Ce este violen?a sexualã?

Violen?a sexualã este un act sau o activitate sexualã nedoritã. Un act sau o activitate reprezintã violen?ã sexualã atunci când:

  • nu are loc cu consim?ãmânt: cel pu?in unul dintre parteneri nu a fost de acord sã se implice în activitatea respectivã ?i/sau;
  • existã constrângere: unul dintre parteneri este for?at sau se simte sub presiune ?i/sau;
  • pãr?ile nu sunt egale: unul dintre parteneri are mai multã putere sau existã o diferen?ã semnificativã de vârstã, dacã sunt implica?i minori. De asemenea, nu existã egalitate dacã unul dintre parteneri nu se aflã în pozi?ia de a-?i acorda consim?ãmântul. Aceasta include situa?ia în care o persoanã este adormitã sau se aflã sever sub influen?a alcoolului ?i/sau drogurilor.

Unele forme de violen?ã sexualã sunt:

Persoana care comite un act de violen?ã sexualã este de cele mai multe ori o persoanã cunoscutã de victimã  sau o persoanã de încredere, de exemplu un membru de familie, partenerul sau un prieten. Poate fi ?i un strãin.

Violen?a sexualã se pedepse?te în Belgia. Nu existã niciodatã circumstan?e atenuante. Respectiv instan?a nu va accepta niciun motiv ca scuzã pentru violen?a sexualã. Comportamentul victimei, modul în care o persoanã este îmbrãcatã sau lucrurile pe care le spune sau le face o persoanã nu pot reprezenta o scuzã pentru violen?a sexualã. Violen?a sexualã în cadrul unei rela?ii sau al cãsãtoriei se pedepse?te la rândul sãu. 

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld is een ongewenste seksuele handeling of activiteit. Een handeling of activiteit is seksueel geweld wanneer:

  • dit gebeurt zonder toestemming: minstens een van de partners ging niet akkoord om deel te nemen aan de activiteit en/of;
  • er sprake is van dwang: een van de partners wordt gedwongen of voelt zich onder druk gezet en/of;
  • de partners zijn geen gelijken: de ene partner heeft meer macht of er is een groot leeftijdsverschil als er minderjarige betrokken zijn. Er is ook geen gelijkwaardigheid als een van de partners niet in staat is om toe te stemmen. Bijvoorbeeld als een persoon slaapt of zwaar onder de invloed is van alcohol en/of drugs.

Voorbeelden van seksueel geweld zijn:

Meestal kent of vertrouwt het slachtoffer de persoon die het geweld pleegt, zoals een familielid, partner of vriend. Het kan ook een vreemde zijn.

Seksueel geweld is strafbaar in België. Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter zal geen enkel argument aanvaarden als excuus voor seksueel geweld. Het gedrag van het slachtoffer, hoe de persoon zich kleedt en wat de persoon zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor seksueel geweld. Ook binnen een relatie of binnen het huwelijk is seksueel geweld strafbaar. 

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW:
1712
Număr de telefon gratuit pentru răspunsuri la toate întrebările cu privire la violență.
1712 (de la 9:00 la 17:00)
Medic de familie
Puteți vorbi cu un medic de familie cu privire la aproape orice chestiune intimă. Dacă este necesar, medicul de familie vă poate face o recomandare către un medic de specialitate. Găsiți un medic de familie în cartierul dumneavoastră:
Adăpost (vluchthuis)
O astfel de casă oferă adăpost, sprijin, liniște și siguranță pentru persoanele amenințate și/sau abuzate. Adresele adăposturilor sunt secrete.
078 150 300
Police
Asistență într-o situație care prezintă pericol pentru viață
101
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Bruxelles
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
02 535 45 42
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
09 332 80 80
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
04 367 93 11
I.T.E.R.
Centrul pentru prevenirea, consilierea și tratamentul comportamentului de abuz sexual. Ajutor și consiliere pentru făptuitorii de acte de violență sexuală, pentru persoanele care au îndoieli privind propriul comportament sexual și pentru orice persoană care are întrebări privind violența sexuală.
02 512 62 43 (de la 9:00 la 16:00)
PAG-ASA
Asistență pentru victimele traficului de persoane
02 511 64 64
Payoke
Îngrijire primară, sprijin și protecție a victimelor traficului de persoane și exploatării
03 201 16 90