Czyn lubieżny i gwałt

Czyn lubieżny

Czyn lubieżny to dowolnego rodzaju wymuszona czynność seksualna bez penetracji. Ofiara nie wyraża zgody na tę czynność. Na przykład: niepożądane dotykanie, pieszczenie lub całowanie, zmuszanie osoby do rozebrania się lub pokazania swoich narządów płciowych.
Czyn lubieżny może mieć miejsca bez użycia przemocy fizycznej lub gróźb. Na przykład: kiedy ofiara nie opiera się i pozwala, aby dana czynność odbyła się, ponieważ jest przestraszona.

W Belgii czyny lubieżne są zabronione przez prawo.
Kara za czyn lubieżny wynosi od 6 miesięcy do 15 lat pozbawienia wolności, w zależności od:

  • wagi czynu;
  • użycia przemocy fizycznej lub gróźb;
  • wieku ofiary.

Gwałt

Gwałt stanowi wymuszony stosunek seksualny bądź seks oralny z penetracją. Penetracja może zostać dokonana za pomocą części ciała lub przedmiotu. Ofiara nie wyraża zgody na tę czynność. Do gwałtu może dojść bez użycia przemocy fizycznej lub gróźb. Na przykład: kiedy ofiara nie opiera się i pozwala, aby dana czynność odbyła się, ponieważ jest przestraszona.

Nigdy nie ma jednak mowy o okolicznościach łagodzących. Oznacza, że sędzia nie uwzględni żadnego pretekstu do popełnienia gwałtu. Na przykład: zachowanie ofiary, jego/jej ubiór lub podejmowane przez niego/nią działania nigdy nie są pretekstem do gwałtu.

Jeżeli ofiarą jest osoba dorosła, kara pozbawienia wolności dla gwałciciela wynosi od 5 do 10 lat. Jeżeli ofiarą jest dziecko lub wystąpiły inne okoliczności obciążające, kara pozbawienia wolności wynosi od 20 do 30 lat.

Uzyskiwanie pomocy

Ważne jest, aby nie zwlekać z uzyskaniem pomocy. Być może znajomi lub inna osoba zaufana jest w stanie ci pomóc.

Twój lekarz rodzinny może Cię zbadać i sporządzić raport dla policji.

Możesz także niezwłocznie udać się na policję, aby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Policja jest zobowiązana do poszanowania Twojej prywatności. Jeżeli grozi ci dalsza przemoc, policja może zapewnić odpowiednią ochronę. Policja jest zobowiązana do traktowania cię z szacunkiem i w odpowiedni sposób.

Jeśli udasz się na policję w ciągu 72 godzin, możliwe będzie przeprowadzenie obdukcji w celu zabezpieczenia dowodów i śladów pozostawionych przez sprawcę. W czasie obdukcji zabezpiecza się nasienie oraz krew, a także inne ślady, które znajdują się pod paznokciami, we włosach oraz na ubraniach. Obdukcja zajmuje od 1,5 do 2 godzin. Następnie policja wysyła zebrane próbki do laboratorium w celu przeprowadzenia badań.

Obdukcję możesz przeprowadzić także w Centrum Pomocy dla Ofiar Przemocy Seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld). Możesz także udać się tam w celu uzyskania wszelkiej pomocy medycznej i psychologicznej, a także zgłoszenia przypadku gwałtu, nawet jeśli upłynęło więcej niż 72 godziny od zdarzenia. Centrum Pomocy dla Ofiar Przemocy Seksualnej oferuje wszystkie zasoby i rodzaje pomocy w jednym miejscu.

Każde centrum pomocy ogólnej (CAW) dysponuje specjalną jednostką o nazwie Slachtofferhulp (opieka dla ofiar). Pracownicy centrum mogą udać się z tobą na policję, do lekarza lub sądu. Kontaktując się z centrum CAW, nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska. Pomoc i poradę można uzyskać anonimowo i bez jakichkolwiek opłat.

Zgodnie z prawem funkcjonariusze muszą okazać Ci taki sam szacunek jak innym ofiarom, nawet jeżeli nie masz prawa pobytu w kraju. Jednak policja może też aresztować Cię w związku z brakiem statusu rezydenta. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy centrum CAW lub innej organizacji społecznej.

