Narząd płciowy

Narządy, które są wykorzystywane przede wszystkim w celu spłodzenia dzieci. Narządy płciowe odgrywają także istotną rolę w odczuwaniu przyjemności seksualnej. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety posiadają widoczne i niewidoczne (wewnętrzne) narządy płciowe. Widoczne (zewnętrzne) narządy płciowe to np. prącie w przypadku mężczyzn i wargi sromowe w przypadku kobiet, natomiast niewidoczne (wewnętrzne) narządy to prostata w przypadku mężczyzn oraz macica w przypadku kobiet.

Geslachtsdeel

Delen van het lichaam die gebruikt worden om een baby te maken. De geslachtsdelen zijn ook belangrijk voor seksueel plezier. Mannen en vrouwen hebben zichtbare (uitwendige) en onzichtbare (inwendige) geslachtsdelen. Zichtbare (uitwendige) geslachtsdelen zijn bijvoorbeeld: de penis van de man en de schaamlippen van de vrouw. Onzichtbare (inwendige) geslachtsdelen zijn bijvoorbeeld: de prostaat van de man en de baarmoeder van de vrouw.

Termin standardowy: Geslachtsdeel
Neutralny: Geslachtsorgaan