Закон

Правила, според които имате право да вършите нещо или не. Всяка държава има различно законодателство. Ако нарушите закона, може да бъдете наказан (може да ви бъде наложена парична глоба и дори да влезете в затвора).

Wet

Regels die bepalen wat u wel en niet mag doen. Elk land heeft andere wetten. Als u de wet overtreedt, kunt u een straf krijgen (u moet misschien geld betalen of zelfs naar de gevangenis gaan).

Стандартен термин: Wet
Неутрален: Wetgeving