Czym jest przemoc seksualna?

Przemoc seksualna to niechciana czynność lub zachowanie seksualne. Czynność lub zachowanie uznaje się za przemoc seksualną, jeżeli:

  • jeżeli odbywa się bez zgody: co najmniej jeden z partnerów nie zgodził się na tę aktywność/lub;
  • występuje zmuszanie: jeden z partnerów jest przymuszany i/lub;
  • partnerzy nie są sobie równi: jeden z partnerów ma większą władzę lub jeden z partnerów ma poniżej 18 lat lub jest niepełnosprawny.

Niektóre z form przemocy seksualnej:

Osoba dopuszczająca się przemocy seksualnej najczęściej jest znana ofierze lub jest traktowana przez nią jako osoba zaufana, np. członek rodziny, partner lub znajomy. Może to też być ktoś nieznajomy.

W Belgii przemoc seksualna jest zabroniona przez prawo i może podlegać karze. Nigdy nie ma jednak mowy o okolicznościach łagodzących. Oznacza, że sędzia nie uwzględni żadnego pretekstu do popełnienia przemocy seksualnej. Na przykład: zachowanie ofiary, jego/jej ubiór lub podejmowane przez niego/nią działania nigdy nie są pretekstem do przemocy seksualnej.

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld is een ongewenste seksuele handeling of activiteit. Een handeling of activiteit is seksueel geweld wanneer:

  • dit gebeurt zonder toestemming: minstens een van de partners ging niet akkoord om deel te nemen aan de activiteit en/of;
  • er sprake is van dwang: een van de partners wordt gedwongen en/of;
  • de partners zijn geen gelijken: de ene partner heeft meer macht of een van de partners is jonger dan 18 of heeft een handicap.

Voorbeelden van seksueel geweld zijn:

Meestal kent of vertrouwt het slachtoffer de persoon die het geweld pleegt, zoals een familielid, partner of vriend. Het kan ook een vreemde zijn.

Seksueel geweld is strafbaar in België. Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter zal geen enkel argument aanvaarden als excuus voor seksueel geweld. Het gedrag van het slachtoffer, hoe hij/zij zich kleedt en wat hij/zij zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor seksueel geweld.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
1712
Darmowa infolinia udzielająca pomocy we wszelkich kwestiach związanych z przemocą.
1712 (godz. 9-17)
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Bezpieczny dom (vluchthuis)
Bezpieczny dom zapewnia schronienie, wsparcie, spokój i bezpieczeństwo osobom, którym grozi niebezpieczeństwo i/lub są wykorzystywane. Adresy bezpiecznych domów utrzymywane są w tajemnicy.
078 150 300
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Bruksela
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
02 535 45 42
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Gandawa
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
09 332 80 80
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
04 367 93 11
I.T.E.R.
Centrum zajmujące się zapobieganiem, doradztwem i leczeniem agresji seksualnej. Pomoc i doradztwo dla sprawców przemocy seksualnej, osób kwestionujących swoje zachowanie seksualne oraz wszystkich osób chcących uzyskać odpowiedzi na pytania związane z przemocą seksualną.
02 512 62 43 (godz 9–16)
PAG-ASA
Pomoc osobom będącym ofiarami handlu ludźmi
02 511 64 64
Payoke
Podstawowa opieka, wsparcie i ochrona ofiar handlu ludźmi i wyzysku
03 201 16 90