Inwendige geslachtsdelen van de vrouw

De geslachtsdelen binnenin het lichaam van de vrouw (inwendige geslachtsdelen) zijn: 

  • vagina;
  • baarmoederhals;
  • baarmoeder;
  • eileiders;
  • eierstokken.

De vrouw heeft ook bekkenbodemspieren onderaan in haar buik. Het zijn geen geslachtsdelen maar ze zijn belangrijk voor het seksueel welzijn en seksueel plezier van de vrouw. 

Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
De inwendige geslachtsdelen van de vrouw zijn: 1. vagina, 2. baarmoederhals, 3. baarmoeder, 4. eileiders, 5. eierstokken.
De inwendige geslachtsdelen van de vrouw zijn: 1. vagina, 2. baarmoederhals, 3. baarmoeder, 4. eileiders, 5. eierstokken.

Vagina

De vagina is een buisvormige doorgang die van de buitenkant van het lichaam naar de ingang van de baarmoeder (baarmoederhals) leidt. De vagina is ongeveer 10 cm diep.

De vagina heeft elastische wanden die dicht bij elkaar liggen. De wanden kunnen zich opspannen (waardoor de opening smaller wordt) of ontspannen. 

Tijdens de menstruatie verliest de vrouw bloed via haar vagina.  

Aan de ingang van de vagina bevindt zich het maagdenvlies, een soepel randje huidweefsel. 

Bij geslachtsgemeenschap gaat de penis in de vagina (penetratie). 

Baby’s worden geboren langs de vagina bij een natuurlijke bevalling.

Baarmoederhals

De baarmoederhals is de doorgang die van de vagina naar de baarmoeder leidt. 

De baarmoederhals is gewoonlijk gesloten en opent zich tijdens de bevalling

Een vrouw laten het best een uitstrijkje nemen van de baarmoederhals vanaf 25 jaar als ze al seks (geslachtsgemeenschap) heeft gehad. Dit uitstrijkje dient om ziekten, zoals baarmoederhalskanker, of seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), zoals HPV, te vinden.

Baarmoeder

De baarmoeder heeft de vorm en de grootte van een omgekeerde peer. 

De baarmoeder groeit tijdens de zwangerschap samen met de baby. Na de bevalling krijgt de baarmoeder haar normale grootte terug.

Eileiders

De vrouw heeft 2 eileiders, een aan beide kanten van de baarmoeder. 

Een eileider transporteert een eicel van de eierstok naar de baarmoeder. 

Eierstokken

De vrouw heeft 2 eierstokken. Elke eierstok is verbonden met een eileider. 

De eierstokken bewaren de eicellen van de vrouw. Wanneer een vrouw wordt geboren, heeft ze reeds al haar eicellen. 

Een eierstok heeft de grootte van een aardbei. 

Een eierstok produceert vrouwelijke hormonen. Deze hormonen hebben een invloed op onder meer de huid en de botten en geven het lichaam een signaal om zich op een zwangerschap voor te bereiden. Tijdens de menopauze kan een tekort aan hormonen stemmingswisselingen en opvliegers veroorzaken.

Woman’s internal sexual organs

The sexual organs inside a woman’s body (internal sexual organs) are:

  • vagina;
  • cervix;
  • uterus;
  • fallopian tubes;
  • ovaries.

The woman also has pelvic floor muscles in the bottom of her belly. They are not sexual organs but are important to a woman’s sexual wellbeing and sexual pleasure.

Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
Woman’s internal sexual organs are: 1. vagina, 2. cervix, 3. uterus, 4. fallopian tubes, 5. ovaries.
Woman’s internal sexual organs are: 1. vagina, 2. cervix, 3. uterus, 4. fallopian tubes, 5. ovaries.

Vagina

The vagina is a tube-shaped passage leading from the outside of the body to the entrance of the uterus (cervix). It is about 10 cm deep.

The vagina has elastic walls lying close to each other. The walls can tighten (making the opening smaller) or relax.

During her menstrual period a woman loses blood through her vagina.

At the entrance of the vagina is the hymen, a supple rim of tissue.

During sexual intercourse, the penis enters the vagina (penetration).

Babies are born through the vagina during a natural delivery.

Cervix

The cervix is a passage leading from the vagina to the uterus.

The cervix is usually closed and opens up during delivery.

It is best for a woman to have a smear test of the cervix from the age of 25 if she has already had sex (sexual intercourse). This smear test serves to discover diseases, such as cervical cancer, or sexually transmitted infections (STIs), such as HPV.

Uterus

The uterus has the size and shape of an upside-down pear.

The uterus grows during pregnancy together with the baby. After delivery the uterus returns to its normal size.

Fallopian tubes

The woman has 2 fallopian tubes, one on each side of the uterus.

A fallopian tube takes an egg cell from the ovary to the uterus.

Ovaries

The woman has 2 ovaries. Each ovary is connected to a fallopian tube.

The ovaries store the woman’s egg cells. When she is born, she already has all her egg cells.

The ovary is the size of a strawberry.

The ovaries are important producers of female hormones. These hormones influence for example the skin and bones and tell the body how to prepare for pregnancy. During the menopause a lack of these hormones can cause mood swings and hot flushes.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Gynaecoloog
In België kunt u rechtstreeks bij de gynaecoloog een afspraak maken, ook zonder doorverwijzing van de huisdokter. Uw huisdokter kan u wel helpen een gynaecoloog te vinden.