خشونت جنسی چیست؟

خشونت جنسی به معنی انجام یک عمل یا فعالیّت جنسیِ ناخواسته می‌باشد. یک عمل یا فعالیت زمانی خشونت جنسی محسوب می‌شود که:

  • با رضایت انجام نشود: حداقل یکی از طرفین تمایلی به انجام آن عمل نداشته باشد و/یا؛
  • زور اعمال شود: یکی از طرفین مجبور به انجام آن عمل شود و یا تحت فشار قرار گیرد  و/یا؛
  • طرفین برابر نباشند: یکی از طرفین زور بیشتری داشته باشد و در مورد افراد خردسا، تفاوت سنی قابل توجهی وجود داشته باشد. به همین ترتیب، اگر یکی از طرفین در موقعیتی نباشد که بتواند رضایت دهد، هیچ‌گونه برابری وجود ندارد. نمونه‌ای از این موقعیت، هنگامی است که شخص خواب‌الود /و یا در حالت مستی یا نشئگی باشد.

برخی از اشکال خشونت جنسی عبارت‌اند از:

فردی که مرتکب خشونت جنسی می‌شود اغلب از آشنایان و یا افراد مورد اعتماد  قربانی  است، مثلاَ یکی از اعضای خانواده، پارتنر یا دوست. همچنین ممکن است او یک فرد کاملاً  غریبه باشد.

خشونت جنسی در بلژیک جُرم دارد. این جُرم مشمول شرایط تخفیف در مجازات نمی‌‍شود. یعنی قاضی هیچ گونه بهانه‌ای را برای توجیه خشونت جنسی نمی‌پذیرد.  رفتار، نحوه‌ی پوشش و آنچه شخص قربانی می‌گوید یا انجام می‌دهد، هیچ‌گاه بهانه‌ای برای خشونت جنسی نیست.  خشونت جنسی در یک رابطه یا زندگی زناشویی نیز جُرم دارد. 

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld is een ongewenste seksuele handeling of activiteit. Een handeling of activiteit is seksueel geweld wanneer:

  • dit gebeurt zonder toestemming: minstens een van de partners ging niet akkoord om deel te nemen aan de activiteit en/of;
  • er sprake is van dwang: een van de partners wordt gedwongen of voelt zich onder druk gezet en/of;
  • de partners zijn geen gelijken: de ene partner heeft meer macht of er is een groot leeftijdsverschil als er minderjarige betrokken zijn. Er is ook geen gelijkwaardigheid als een van de partners niet in staat is om toe te stemmen. Bijvoorbeeld als een persoon slaapt of zwaar onder de invloed is van alcohol en/of drugs.

Voorbeelden van seksueel geweld zijn:

Meestal kent of vertrouwt het slachtoffer de persoon die het geweld pleegt, zoals een familielid, partner of vriend. Het kan ook een vreemde zijn.

Seksueel geweld is strafbaar in België. Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter zal geen enkel argument aanvaarden als excuus voor seksueel geweld. Het gedrag van het slachtoffer, hoe de persoon zich kleedt en wat de persoon zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor seksueel geweld. Ook binnen een relatie of binnen het huwelijk is seksueel geweld strafbaar. 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
1712
شماره تلفن رایگان برای پاسخگویی به همه پرسش های مربوط به خشونت.
1712 (ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
خانه امن (vluchthuis)
خانه امن - خانه امن، پناهگاه، پشتیبانی، آسایش و امنیت را برای افرادی که تهدید شدند و/یا مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، فراهم می کند. آدرس خانه های امن محرمانه است.
078 150 300
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) - بروکسل
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 42 45 535 02
مرکز مراقبت در خصوص خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) -گنت
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 80 80 332 09
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld)- لیژ
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 11 93 367 04
I.T.E.R.
مرکز پیشگیری، مشاوره و درمان سوءرفتارهای جنسی. کمک و مشاوره برای مرتکبین خشونت جنسی، افرادی که در خصوص رفتار جنسی خود سؤالی دارند و هر کسی که در خصوص خشونت جنسی سؤالی دارد.
02 512 62 43 (ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر)
PAG-ASA
کمک به قربانیان قاچاق انسان
02 511 64 64
Payoke
خدمات اولیه، پشتیبانی و محافظت برای قربانیان سوءاستفاده و قاچاق انسان
03 201 16 90