Prostitu?ia for?atã ?i traficul de persoane

Prostitu?ia sau serviciile sexuale comerciale înseamnã oferirea de sex în schimbul banilor sau altor avantaje.
Atunci când o persoanã este atrasã spre prostitu?ie cu falsa promisiune a unui viitor mai bun într-o altã ?arã, aceastã practicã poartã denumirea de trafic de persoane.

Prostitu?ia voluntarã este legalã în Belgia, cu condi?ia ca atât lucrãtorul/lucrãtoarea sexului comercial, cât ?i clientul sã aibã peste 18 ani, iar lucrãtorul/lucrãtoarea sexului comercial sã ac?ioneze din propria voin?ã ?i cu consim?ãmântul sãu. Prostitu?ia fãrã consim?ãmânt este interzisã prin lege ?i este sever pedepsitã. Aceasta include orice situa?ie în care o persoanã este for?atã sã lucreze ca lucrãtor ai sexului comercial.

Orice situa?ie în care persoana care oferã servicii sexuale sau clientul au mai pu?in de 18 ani este la rândul sãu ilegalã.

Traficul de persoane este de asemenea pasibil de pedeapsã în Belgia.

În Olanda, persoanele care sunt recunoscute ca victime ale traficului de persoane pot primi statutul de ?edere legalã.

Dacã sunte?i victima traficului de persoane sau a prostitu?iei for?ate, pute?i contacta o organiza?ie specializatã, precum PAG-ASA, Payoke ?i Child Focus. Aceste organiza?ii vã pot ajuta cu procedura ?i vã vor respecta confiden?ialitatea.

De asemenea, pute?i merge la poli?ie pentru a raporta situa?ia în care vã afla?i ?i pentru a solicita protec?ie. Dacã ?ti?i pe cineva care este victima prostitu?iei for?ate, pute?i contacta poli?ia sau pute?i suna la 1712.

Gedwongen prostitutie en mensenhandel

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen.
Wanneer mensen in de prostitutie gelokt worden met valse beloften voor een betere toekomst in een ander land, is dit mensenhandel.

Vrijwillige prostitutie is legaal in België als zowel de sekswerker als de klant ouder zijn dan 18 en de sekswerker uit vrije wil en met toestemming handelt. Prostitutie zonder toestemming is strafbaar en wordt zwaar bestraft. Dit omvat ook alle situaties waarin iemand gedwongen wordt om als sekswerker te werken.

Wanneer de sekswerker of de klant jonger is dan 18, is prostitutie ook illegaal.

Mensenhandel wordt ook bestraft in België.

Mensen die in België erkend worden als slachtoffer van mensenhandel, kunnen een verblijfsstatus verkrijgen.

Als u het slachtoffer bent van mensenhandel of gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met gespecialiseerde organisaties zoals PAG-ASA, Payoke en Child Focus. Zij kunnen u helpen met de procedure en zullen uw privacy respecteren.

U kunt ook naar de politie gaan om uw situatie te melden en bescherming te vragen. Als u iemand kent die het slachtoffer is van gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met de politie of bellen naar het nummer 1712.

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

PAG-ASA
Asistență pentru victimele traficului de persoane
02 511 64 64
Payoke
Îngrijire primară, sprijin și protecție a victimelor traficului de persoane și exploatării
03 201 16 90
Police
Asistență într-o situație care prezintă pericol pentru viață
101
1712
Număr de telefon gratuit pentru răspunsuri la toate întrebările cu privire la violență.
1712 (de la 9:00 la 17:00)
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW:
Sürya
Asistență psihosocială, medicală, administrativă și juridică și locuințe pentru victimele traficului de persoane
04 232 40 30 (7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi)
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Bruxelles
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
02 535 45 42
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
09 332 80 80
Centrul de asistență pentru cazuri de violență sexuală (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Serviciu disponibil în spital pentru victimele violenței sexuale. Centrul de îngrijire oferă asistență medicală și psihologică și ajută la strângerea dovezilor. De asemenea, aici puteți înregistra plângeri. Deschis zilnic, în permanență.
04 367 93 11