Jeżeli znajdujesz się w sytuacji awaryjnej i obawiasz się dalszej przemocy, możesz udać się do schroniska.

Pomoc dla sprawców

Jeżeli czujesz, że zachowujesz się agresywnie w związku lub istnieje ryzyko, że zachowasz się agresywnie względem innej osoby, możesz skorzystać z pomocy. Terapia umożliwi ci rozmowę na temat twoich uczuć i zachowania, a także pomoże zapobiec (ponownym) agresywnym zachowaniom.

Aanranding en verkrachting

Aanranding

Aanranding is elke gedwongen seksuele handeling zonder penetratie. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Bijvoorbeeld: ongewenste aanrakingen, strelingen of kussen, iemand dwingen zich uit te kleden of zijn/haar geslachtsdelen te tonen.
Aanranding kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Aanranding is strafbaar in België.
Op aanranding staan gevangenisstraffen van 6 maanden tot 15 jaar, afhankelijk van:

  • de ernst van de aanranding;
  • of er fysiek geweld of fysieke dreigementen waren;
  • de leeftijd van het slachtoffer.

Verkrachting

Verkrachting is gedwongen geslachtsgemeenschap of orale seks met penetratie. De penetratie kan met een lichaamsdeel of voorwerp gebeuren. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Verkrachting kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter aanvaardt geen enkel argument als excuus voor verkrachting. Het gedrag van het slachtoffer, hoe hij/zij zich kleedt en wat hij/zij zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor verkrachting.

In geval van een volwassen slachtoffer staan op verkrachting gevangenisstraffen van 5 tot 10 jaar. Als het slachtoffer een kind is of als er andere verzwarende omstandigheden gelden, loopt de straf op tot 20-30 jaar gevangenis.

Hulp zoeken

Het is belangrijk dat u niet wacht om hulp te zoeken. Misschien kan een vriend of iemand anders die u vertrouwt u helpen.

Uw huisdokter kan u behandelen en een verslag opstellen voor de politie.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u binnen de 72 uur naar de politie gaat, kan die een medisch onderzoek doen om bewijsmateriaal van de dader te vinden. Ze zoekt naar sperma en bloed, maar ook naar andere sporen onder de nagels, in het haar en op kleren. Het onderzoek duurt 1,5 tot 2 uur. De politie stuurt de stalen naar een labo voor onderzoek. 

In een Zorgcentrum na seksueel geweld kunt u dit medisch onderzoek ook laten doen. U kunt er ook terecht voor medische en psychologische hulp en om een klacht in te dienen, ook na 72 uur na de feiten. In een Zorgcentrum na seksueel geweld vindt u dus alle diensten op 1 plaats. 

Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp waar u naartoe kunt. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Bruksela
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
02 535 45 42
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Gandawa
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
09 332 80 80
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
04 367 93 11
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101
Bezpieczny dom (vluchthuis)
Bezpieczny dom zapewnia schronienie, wsparcie, spokój i bezpieczeństwo osobom, którym grozi niebezpieczeństwo i/lub są wykorzystywane. Adresy bezpiecznych domów utrzymywane są w tajemnicy.
078 150 300
I.T.E.R.
Centrum zajmujące się zapobieganiem, doradztwem i leczeniem agresji seksualnej. Pomoc i doradztwo dla sprawców przemocy seksualnej, osób kwestionujących swoje zachowanie seksualne oraz wszystkich osób chcących uzyskać odpowiedzi na pytania związane z przemocą seksualną.
02 512 62 43 (godz 9–16)
Dokters van de wereld - Antwerpia
Darmowa opieka medyczna - w każdy poniedziałek, środę oraz piątek od 9:00 do 12:00 (rejestracja o 9:00)
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Darmowa opieka zdrowotna
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Darmowa opieka zdrowotna
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy:
Maison médicale
Pomoc medyczna, społeczna i psychologiczna w francuskojęzycznej części Belgii. Znajdź ośrodek Maison médicale w swojej okolicy: