Zmuszanie do prostytucji i handel ludźmi

Prostytucja oznacza odbywanie stosunku płciowego w zamian za pieniądze lub inne korzyści.
Nakłanianie do prostytucji, składając fałszywe obietnice lepszej przyszłości w innym kraju określa się mianem handlu ludźmi.

Dobrowolna prostytucja jest legalna w Belgii, jeżeli zarówno pracownik seksualny, jak i klient ukończyli 18 lat. Prostytucja bez wyrażenia na nią zgody jest zabroniona przez prawo i podlega surowym karom. Dotyczy to również wszelkich sytuacji, w których dana osoba jest zmuszana do świadczenia usług jako pracownik seksualny.

Wszelkie sytuacje, w których osoba oferująca usługi seksualne lub klient ma poniżej 18 lat, są zabronione przez prawo.

Handel ludźmi również podlega karze w Belgii.

W Belgii osoby uznane za ofiary handlu ludźmi mogą uzyskać status rezydenta.

Jeżeli jesteś ofiarą handlu ludźmi lub zmuszono Cię do prostytucji, możesz skontaktować się z wyspecjalizowaną organizacją. Pomoże Ci ona ukończyć wymagane procedury w poszanowaniu Twojej prywatności.

Możesz także udać się na policję, aby zgłosić sytuację i poprosić o ochronę. Jeżeli znasz osobę, która jest zmuszana do prostytucji, możesz skontaktować się z policją lub zadzwonić pod numer 1712.

Gedwongen prostitutie en mensenhandel

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen.
Wanneer mensen in de prostitutie gelokt worden met valse beloften voor een betere toekomst in een ander land, is dit mensenhandel.

Vrijwillige prostitutie is legaal in België als zowel de sekswerker als de klant ouder zijn dan 18. Prostitutie zonder toestemming is strafbaar en wordt zwaar bestraft. Dit omvat ook alle situaties waarin iemand gedwongen wordt om als sekswerker te werken.

Wanneer de sekswerker of de klant jonger is dan 18, is prostitutie ook illegaal.

Mensenhandel wordt ook bestraft in België.

Mensen die in België erkend worden als slachtoffer van mensenhandel, kunnen een verblijfsstatus verkrijgen.

Als u het slachtoffer bent van mensenhandel of gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie. Zij kunnen u helpen met de procedure en zullen uw privacy respecteren.

U kunt ook naar de politie gaan om uw situatie te melden en bescherming te vragen. Als u iemand kent die het slachtoffer is van gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met de politie of bellen naar het nummer 1712.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

PAG-ASA
Pomoc osobom będącym ofiarami handlu ludźmi
02 511 64 64
Payoke
Podstawowa opieka, wsparcie i ochrona ofiar handlu ludźmi i wyzysku
03 201 16 90
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101
1712
Darmowa infolinia udzielająca pomocy we wszelkich kwestiach związanych z przemocą.
1712 (godz. 9-17)
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Sürya
Pomoc psychospołeczna, medyczna, administracyjna oraz prawna, a także schronienie dla ofiar handlu ludźmi
04 232 40 30 (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę)
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Bruksela
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
02 535 45 42
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Gandawa
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
09 332 80 80
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
04 367 93 11