Trajtimi i HIV

Të mbash HIV nën kontroll

Virusi HIV është i pashërueshëm por mund ta mbani nën kontroll me ilaçe. Nëse keni HIV dhe merrni shpejt ilaçet e duhura, mund të bëni një jetë normale. Nuk do të sëmureni me SIDA dhe madje mund të jetoni aq sa dhe një person pa HIV.

Ka shumë ilaçe të ndryshme që ju mund të merrni. Ky është zakonisht një kombinim i disa pilulave. Mjeku vendos bashkë me ju se cilat ilaçe janë më të mirat për ju.

Ilaçet e HIV mund të kenë efekte anësore. Flisni me një mjek rreth këtyre. Zakonisht, efektet anësore mund të trajtohen. Mos ndryshoni sasinë dhe mos ndaloni së marri ilaçin tuaj.

Burrë duke marrë ilaçet e HIV.

Marrja e ilaçeve rreptësisht siç përshkruhet

Ilaçet funksionojnë vetëm në qoftë se i merrni pikërisht ashtu siç ju thotë mjeku.

 • Ju gjithmonë merrni sasinë e duhur të ilaçeve;
 • Ju i merrni ilaçet çdo ditë;
 • Ju i merrni ilaçet në të njëjtën orë të ditës;
 • Ju i merrni ilaçet në mënyrën e duhur, në varësi të ilaçeve që ju janë dhënë në recetë. Për shembull: para ose pas ushqimit.
 • Mos ndaloni kurrë së marri ilaçet pa folur me një mjek. Trajtimi mund të ndalohet përkohësisht dhe të ketë më pak efekt.
Mjeku duke i treguar recetën pacientit të tij.

Nuk keni më ndonjë rrezik infeksioni

Nëse i merrni ilaçet tuaja siç duhet çdo ditë, sasia e virusit HIV në gjakun tuaj (ngarkesa virale) do të zvogëlohet. Pas disa muajsh, shpesh mund të mos zbulohet më, megjithëse virusi është ende në trupin tuaj. Atëherë pothuajse nuk ka asnjë rrezik që ju do të infektoni dikë tjetër.

HIV në një marrëdhënie të qëndrueshme

Në kushte të caktuara, është e mundur që të bëni seks pa prezervativ me partnerin tuaj të qëndrueshëm (marrëdhënie e qëndrueshme) i cili nuk ka HIV:

 • Nëse i merrni ilaçet tuaja të HIV siç duhet çdo ditë dhe
 • Nëse, për të paktën 6 muaj, ngarkesa juaj virale nuk mund të zbulohet më dhe
 • Nëse ngarkesa juaj virale u kontrollua në më pak se 6 muaj më parë;
 • Nëse ju dhe partneri juaj nuk keni ndonjë IST tjetër dhe membrana mukoze e gojës, anusit, penisit ose vaginës tuaj nuk është e dëmtuar.

Flisni me një mjek dhe me partnerin tuaj nëse doni të bëni seks pa prezervativ.

Çift duke folur.

Të flasësh me një mjek

Mund të flisni lirshëm me një mjek. Një mjek nuk mund t'i japë ndonjë informacion për ju dikujt tjetër. Ai/ajo detyrohet me ligjrespektojë privatësinë tuaj.

Grua duke folur me një mjek.

Behandeling van hiv

Hiv onder controle houden

Hiv is ongeneeslijk maar kan onder controle worden gehouden met medicijnen. Als u hiv heeft en snel genoeg de juiste medicijnen neemt, kunt u een normaal leven leiden. U zal geen aids krijgen en kan dan zelfs even lang leven als iemand zonder hiv.  

Er zijn veel verschillende medicijnen die u kunt nemen. Meestal gaat het om een combinatie van meerdere pillen. De dokter beslist samen met u welke medicijnen het best zijn voor u. 

Hiv-medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Praat erover met een dokter. De bijwerkingen kunnen meestal worden behandeld. Verander nooit de hoeveelheid van de medicijnen en stop nooit met ze te nemen. 

Man neemt hiv-medicatie.

Medicijnen exact nemen zoals voorgeschreven

De medicijnen werken alleen als u ze neemt zoals de dokter u dat vraagt. 

 • Neem altijd de juiste hoeveelheid medicijnen; 
 • Neem de medicijnen elke dag;
 • Neem de medicijnen altijd op hetzelfde tijdstip;
 • Neem de medicijnen altijd op de juiste manier, afhankelijk van het medicijn dat u kreeg voorgeschreven. Bijvoorbeeld met of zonder voedsel.  
 • Stop nooit met medicijnen nemen zonder een dokter te raadplegen. De behandeling tijdelijk stoppen kan het effect ervan verminderen.
Dokter toont zijn patiënt een voorschrift.

Geen risico op besmetting meer

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, daalt de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading). Na een paar maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord, ookal is het nog in uw lichaam. U loopt geen risico meer op besmetting van anderen. 

Hiv in een vaste relatie

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom te vrijen met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, en
 • Als u uw virale lading sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd; 
 • Als u en uw partner geen andere soa hebben en het slijmvlies van uw mond, aars, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met een dokter en uw partner wanneer u zonder condoom wil vrijen.

Praten met een dokter

U kunt vrijuit praten met een dokter. Een dokter mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren.

Vrouw praat met een dokter.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
AZ Sint-Jan
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
050 45 23 20, 050 45 23 12
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 535 31 77
CHU Charleroi - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
04 366 77 86
Elisa Centrum - UMC Sint-Pieter
Testim anonim dhe falas për HIV dhe IST
02 535 30 03
Hôpital Erasme - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 555 31 11
Helpcenter ITG
Ndihmë për virusin HIV dhe problemet me shëndetin seksual. Testim falas dhe anonim për IST dhe HIV.
03 216 02 88
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
Instituti i Mjekësisë Tropikale - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për IST dhe HIV, si dhe ndihmë mjekësore dhe psikologjike për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
011 30 94 85
UCL Namur
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
081 42 20 81
UZA
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Spitali Universitar i Antverpit) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
03 821 51 53
UZ Brussel - ARC
Universitair Ziekenhuis Brussel (Spitali Universitar i Brukselit) - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 477 60 01
UZ Gent - ARC
Universitair Ziekenhuis Gent (Spitali Universitar i Gentit) - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
09 332 23 50
UZ Leuven - ARC
Universitair Ziekenhuis Leuven (Spitali Universitar i Leuvenit) - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
016 34 44 88
Saint-Luc UCL - ARC
Cliniques universitaires Saint-Luc (Spitali Universitar i Sent-Luk) - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 764 19 02
Ziekenhuis Oost-Limburg
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për HIV
089 32 55 32