Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld is een ongewenste seksuele handeling of activiteit. Een handeling of activiteit is seksueel geweld wanneer:

  • dit gebeurt zonder toestemming: minstens een van de partners ging niet akkoord om deel te nemen aan de activiteit en/of;
  • er sprake is van dwang: een van de partners wordt gedwongen en/of;
  • de partners zijn geen gelijken: de ene partner heeft meer macht of een van de partners is jonger dan 18 of heeft een handicap.

Voorbeelden van seksueel geweld zijn:

Meestal kent of vertrouwt het slachtoffer de persoon die het geweld pleegt, zoals een familielid, partner of vriend. Het kan ook een vreemde zijn.

Seksueel geweld is strafbaar in België. Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter zal geen enkel argument aanvaarden als excuus voor seksueel geweld. Het gedrag van het slachtoffer, hoe hij/zij zich kleedt en wat hij/zij zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor seksueel geweld.

What is sexual violence?

Sexual violence is an unwanted sexual act or activity. An act or activity is sexual violence when:

  • it is not done with consent: at least one of the partners did not agree to engage in the activity and/or;
  • there is coercion: one of the partners is forced and/or;
  • the partners are not equals. For instance: one partner has more power than the other, one of the partners is younger than 18 or has a disability.

Some forms of sexual violence are:

The person who commits sexual violence is most often a person known to the victim or a trusted person such as a family member, partner or friend. It can also be a complete stranger.

Sexual violence is forbidden by law in Belgium and can be punished. There are never mitigating circumstances. This means that nothing will be accepted by the judge as an excuse for sexual violence. For example: the behaviour of the victim, how she/he is dressed, what she/he says or does are never an excuse for sexual violence.

Meer informatie of hulp nodig?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
1712
Gratis telefoonnummer voor een antwoord op alle vragen over geweld.
1712 (9-17u)
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Vluchthuis
Een vluchthuis biedt onderdak, steun, rust en veiligheid aan mensen die bedreigd en/of mishandeld worden. De adressen van de vluchthuizen zijn geheim.
078 150 300
Politie
Hulp bij een levensbedreigende situatie
101
Zorgcentrum na seksueel geweld - Brussel
Dienst in het ziekenhuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Het zorgcentrum biedt medische en psychologische hulp en helpt bewijsmateriaal verzamelen. U kunt hier ook een klacht indienen. Open alle dagen, alle uren.
02 535 45 42
Zorgcentrum na seksueel geweld - Gent
Dienst in het ziekenhuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Het zorgcentrum biedt medische en psychologische hulp en helpt bewijsmateriaal verzamelen. U kunt hier ook een klacht indienen. Open alle dagen, alle uren.
09 332 80 80
Zorgcentrum na seksueel geweld - Luik
Dienst in het ziekenhuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Het zorgcentrum biedt medische en psychologische hulp en helpt bewijsmateriaal verzamelen. U kunt hier ook een klacht indienen. Open alle dagen, alle uren.
04 367 93 11
I.T.E.R.
Centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hulp en begeleiding voor daders van seksueel geweld, mensen die zich vragen stellen over hun seksueel gedrag en iedereen die vragen heeft over seksueel geweld.
02 512 62 43 (9-16u)
PAG-ASA
Ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel
02 511 64 64
Payoke
Opvang, begeleiding en bescherming van slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting
03 201 16 90