روسپی‌گری اجباری و قاچاق انسان

روسپی‌گری یا تن‌فروشی به معنای داشتن سکس در ازای دریافت پول یا منافع دیگر است.
زمانی که افراد با وعده‌های دروغین مبنی بر داشتن آینده بهتر در یک کشور دیگر به دام روسپی‌گری می‌افتد، قاچاق انسان نیز نامیده می‌شود.

روسپی‌گری اختیاری در بلژیک مجاز است، منوط بر اینکه که فرد تن‌فروش و مشتری او  هر دو بالای 18 سال باشند و اینکه فرد تن‌فروش این کار را با اراده و رضایت خود انجام دهد. روسپی‌گری بدون رضایت به لحاظ قانونی ممنوع و به شدت مجازات می‌شود. این امر شامل هر موقعیتی می‌شود که در آن شخصی مجبور به کار به عنوان کارگر جنسی شود.

اگر کارگر جنسی یا مشتریِ او کمتر از 18 سن داشته باشد نیز این عمل در هر صورت غیرقانونی محسوب می‌شود. 

قاچاق انسان نیز در بلژیک مجازات دارد.

افرادی که به عنوان قربانیِ قاچاق انسان شناخته شوند، می‌توانند در بلژیک حق اقامت دریافت کنند.

اگر شما قربانی قاچاق انسان یا روسپی‌گری اجباری شده‌اید، می‌توانید با سازمان‌های متخصص در این زمینه، مانند PAG-ASA و Payoke و Child Focus، تماس بگیرید. آنها می‌توانند در به جریان انداختن یک پرونده به شما کمک کنند و به حریم خصوصی شما احترام خواهند گذاشت.

برای گزارش وضعیت خود و دریافت محافظت می‌توانید به پلیس نیز مراجعه کنید. اگر فردی را می‌شناسید که قربانی روسپی‌گری اجباری شده است، می‌توانید با پلیس و یا با شماره 1712 تماس بگیرید.

Gedwongen prostitutie en mensenhandel

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen.
Wanneer mensen in de prostitutie gelokt worden met valse beloften voor een betere toekomst in een ander land, is dit mensenhandel.

Vrijwillige prostitutie is legaal in België als zowel de sekswerker als de klant ouder zijn dan 18 en de sekswerker uit vrije wil en met toestemming handelt. Prostitutie zonder toestemming is strafbaar en wordt zwaar bestraft. Dit omvat ook alle situaties waarin iemand gedwongen wordt om als sekswerker te werken.

Wanneer de sekswerker of de klant jonger is dan 18, is prostitutie ook illegaal.

Mensenhandel wordt ook bestraft in België.

Mensen die in België erkend worden als slachtoffer van mensenhandel, kunnen een verblijfsstatus verkrijgen.

Als u het slachtoffer bent van mensenhandel of gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met gespecialiseerde organisaties zoals PAG-ASA, Payoke en Child Focus. Zij kunnen u helpen met de procedure en zullen uw privacy respecteren.

U kunt ook naar de politie gaan om uw situatie te melden en bescherming te vragen. Als u iemand kent die het slachtoffer is van gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met de politie of bellen naar het nummer 1712.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

PAG-ASA
کمک به قربانیان قاچاق انسان
02 511 64 64
Payoke
خدمات اولیه، پشتیبانی و محافظت برای قربانیان سوءاستفاده و قاچاق انسان
03 201 16 90
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101
1712
شماره تلفن رایگان برای پاسخگویی به همه پرسش های مربوط به خشونت.
1712 (ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
Sürya
ارائه خدمات پزشکی و روان پزشکی ، و کمک های اداری ، حقوقی و ملکی به قربانیان قاچاقِ انسان.
تلفن: 042324030 (24 ساعت ، 7 روز هفته آماده پاسخگویی است.)
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) - بروکسل
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 42 45 535 02
مرکز مراقبت در خصوص خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) -گنت
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 80 80 332 09
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld)- لیژ
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 11 93 367 04