Ryzyko

Możliwość przytrafienia się czegoś nieprzyjemnego np. choroby.

Risico

Kans dat iets onaangenaams gebeurt. Bijvoorbeeld een ziekte.