Hymen

The hymen is not a membrane. It is a small supple rim of tissue inside the vagina, near the entrance. The hymen is never fully closed. Blood from menstruation leaves the body through the opening of the hymen. It always has a small or larger opening. Even in girls who have never had sexual contact (virgin).

Woman lying down with her legs spread. The focus is on the visible sexual organs.
Woman lying down with her legs spread. The focus is on the visible sexual organs.
Detail of the hymen inside the vagina
Detail of the hymen inside the vagina

Types of hymens

Every hymen is different in shape and size:

  • The skin can be thin or thick.
  • The hymen can be smooth, bumpy or wrinkled.
  • It can be narrow or quite wide.
Different hymens: hymen with a narrow opening
Different hymens: hymen with a narrow opening
Different hymens: hymen with a medium-sized opening
Different hymens: hymen with a medium-sized opening
Different hymens: hymen with a large opening
Different hymens: hymen with a large opening

Having sex for the first time

When a woman has sexual intercourse for the first time, the hymen can stretch or tear, but this does not always happen. The hymen can already be stretched or torn, even if the woman is still a virgin. The hymen cannot prove whether a woman is a virgin or not.

When the hymen stretches or tears this can hurt a little bit. However, most women do not notice it. Some women lose some drops of blood when the hymen tears. Most women do not lose any blood. Operations to construct or restore the hymen very often do not make any difference. Exercising the pelvic floor muscles can help you to feel tighter during penetration.

Maagdenvlies

Het maagdenvlies is geen vlies. Het is een smal soepel randje huidweefsel binnenin de vagina, aan de ingang. Het maagdenvlies is niet volledig gesloten. Het bloed van de menstruatie verlaat het lichaam langs de opening. Er is dus altijd een kleinere of grotere opening. Ook bij meisjes die nog nooit seksueel contact hebben gehad (maagd zijn).

Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina

Soorten maagdenvliezen

Elk maagdenvlies heeft een andere vorm en grootte:

  • De huid kan dun of dik zijn.
  • Het maagdenvlies kan glad, bobbelig of rimpelig zijn. 
  • Het kan smal of wat breder zijn.
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een smalle opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een smalle opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een middelgrote opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een middelgrote opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een grote opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een grote opening

Eerste keer seks

Wanneer een vrouw voor de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft, kan het maagdenvlies uitrekken of scheuren, maar dit is niet altijd het geval. Het maagdenvlies kan al uitgerokken of gescheurd zijn, ook al is de vrouw nog maagd. Het maagdenvlies kan niet bewijzen of een vrouw maagd is of niet

Wanneer het maagdenvlies uitrekt of scheurt, kan dit een beetje pijn doen. De meeste vrouwen merken het echter niet. Sommige vrouwen verliezen een beetje bloed wanneer het maagdenvlies scheurt. De meeste vrouwen bloeden echter niet. Operaties om het maagdenvlies te herstellen helpen daarom meestal niet. Oefeningen met de bekkenbodemspieren kunnen wel helpen om strakker aan te voelen bij penetratie.

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
Gynaecologist
In Belgium, you can make an appointment directly with the gynaecologist without a referral from your family doctor. However, your family doctor can help you find a gynaecologist.
Planning Marolles
Medical and psychological care, information about contraception, virginity and sexuality and abortion centre
02 511 29 90
Rutgershuis Oost
Anonymous medical care and information about contraception, virginity and sexuality
+31 26 4422593, +31 26 4436457