Lei

Regras que determinam o que pode e não pode fazer. Cada país tem leis diferentes. Quem viola a lei pode ser condenado a uma pena, por exemplo a pena de multa ou a pena de prisão.

Wet

Regels die bepalen wat u wel en niet mag doen. Elk land heeft andere wetten. Als u de wet overtreedt, kunt u een straf krijgen (u moet misschien geld betalen of zelfs naar de gevangenis gaan).

Termo padrão: Wet
Neutro: Wetgeving