بی‌عفت کردن و تجاوز جنسی

بی‌عفت کردن

بی‌عفت کردن  یعنی  شخصی را وادار به یک عمل جنسی بدون دخول  نمودن که در قانون کیفری "نقض تمامیت فردی" نامیده شده است. قربانی به این عمل رضایت نداده است. مثلاً:  لمسِ، نوازش یا بوسیدن ناخواسته، وادار کردن فرد به برهنه شدن و نشان دادن/ اندام‌های تناسلی خود.
بی‌عفت کردن ممکن است بدون خشونت فیزیکی یا تهدید انجام شود. مثلاً: اگر قربانی مقاومتی نکند و از روی ترس تن به انجام کاری دهد./

در بلژیک، بی‌عفت کردن به لحاظ قانونی ممنوع است.
مجازات بی‌عفت کردن تا 20 سال حبس است که میزان آن به شرایط زیر بستگی دارد:

  • سنگینی عمل؛
  • اعمال خشونت فیزیکی یا تهدید؛
  • سن قربانی.

بی‌عفت کردن که حالا از آن تحت عنوان نقض تمامیت فردی نام برده می‌شود، قبلاً  "هتک عفت" نیز نامیده می‌شده است. 

تجاوز جنسی

تجاوز جنسی یعنی دخول (از طریق دهان، مهبل یا مقعد) بدون رضایت. وادار کردن شخصی به انجام دخول با فرد دیگری نیز تجاوز جنسی محسوب می‌شود. دخول ممکن است که از طریق اعضای بدن یا با استفاده از اشیاء نیز انجام شود. دخول ضرورتاً به معنی دخول کامل نیست و وارد کردنِ بخشی از آلت تناسلی نیز دخول محسوب می‌گردد.  تجاوز جنسی ممکن است بدون خشونت فیزیکی یا تهدید انجام شود. مثلاً: در صورتی که قربانی مقاومت نکند و از روی ترس تن به انجام کاری دهد./  همچنین تجاوز جنسی ممکن است در یک رابطه یا زندگی زناشویی رخ دهد.

این جُرم مشمول شرایط تخفیف در مجازات نمی‌‍شود. یعنی قاضی هیچ گونه بهانه‌ای را برای توجیه تجاوز نمی‌پذیرد. رفتار، نحوه‌ی پوشش و آنچه شخص قربانی می‌گوید یا انجام می‌دهد، هیچ‌گاه بهانه‌ای برای تجاوز جنسی نیست.

تجاوز جنسی می‌تواند مجازات حبس تا 30 سال در پی داشته باشد.

درخواست کمک

مهم است که در چنین شرایطی بدون تعلل به دنبال کمک باشید. شاید دوست یا فردی که به او اعتماد دارید بتواند به شما کمک کند.

پزشک خانواده می‌تواند شما را درمان کرده و گزارشی برای پلیس بنویسد.

همچنین می‌توانید برای شکایت فوراً نزد پلیس بروید. شما باید به حریم خصوصی خود احترام بگذارید. اگر هراس دارید که مجدداً مورد خشونت قرار بگیرید، پلیس می‌تواند از شما محافظت کند. پلیس مؤظف است با شما محترمانه و به نحو شایسته رفتار کند.

اگر ظرف 72 ساعت به پلیس مراجعه کنید، آنها می‌توانند از طریق معاینات پزشکی به آثار جرم دست بیابند. یک پزشک یا پرستار  نه‌تنها به جستجوی اسپرم یا خون می‌پردازد، بلکه زیر ناخن‌ها، لای موها و روی لباس‌های‌تان را نیز برای یافته آثار جرم بررسی می‌کنند.  این معاینه 1.5 الی 2 ساعت طول می‌کشد.  سپس پلیس یافته‌های خود را برای آمازیش  به آزمایشگاه ارسال می‌کند. 

این معاینه پزشکی را در یک مرکز مراقبتی پس از وقوع خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) نیز می‌توانید انجام دهید. همچنین برای دریافت کمک پزشکی و روان‌شناختی می‌توانید به آنجا مراجعه کنید و شکایت خود را به ثبت برسانید، حتی اگر بیش از 72 ساعت از وقوع حادثه گذشته باشد. در یک مرکز مراقبتی پس از وقوع خشونت جنسی می‌توانید از تمامی خدمات در یک مکان برخوردار شوید. 

هر  CAW (مرکز سلامت و رفاه عمومی)  یک بخش ویژه‌ای به نام Slachtofferhulp (بخش کمک به قربانیان ) دارد که به آنجا نیز می‌توانید مراجعه نمایید. آنها می‌توانند شما را هنگام مراجعه به پلیس، پزشک یا دادگاه همراهی کنند. وقتی به یک CAW مراجعه می‌کنید، مجبور نیستید نام‌تان را بگویید. شما می‌توانید به صورت ناشناس و رایگان مشاوره و راهنمایی دریافت کنید.

