید بدون نگرانی با یک کارشناس سلامت صحبت کنید. او حق ندارد که هیچ یک از اطلاعات شخصی شما را در اختیار دیگری قرار دهد. او به موجب قانون، موظف است که به حریم خصوصی شما احترام بگذارد. او درباره شما قضاوتی ندارد.

افراد اجازه ندارند به دلیل ابتلای تان به HIV، با شما رفتاریتبعیض آمیز داشته باشند.

Iemand vertellen dat u hiv heeft

Leven met hiv is niet altijd gemakkelijk. In moeilijke periodes kan het opluchten om er met iemand over te praten. 
Anderen vertellen dat u hiv heeft kan positieve effecten hebben. Wie het weet zal u beter begrijpen en u beter kunnen steunen.

Wanneer over uw hiv-status vertellen

Praat alleen over hiv wanneer u daar klaar voor bent en u behoefte voelt om erover te praten. Veel mensen hebben behoefte om erover te praten wanneer:

 • Ze pas te horen kregen dat ze hiv hebben.
 • Ze beginnen met medicijnen nemen.
 • Ze aan een nieuwe relatie beginnen.
 • Wanneer het geheim te zwaar begint te wegen.

Kies het beste moment voor uzelf.

Wees voorbereid

Bereid u voor als u het iemand gaat vertellen, want hij/zij zal u vragen stellen. 

 • Probeer te achterhalen wat u zorgen baart en wat u onzeker maakt.
 • Leg zo precies mogelijk uit wat u doormaakt. 
 • Denk na over wat u wil bereiken door het aan iemand te vertellen.
 • Verwacht niet onmiddellijk een antwoord of reactie van de persoon aan wie u het vertelt. 

Praat met mensen die u vertrouwt en die u kunnen helpen. 

Veel mensen weten niet veel over hiv of hebben vooroordelen. Zij kunnen vreemd of negatief reageren. Dat is uw schuld niet. U kunt proberen hen correcte informatie over hiv te geven. 

Praten met andere mensen met hiv

U kunt via het online forum van Sensoa andere mensen met hiv ontmoeten, chatten, vragen stellen en ervaringen delen. Het forum heeft een vertaalfunctie.

Het forum Positief Contact is beschikbaar in de taal van uw keuze.

Uw hiv-status en de wet

U heeft het recht om te beslissen of u iemand in uw dagelijkse leven wil vertellen dat u hiv heeft. U bent niet verplicht iemand in uw omgeving iets te vertellen over uw hiv-status. Ook niet bijvoorbeeld op het werk of in een sportclub.

Het kan belangrijk zijn om zorgverleners te vertellen dat u hiv heeft. Enkel wanneer ze van uw besmetting weten, kunnen ze zo goed mogelijk voor uw gezondheid zorgen. U kunt vrijuit praten met een zorgverlener. Hij/zij mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren. Hij/zij zal u niet veroordelen.

Mensen mogen u niet discrimineren omdat u hiv heeft.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

Sensoa Positief
اطلاعات، فعالیت ها و پشتیبانی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها. می توانید ناشناس بمانید.
078 15 11 00 (ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر)
Aide Info Sida – Le Libre Espace
پشتیبانی به افراد مبتلا به HIV
02 514 29 65, 0800 20 120 (رایگان، ساعت 6 بعد از ظهر تا 9 بعد از ظهر)
HIV-SAM project
مشاوره به ساکنین Sub-Sahara Africa مبتلا به HIV و پیشگیری HIV و STI برای انجمن آفریقایی
03 247 07 18
Lhiving
مدد کاری اجتماعی برای افراد مبتلا HIV به یا دیگر بیماری های مزمن .
تلفن:19 14 201 02 ( از ساعت 9 تا 17 به جز سه شنبه ها صبح )
Plate-Forme Prévention Sida
پشتیبانی به افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
02 733 72 99
انجمن مونگانو وی.زی.دبلیو
سازمانی است که داوطلبانی مبتلا به HIV آن را اداره می کنند و در خدمت مبتلایان به HIV است. مونگانو به افرادی از ریشه یِ قومی نژادیِ جنوب صحرایِ آفریقا مشاوره و پشتیبانی ارائه می دهد.
تلفنِ انجمن مونگانو وی زی دبلیو: 13 86 98 0465
ویوا
گروهِ حامی زنانِ مبتلا به HIV درآنتورپ. پرستارانِ مدد کار اجتماعی با حمایت های حرفه ای خود، گروه را پشتیبانی می کنند.
تلفنِ ویوا: 65 64 247 03
اسپیس ماندلا
سازمانی است برای افرادی با پیشینه مهاجرت که HIV مثبت دارند. کانون توجه این سازمان ملاقات با دیگر مبتلایان، در میان گذاشتنِ تجربه ها و اطلاعات با دیگران و قوی تر شدن است. تجربه فعالیت های سرگرم کننده در اعتماد کامل.
تلفنِ اسپیس ماندلا: 99 72 733 02
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: