Prawo

Zasady określające, w jaki sposób można postępować, a w jaki nie. Każdy kraj posiada inne prawo. Łamiąc prawo, ryzykujemy, iż zostaniemy poddani karze (pieniężnej lub nawet pozbawienia wolności).

Wet

Regels die bepalen wat u wel en niet mag doen. Elk land heeft andere wetten. Als u de wet overtreedt, kunt u een straf krijgen (u moet misschien geld betalen of zelfs naar de gevangenis gaan).

Termin standardowy: Wet
Neutralny: Wetgeving