طبق  قانون ، حتی اگر فاقد مجوز اقامت باشید، پلیس ملزم است با شما مانند سایر قربانیان با احترام برخورد کند. با این وجود، پلیس می‌تواند شما را به دلیل وضعیت اقامت‌تان بازداشت کند. بنابراین توصیه می‌شود با یک کارشناس از CAW یا یک سازمان اجتماعی دیگر نزد پلیس بروید، و یا نخست به مرکز مراقبتی پس از وقوع خشونت جنسی مراجعه کنید. 

اگر در  شرایط اضطراری به سر می‌برید و هراس دارید که مجدداً در معرض خشونت قرار بگیرید، می‌توانید به یک خانه امن مراجعه کنید.

کمک برای عاملین جُرم

اگر احساس می‌کنید که شما در یک رابطه با خشونت رفتار کرده‌اید و یا احساس می‌کنید که خطر اعمال خشونت از سوی شما در قبال شخص دیگری وجود دارد، می‌توانید از CAW درخواست کمک و راهنمایی کنید. درمان می‌تواند به شما کمک کند تا درباره احساسات و رفتار خود صحبت کنید و از اعمال خشونت (مجدد) جلوگیری کنید.

Aanranding en verkrachting

Aanranding

Aanranding is elke gedwongen seksuele handeling zonder penetratie en wordt in de strafwet omschreven als 'aantasting van de seksuele integriteit’. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Bijvoorbeeld: ongewenste aanrakingen, strelingen of kussen, iemand dwingen zich uit te kleden of zijn/haar geslachtsdelen te tonen.
Aanranding kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Aanranding is strafbaar in België.
Op aanranding staan gevangenisstraffen tot 20 jaar, afhankelijk van:

  • de ernst van de aanranding;
  • of er fysiek geweld of fysieke dreigementen waren;
  • de leeftijd van het slachtoffer.

Aanranding wordt nu omschreven als ‘aantasting van de seksuele integriteit’ en werd vroeger ook wel ‘aanranding van de eerbaarheid’ genoemd.

Verkrachting

Verkrachting is seksuele penetratie (oraal, vaginaal of anaal) zonder toestemming. Ook iemand dwingen om iemand anders te penetreren is verkrachting. De penetratie kan met een lichaamsdeel of voorwerp gebeuren. De penetratie hoeft niet volledig te zijn, maar kan ook gedeeltelijk. Verkrachting kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is. Verkrachting kan ook gebeuren binnen een relatie of huwelijk.

Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter aanvaardt geen enkel argument als excuus voor verkrachting. Het gedrag van het slachtoffer, hoe de persoon zich kleedt en wat de persoon zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor verkrachting.

Op verkrachting staan gevangenisstraffen tot 30 jaar.

Hulp zoeken

Het is belangrijk dat u niet wacht om hulp te zoeken. Misschien kan een vriend of iemand anders die u vertrouwt u helpen.

Uw huisdokter kan u behandelen en een verslag opstellen voor de politie.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u binnen de 72 uur naar de politie gaat, kan die een medisch onderzoek laten uitvoeren om bewijsmateriaal van de dader te vinden. Een arts of verpleegkundige zoekt naar sperma en bloed, maar ook naar andere sporen onder de nagels, in het haar en op kleren. Het onderzoek duurt 1,5 tot 2 uur. De politie stuurt de stalen naar een labo voor onderzoek. 

In een Zorgcentrum na seksueel geweld kunt u dit medisch onderzoek ook laten doen. U kunt er ook terecht voor medische en psychologische hulp en om een klacht in te dienen, ook na 72 uur na de feiten. In een Zorgcentrum na seksueel geweld vindt u dus alle diensten op 1 plaats. 

Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp waar u naartoe kunt. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie of om eerst naar een zorgcentrum na seksueel geweld te gaan. .

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken bij een CAW. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) - بروکسل
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 42 45 535 02
مرکز مراقبت در خصوص خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) -گنت
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 80 80 332 09
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld)- لیژ
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 11 93 367 04
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101
خانه امن (vluchthuis)
خانه امن - خانه امن، پناهگاه، پشتیبانی، آسایش و امنیت را برای افرادی که تهدید شدند و/یا مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، فراهم می کند. آدرس خانه های امن محرمانه است.
078 150 300
I.T.E.R.
مرکز پیشگیری، مشاوره و درمان سوءرفتارهای جنسی. کمک و مشاوره برای مرتکبین خشونت جنسی، افرادی که در خصوص رفتار جنسی خود سؤالی دارند و هر کسی که در خصوص خشونت جنسی سؤالی دارد.
02 512 62 43 (ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر)
پزشکان جهان - آنتورپ
مراقبت های پزشکی رایگان- هر دوشنبه، چهارشنبه، و جمعه از 9 تا 12 ساعت (تعیین وقت در ساعت 9).
تلفن: 41 36 231 03
Dokters van de wereld - Brussel
مرکز درمانی رایگان
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
مرکز درمانی رایگان
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
Maison médicale
کمک پزشکی، اجتماعی و رونپزاشکی به فرانسوی زبان هایی که به زبان بلژیکی صبحت می کنند. یک Maison médicale را در مجاورت خود پیدا کنید: