Признание, че имате ХИВ

Да живееш с ХИВ невинаги е лесно. В трудни моменти може да е облекчение да разговаряте с някого за това.
Споделянето с хората, че имате ХИВ, може да има положителен ефект. Хората, които ви познават, ще ви разберат по-добре и могат да ви окажат по-голяма подкрепа.

Кога да споделите за вашия ХИВ статут

Говорете за ХИВ, когато сте готови и чувствате необходимост да говорите за това. Много хора изпитват необходимост да говорят, когато:

 • Току-що им е казано, че имат ХИВ.
 • Трябва да започнат да взимат лекарства;
 • Започват нова връзка;
 • Тежестта да живеете с тайна стане твърде непоносима да се издържа.

Изберете най-подходящия за вас момент.

Бъдете подготвени

Бъдете подготвени, когато казвате на някого, защото той/тя ще ви задава въпроси.

 • Опитайте се да разберете за какво се притеснявате и какво ви кара да бъдете несигурни.
 • Обяснете какво преживявате възможно най-точно.
 • Помислете какво искате да постигнете, като кажете на някого.
 • Не очаквайте веднага отговор или реакция от лицето, с което го споделяте.

Споделете с хора, на които вярвате и които могат да ви помогнат.

Много хора не знаят достатъчно за ХИВ или имат предразсъдъци. Те могат да реагират по странен или негативен начин. Вие нямате вина. Може да се опитате да им дадете точна информация за ХИВ.

Споделяне с други хора с ХИВ

Можете да се срещате и да си говорите с други хора с ХИВ, и да задавате въпроси и споделяте преживявания чрез онлайн форума на Sensoa. Форумът разполага с функция за превод.

Форумът Позитивен контакт се предлага на предпочитания от вас език.

Вашият ХИВ статут и законът

Вие имате право да решите дали искате да споделите с някого от ежедневието ви, че имате ХИВ.

Може да е важно да кажете на здравните специалисти, че имате ХИВ. Те могат да осигурят най-добрите грижи за вашето здраве, само ако са информирани за вашата инфекция. Вие може свободно да говорите със здравен специалист. Той/тя няма да предостави никаква информация за вас на някой друг. Той/тя е задължен(а) по закон да уважава вашата поверителност. Той/тя няма да ви съди.

Хората нямат право да ви дискриминират заради това, че имате ХИВ.

Iemand vertellen dat u hiv heeft

Leven met hiv is niet altijd gemakkelijk. In moeilijke periodes kan het opluchten om er met iemand over te praten. 
Anderen vertellen dat u hiv heeft kan positieve effecten hebben. Wie het weet zal u beter begrijpen en u beter kunnen steunen.

Wanneer over uw hiv-status vertellen

Praat alleen over hiv wanneer u daar klaar voor bent en u behoefte voelt om erover te praten. Veel mensen hebben behoefte om erover te praten wanneer:

 • Ze pas te horen kregen dat ze hiv hebben.
 • Ze beginnen met medicijnen nemen.
 • Ze aan een nieuwe relatie beginnen.
 • Wanneer het geheim te zwaar begint te wegen.

Kies het beste moment voor uzelf.

Wees voorbereid

Bereid u voor als u het iemand gaat vertellen, want hij/zij zal u vragen stellen. 

 • Probeer te achterhalen wat u zorgen baart en wat u onzeker maakt.
 • Leg zo precies mogelijk uit wat u doormaakt. 
 • Denk na over wat u wil bereiken door het aan iemand te vertellen.
 • Verwacht niet onmiddellijk een antwoord of reactie van de persoon aan wie u het vertelt. 

Praat met mensen die u vertrouwt en die u kunnen helpen. 

Veel mensen weten niet veel over hiv of hebben vooroordelen. Zij kunnen vreemd of negatief reageren. Dat is uw schuld niet. U kunt proberen hen correcte informatie over hiv te geven. 

Praten met andere mensen met hiv

U kunt via het online forum van Sensoa andere mensen met hiv ontmoeten, chatten, vragen stellen en ervaringen delen. Het forum heeft een vertaalfunctie.

Het forum Positief Contact is beschikbaar in de taal van uw keuze.

Uw hiv-status en de wet

U heeft het recht om te beslissen of u iemand in uw dagelijkse leven wil vertellen dat u hiv heeft. U bent niet verplicht iemand in uw omgeving iets te vertellen over uw hiv-status. Ook niet bijvoorbeeld op het werk of in een sportclub.

Het kan belangrijk zijn om zorgverleners te vertellen dat u hiv heeft. Enkel wanneer ze van uw besmetting weten, kunnen ze zo goed mogelijk voor uw gezondheid zorgen. U kunt vrijuit praten met een zorgverlener. Hij/zij mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren. Hij/zij zal u niet veroordelen.

Mensen mogen u niet discrimineren omdat u hiv heeft.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Sensoa Positief
Информация, дейности и подкрепа за хора с ХИВ и тяхното обкръжение. Можете да останете анонимни.
078 15 11 00 (13 -16 часа)
Aide Info Sida – Le Libre Espace
Подкрепа за хора с ХИВ
02 514 29 65, 0800 20 120 (безплатно, 18-21 часа)
HIV-SAM project
Консултации за хора от Тропическа Африка, живеещи с ХИВ, и превенция на ХИВ и БППП в африканската общност
03 247 07 18
Lhiving
Психологическа помощ за хора с ХИВ или друго хронично заболяване
02 201 14 19 (9:00–17:00 ч., с изключение на вторник сутрин)
Plate-Forme Prévention Sida
Подкрепа за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
02 733 72 99
Association Muungano vzw
Организация, ръководена от доброволци с ХИВ за хора с ХИВ. Muungano предлага помощ и съвети за хора, произхождащи от Субсахарска Африка.
0465 98 86 13
Vhiva
Група за подкрепа за жени с ХИВ в Антверпен. Социални работници предоставят професионална помощ за групата.
03 247 64 65
Espace Mandela
Организация за хора с мигрантски произход, които са ХИВ-позитивни. Акцентът е върху срещи с други хора, споделяне на преживявания и информация с цел стимулиране на сила. Забавни дейности в пълна конфиденциалност.
02 733 72 99
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: