Przemoc motywowana honorem

W Belgii popełnianie przemocy motywowanej honorem lub jakakolwiek pomoc w jej popełnieniu (bycie współsprawcą) jest zabronione przez prawo. Podlega karze nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy motywowanej honorem lub znajdujesz się w niebezpieczeństwie, możesz skorzystać z pomocy. Każde centrum pomocy ogólnej (CAW) dysponuje specjalną jednostką o nazwie slachtofferhulp (opieka dla ofiar). Pracownicy centrum mogą udać się z Tobą na policję, do lekarza lub sądu. Kontaktując się z centrum CAW, nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska. Pomoc i poradę można uzyskać anonimowo i bez jakichkolwiek opłat.

Jeżeli znajdujesz się w sytuacji awaryjnej i obawiasz się przemocy, możesz udać się do bezpiecznego domu (vluchthuis).

Możesz także niezwłocznie udać się na policję, aby złożyć skargę. Policja jest zobowiązana do poszanowania Twojej prywatności. Jeżeli grozi Ci dalsza przemoc lub zemsta, może ona zapewnić odpowiednią ochronę. Policja jest zobowiązana do traktowania Cię z szacunkiem i w odpowiedni sposób.

Zgodnie z prawem funkcjonariusze muszą okazać Ci taki sam szacunek jak innym ofiarom, jeżeli nie masz statusu rezydenta. Jednak policja może też aresztować Cię w związku z brakiem statusu rezydenta. Dlatego najlepiej jest skorzystać z pomocy centrum CAW lub innej organizacji społecznej.

Eergerelateerd geweld

In België is eergerelateerd geweld plegen of hierbij helpen (medeplichtig) strafbaar. De straffen kunnen oplopen tot 25 jaar gevangenis.

Als u het slachtoffer bent van eergerelateerd geweld of als u vreest hiervan het slachtoffer te worden, kunt u hulp zoeken. Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld of wraakacties, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Bruksela
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
02 535 45 42
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Gandawa
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
09 332 80 80
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
04 367 93 11
Bezpieczny dom (vluchthuis)
Bezpieczny dom zapewnia schronienie, wsparcie, spokój i bezpieczeństwo osobom, którym grozi niebezpieczeństwo i/lub są wykorzystywane. Adresy bezpiecznych domów utrzymywane są w tajemnicy.
078 150 300
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101